Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 274143
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
16/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
Wniosek na wycinkę drzew z gat. dąb, brzoza, topola z terenu działki nr 15 w obrębie Dąbie
2011-01-19
RLiOŚ.6114-3/2011
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. dąb, brzoza i topola z terenu działki nr 15 w obrębie Dąbie (droga niepubliczna) - Skarb Państwa

ROŚiD.7635/9/2011
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z gat. sosna z terenu działki nr 176 w obrębie nr 4 m. Płoty
2010-12-27
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. sosna ( z samosiewu) z terenu działki nr 176 w obrębie nr 4 m. Płoty

ROŚiD.7635/10/2011
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2011 postanowienia
inne
postanowienie nałożenie obowiązku
postanowienie - nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn: „zalesienie gruntów rolnych na powierzchni użytków rolnych na działce nr 408 obręb...

OŚiGW.6220.6.2011
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2011 postanowienia
inne
postanowienie
postanowienie, którym zawieszono postępowanie do czasy opracowania raportu dla inwestycji pn: „zalesienie gruntów rolnych na powierzchni użytków rolnych na działce nr 408 obręb ew....

OŚiGW.6220.6.2011
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2011 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
"Kanalizacja sanitarna i deszczowa w m. Tanowo i Witorza gm. Police". Zadanie będzie realizowane w obrębach ewidencyjnych Tanowo i Trzeszczyn w gminie Police.

OŚ.6220.20.2011.BS
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek na usunięcie drzew i zakrzaczeń z gat. jesion, osika, klon, wierzba, olsza, dąb, brzoza oraz zakrzaczeń w/w gatunków z terenu działki nr 183/25 w obrębie Wyszobór.
2011-01-03
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i zakrzaczeń
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i zakrzaczeń z gat.jesion, osika, klon, wierzba, olsza, dąb, brzoza, czeremcha z działki nr 183/25 w Wyszoborze

ROŚiD.6131.13.2011
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek na usunięcie drzew z gat. jesion z terenu działki nr 357 w obrębie nr 3 m. Płoty (ul. Grabowa)
2011-01-11
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. jesion z terenu działki nr 357 w obrębie nr 3 m. Płoty

ROŚiD.6131.17.2011
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek na usunięcie drzew z gat. wierzba, topola, osika z terenu działek nr 4 i nr 2 w obrębie Modlimowo
2011-01-10
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. wierzba, topola, osika z działek nr 2 i nr 4 w Modlimowie.

ROŚiD.6131.18.2011
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gat. wierzba z terenu działki nr 8 w obrębie Gościejewo gm. Płoty - własność - Skarb Państwa
2011-02-08
RLiOŚ.6114-235/2010/2011
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. wierzba z terenu działki nr 8 w obrębie Gościejewo dla Starostwa Powiatowego w Gryficach.

ROŚiD.6131.20.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2011 inne dokumenty
inne
Wniosek o wydanie zwzwolenia na odzysk odpadów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na odzysk odpadów dla Sic Lazaro Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 w Policach.
2011-12-07
OŚ.6234.6.2011.PB
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2011 postanowienia
inne
Postanowienie dotyczące wydania zezwolenia na odzysk odpadów.
Postanowienie dotyczące wydania zezwolenia na odzysk odpadów dla Sic Lazaro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 w policach
2011-12-08
OŚ.6234.6.2011.PB
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. wierzba oraz 3 m zakrzaczeń z gat. jesion z terenu działki nr 186/1 położonej w Sownie
2011-01-18
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. wierzba i zakrzaczeń z gat. jesion

ROŚiD.6131.24.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek na usunięcie drzew z gat. brzoza z terenu działki nr 427/8 w obrębie nr 3 m. Płoty
2011-01-11
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. brzoza z terenu działki nr 427/8 w obrębie nr 3 m. Płoty.

ROŚiD.6131.22.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z gat. jesion z działki nr 15 w Karczewiu
2011-01-27
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. jesion z terenu działki nr 15, położonej w Karczewiu

ROŚiD.6131.23.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca wycinkę
drzewa gatunku topola włoska na dz. nr 219/3 obr. 06 miasta Białoagrd przy ul. Dąbrowszczaków 45 w zamian za nasadzenia 4 krzewów dowolnego gatunku
2011-07-18
OŚ 6131.52.2011.AS
zachodniopomorskie / białogardzki / Białogard (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew
gatunku wierzba z terenu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 315/5 obr. 006 miasta Białogard
2011-12-06
OŚ.6131.82.2011.AS
zachodniopomorskie / białogardzki / Białogard (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Wniosek na usunięcie drzew z gat. świerk z terenu działki nr 26/5 i nr 118 w obrębie nr 3 m. Płoty
2011-01-24
L.dz.SM.8/11
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gatunku świerk z działek nr 26/5 w obrębie nr 3 m. Płoty oraz dz. nr 118 w obrębie nr 1 m. Płoty

ROŚiD.6131.26.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gat. wierzba, osika, brzoza oraz zakrzaczeń z terenu działki nr 6/1 w obrębie Modlimowo
2011-02-01
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew z gat. brzoza, wierzba i osika z terenu działki nr 6/1 w Modlimowie

ROŚiD.6131.27.2011.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z gat. osika, czeremcha, bez czarny, dąb z powierzchni 20m2 - działka nr 127 w obrębie Karczewie oraz 20 m2 zakrzaczeń z gat. topola,...
2011-02-07
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.