Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 261363
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
96/2020 inne wnioski
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa gat. klon zwyczajny z działki nr 211/7 w obrębie Pniewo
2020-02-25
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2020 inne wnioski
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew gat. topola z działki nr 328/3 w obrębie Wicimice
2020-02-13
SZC.WKUR.602.35.2020.ŁR.1
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2020 inne wnioski
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa gat. lipa z działki nr 71/7 w obrębie nr 3 m. Płoty
2020-02-17
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew gat. lipa drobnolistna z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3136Z w m. Wyszobór (dz. dr nr 182/1)
2020-02-28
ZDP.6323.24.2020.MG
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z ul. Lutyckiej 8-14 w Świnoujściu
2020-10-19
WOS.6131.153.2020.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z nieruchomości położonej przy ul, Norweskiej 12 a w Świnoujściu
2020-10-15
WOS.6131.157.2020.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny...

OŚiGW.6220.43.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.43.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny...

OŚiGW.6220.43.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny...

OŚiGW.6220.43.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.44.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.45.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew
Wniosek o wycinkę drzew rosnących na terenie działek2045/5 i 2045/6 obręb ewid. Police nr 6
2020-08-03
OŚ.6131.61.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki o nr ewid. 2045/5 i2045/6 obręb ewid. Police nr 6

OŚ.6131.61.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2020 inne dokumenty
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o...

GKOŚ.6220.11.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na terenie działki nr ewid. 19 obręb Gozdno
2020-10-02
GP.6730.67.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2020 decyzje
inne
Decyzja o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 280/13 obręb Łosośnica

GP.6730.53.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
2020-09-25
GKOŚ.6220.20.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew
1 szt. drzewa z gat. jarząb szwedzki ul. Chełmska teren nieruchomości dz. nr 228 obręb 5 wniosek przekazany do Marszałka Województwa
2020-10-26
WOS.6131.167.MW.2020.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 281 obręb Ługowina
2020-09-28
GP.6730.87.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 3 MW na terenie działki nr ewid. 9 obręb Łabuń Mały
2020-10-05
GP.6730.88.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji
o warunkach zabudowy Nr 27/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji dotyczącej budowy zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją...
2020-10-13
GP.6730.89.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
2020-10-13
GKOŚ.6220.22.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną...
2020-10-22
OŚiGW.6220.47.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2020 inne wnioski
ochrona powietrza
wniosek
wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.47.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.47.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny...

OŚiGW.6220.47.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Radowo – Węgorzyno –...
2020-10-13
OŚiGW.6131.46.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.46.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.46.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.