Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 261363
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
169/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.46.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny...

OŚiGW.6220.46.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2020 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków,
Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków: działka nr 98/2, obręb Wierciszewo, adres: Wierciszewo 19A

RK.6222.11.2020
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2020 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków,
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 174/28 obręb Szczeglino, adres: Szczeglino 6I

RK.6222.12.2020
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2020 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 983/3 obręb nr 3 m. Sianów, adres: ul. Miała 8 Sianów

RK.6222.13.2020
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2020 decyzje
inne
decyzja
umorzenie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW...

OŚiGW.6131.36.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na usunięcie 5 szt. drzew
wniosek na usunięcie 5 szt. drzew znajdujących się na działce nr. 167/2, obręb 0002, miasta Czaplinek
2020-11-02
GKO.6131.1.16.2020
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 5 szt. drzew
decyzja usunięcia 5 szt. drzew znajdujących się na działce nr. 167/2, obręb 0002, miasta Czaplinek
2020-11-02
OS-II.613.104.2020.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 4 szt. drzew
wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 4 szt. drzew znajdujących się na działce nr. 403/1, obręb Głęboczek, gmina Czaplinek
2020-10-05
GKO.6131.1.15.2020
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 4 szt. drzew
decyzja na usunięcie 4 szt. drzew znajdujących się na działce nr. 403/1, obręb Głęboczek, gmina Czaplinek
2020-11-02
OS-II.613.105.2020.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o usunięcie 2 szt. drzew
wniosek o usunięcie 2 szt. drzew znajdujących się na działce nr. 545, obręb 0011, miasta Drawsko Pomorskie
2020-10-06
ROŚ.6131.1.58.2020.JR
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 2 szt. drzew
decyzja usunięcia 2 szt. drzew znajdujących się na działce nr. 545, obręb 0011, miasta Drawsko Pomorskie
2020-11-02
OS-II.613.106.2020.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o usunięcie 17 szt. drzew
wniosek o usunięcie 17 szt. drzew znajdujących się na działkach nr.6/7 i 1/1, obręb 0002, miasta Czaplinek
2020-10-14
GKO.6131.1.17.2020
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 17 szt. drzew
decyzja usunięcia 17 szt. drzew znajdujących się na działkach nr.6/7 i 1/1, obręb 0002, miasta Czaplinek
2020-11-02
OS-II.613.107.2020.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2020 decyzje
inne
decyzja
ustalenie warunków środowiskowych dla realizacji inwestycji pn: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerach ewidencyjnych...

OŚiGW.6220.37.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2020 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa zbiornika na olej napędowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu Messer Polska Sp. z o.o. zlokalizowanego w Policach” przy ul. Jasienickiej 7, na działce nr...

OŚ.6220.2.3.2020.MG
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2020 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa - topola osika, z terenu działki leżącej w obrębie Gardzin

OŚiGW.6131.66.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2020 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie 25 drzew, z terenu działki leżącej w obrębie Smólsko

OŚiGW.6131.72.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki nr ewid. 371 obr. Ługowina
2020-08-05
GP.6730.73.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 4 MW (z możliwością podziału na etapy do 1 MW każdy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr...
2020-11-03
GP.6730.95.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 50 MW (z możliwością podziału na etapy do 1 MW każdy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach...
2020-10-29
GP.6730.93.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 39 dr obręb ewid. Węgornik oraz działki 563 obręb ewid. Zalesie, leżących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115,...
2020-10-20
RDW-2.428.1.32.2020.PK
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa z terenu działki nr 20 obręb Police nr 16

OŚ.6131.73.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew z terenu działki 17/3 obręb ewid. Police nr 16

OŚ.6131.69.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki 838/13 obręb ewid. Dębostrów
2020-08-04
OŚ.6131.63.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew , oraz decyzja odmawiająca na usunięcie 2 drzew, gdyż stanowią wyjątek od uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wys. 5 cm...

OŚ.6131.63.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki 17/3 obręb ewid. Police nr 16
2020-08-12
OŚ.6131.69.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzewa
Wniosek na wycinkę drzewa rosnącego na terenie działki o nr ewid. 20 obręb Police nr 16
2020-08-25
OŚ.6131.73.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew z terenu działki 2085/17 obręb ewid. Police
2020-09-11
OŚ.6131.78.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 10 drzew z terenu działki 2085/17 obręb ewid. Police nr 16

OŚ.6131.78.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.