Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 259840
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
20/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew rosnących na terenie działki nr 54 obręb ewidencyjny Wiewiórowo
2021-04-13
OŚ.6131.13.2021.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
7 szt drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny ul. Rycerska dz. nr 186/1 obręb 5
2021-04-16
WOS.6131.75.2021.MW.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2021 decyzje
inne
Decyzja Nr 5/2021 o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewid. 253 i 295/4 obręb Policko

GP.6730.99.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2021 decyzje
inne
Decyzja Nr 14/2021 o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 6/1 i 7 obręb Łabuń Mały

GP.6720.1.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2021 decyzje
inne
Decyzja Nr 15/2021 o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 66, 74, 183, 184 i 133 obręb Piaski

GP.6730.2.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2021 decyzje
inne
Decyzja Nr 16/2021 o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 240 obręb Policko

GP.6730.3.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3...
2021-04-16
GKOŚ.6220.11.2021.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2021 decyzje
inne
Zezwolenie na usunięcie drzewa
1 sztuka drzewa z gatunku klon zwyczajny dz. nr 17/24 o. 2 w Świnoujściu

WOS.6131.30.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2021 decyzje
inne
zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
zezwolenie na usunięcie drzew o krzewów z różnych gatunków z dz. nr 20/2; 20/3 ( obecnie dz. nr 20/6); 54/9 o.11 w Świnoujściu

WOS.6131.221.2018.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu
drzewa i krzew z terenu nieruchomości dz. nr 30/12 i 33/1 o.5 w Świnoujściu
2021-04-22
WOS.6131.78.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2021 decyzje
inne
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 1 sztuki drzewa z dz. nr 189/10 o. 9

WOS.6131.56.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa rosnącego na terenie działki nr 14/2 obręb ewidencyjny Grzybnica
2021-04-26
OŚ.6131.14.2021.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

GKOŚ.6220.7.2018.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2021 decyzje
inne
decyzja
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 42 MW wraz z niezbędną...

OŚiGW.6220.3.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wycinki drzew
Decyzja w sprawie wycinki drzew z działki nr 19/8 obręb ewidencyjny Bonin

OŚ.6131.11.2021.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2021 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Protokół oględzin
Protokół oględzin drzew rosnących na terenie działki nr 54 obręb ewidencyjny Wiewiórowo

OŚ.6131.13.2021.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa stanowiska rozładunku ługu sodowego z autocystern, stacja DEMI2 w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police SA.
2021-03-16
OŚ.6220.4.2021.BS
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa stanowiska załadunku ługu sodowego z autocystern, stacja DEMI2 w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
2021-04-16
OŚ.6220.8.2021.BS
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu
1 sztuka drzewa z nieruchomości dz. nr 257/1 o.9
2020-04-17
WOS.6131.54.2020.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2021 decyzje
inne
Decyzja
zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości dz. nr 257/1 o . 9

WOS.6131.54.2020.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2021 decyzje
inne
decyzja
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną...

OŚiGW.6220.2.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2021 postanowienia
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

GKOŚ.6220.7.2021.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa rosnącego na terenie działki nr 115 obręb ewidencyjny Manowo
2021-04-02
OŚ.6131.9.2021.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek Pana Piotra Flisiaka, działającego w imieniu Gminy Miasto Świnoujście, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu...
2021-02-04
WOS.6220.4.2021.SN
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek Pana Piotra Flisiaka, działającego w imieniu Gminy Miasto Świnoujście, z dnia 02.04.2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego...
2021-04-02
WOS.6220.19.2021.SN
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

GKOŚ.6220.14.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew
drzewa z gat. tuja teren nieruchomości 176 o.10
2021-05-06
WOS.6131.81.2021.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca postępowanie
Decyzja umarzająca postępowanie wycinkę drzewa rosnącego a dz. nr 241, obr. ew. Manowo
2013-03-26
OŚ.613.25.2013.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wycinki drzew
Decyzja w sprawie wycinki drzewa z działki nr 115 obręb ewidencyjny Manowo
2021-05-07
OŚ.6131.9.2021.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 3 szt. drzew gatunek topola kanadyjska, rosnących na terenie działki numer 196, obręb ewidencyjny Manowo

OŚ.6131.1.2019.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.