Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271410
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
8/2013 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew. z gat. świerk rosnącego na terenie działki nr 40/9 w obrębie Mechowo.

ROŚiD.6131.4.2013.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa - gat. lipa.

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z gat. klon i świerk połozonych w Płotach dz. nr. 207.
2012-12-10
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2013 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na dokonanie wycinki drzew
Decyzja zezwalająca na dokonanie wycinki drzew. z gat. świerk i klon rosnących na działce położonej w obrębie nr 1 m. Ploty

ROŚID.6131.5.2013.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew .
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z gat. olsza położonych na działce nr 238/1 i 238/2 w obrębie . Pniewo.
2013-01-22
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2013 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. olsza położonych na działce nr 238/1 i 238/2 w obrębie . Pniewo.

ROŚiD.6131.6.2013.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z gat. sosna i akacja z terenu działek nr 28 i 451, położonych w obrębie 3 m. Płoty.
2013-02-07
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2013 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew z gat. sosna i akacja z terenu działek nr 28 i 451, położonych w obrębie 3 m. Płoty.

ROŚID. 6131.7.2013.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z gat. topola rosnących na terenie działki nr 13 w obrębie Sowno.
2013-02-08
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2013 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew z gat. topola z terenu działek nr 13 położonych w obrębie Sowno

ROŚID>6131.11.2013.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z gat. topola, jesion, klon, grab rosnących na terenie działki nr 130/1 w obrębie Wyszobór.
2013-01-31
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2013 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. topola, jesion, klon, grab rosnących na terenie działki nr 130/1 w obrębie Wyszobór.

ROŚID.6131.12.2013.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z gat. topola rosnących na terenie działki nr 160 w obrębie Pniewo.
2013-02-20
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2013 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z gat. topola rosnących na terenie działki nr 160 w obrębie Pniewo

ROŚID.6131.13.2013.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2013 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

RGG 6220.15.2012.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew. z gat. brzoza i sosna rosnących na działce nr 26/1 w obrębie Makowiska.
2013-01-31
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2013 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wykonanie w części.
Zezwolenie na usunięcie drzew z gat. brzoza z terenu działki nr 26/1 w obrębie Makowiska. Brak zezwolenia na usunięcie drzew z gat. sosna z terenu działki nr 26/1 w obrębie Makowiska.

RoŚiD.6131.15.2013.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew.
Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z gat. osika, brzoza, sosna rosnących na terenie działki nr 29 w obrębie Natolewice oraz drzew z gat. świerk i dąb rosących na działce nr 43/6 w...
2013-01-29
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2013 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew,.
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. osika, brzoza, sosna rosnących na terenie działki nr 29 w obrębie Natolewice oraz drzew z gat. świerk i dąb rosnących na działce nr 43/6 w...

ROŚID.6131.16.2013.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie dwóch drzew - gat. brzoza oraz czterech drzew - gat. sosna rosnących na dz. nr 265 w Mrzeżynie (obręb ewidencyjny: Mrzeżyno-1)
2013-09-20
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie dwóch drzew - gat. brzoza brodawkowata oraz czterech drzew - gat. sosna zwyczajna rosnących na dz. nr 265 w Mrzeżynie (obręb ewidencyjny:...

POŚ.6131.131.2013
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie drzew.
Decyzja umarzająca opłatę za usunięcie stu osiemdziesięciu pięciu drzew - rodzaju brzoza oraz stu osiemdziesięciu pięciu drzew - rodzaju olcha, ustalona w decyzji Burmistrza Trzebiatowa...

POŚ.6131.134.2013
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
zezwolenie na usuniecie drzewa gatunku modrzew polski z nieruchomości połozonej przy ul. Noskowskiehgo 1 w Białogardzie
2013-09-19
OŚ.6131.93.2013
zachodniopomorskie / białogardzki / Białogard (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycinkę drzew i krzewów
Wniosek o wycinkę łącznie 30 drzew i 9,5 m2 krzewów z terenu działek o nr ewid. 255 i 225/3 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 w m. Dębostrów.
2013-10-02
nie dotyczy
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2013 inne dokumenty
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

RGG 6220.24.2012.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek na wycinkę drzew z gat. sosna, brzoza, olcha, wierzba , które rosną na działce nr 200 i 199/2 w obrębie Modlimowo.
2013-02-07
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2013 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. brzoza, sosna, olsza z terenu działki nr 200 w obrębie Modlimowo. i drzewa z gat. wierzba rosnące na działce nr 199/2 w obrębie Modlimowo

ROŚiD.17.2013.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek na usunięcie drzew z gat. lipa i brzoza rosnących na działce nr 36 i 39 w obrębie Krężel.
2013-02-15
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2013 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew.
Pozwolenie na usunięcie drzew z gat. lipa i brzoza rosnących na działce nr 36 i 39 w obrębie Krężel.

RoŚiD.6131.28.2013.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z gat. dąb, rosnący na działce nr 5/33 połozonej w obrębie Bądkowo.
2013-10-18
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.