Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 263325
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
81/2019 inne dokumenty
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla przedsięwzięcia pn. "Kompostownia odpadów biodegradowalnych w celu produkcji środka poprawiającego właściwości gleby, w...
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2019-06-28
N.NZ.403.10.2019
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy aleją Tysiąclecia, ulicą Kołobrzeską i ulicą Kopernika w Mrzeżynie wraz z...
Opinia pozytywna
2019-06-24
WOPN-OS.410.151.2019.AM
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 427 położonej w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno-1
Przedmiotem planu jest ustalenie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 427, w tym rezygnacja z podziału działki na dwie i umożliwienie realizacji jednego budynku...
2019-02-28
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku jodła pospolita oraz 1 drzewa gatunku żywotnik zachodni, rosnących na dz. nr 136/1 w Trzebiatowie (obręb ewidencyjny: Trzebiatów-9).
2019-05-28
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gatunku jodła pospolita oraz 1 drzewa gatunku żywotnik zachodni, rosnących na dz. nr 136/1 w Trzebiatowie (obręb ewidencyjny: Trzebiatów-9).

POŚ.6131.77.2019
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 43 drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 65/1 w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1 oraz 64 drzew gatunku sosna...
2019-04-10
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja: 1. zezwalająca na usunięcie 40 drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 65/1 w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1 oraz 58 drzew gatunku sosna...

POŚ.6131.56.2019
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 5 drzew rodzaju świerk, rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 36 w obrębie ewidencyjnym Trzebiatów-9.
2019-06-05
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 5 drzew rodzaju jesion, rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 168 w obrębie ewidencyjnym Włodarka
2019-05-14
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2019 postanowienia
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

GKOŚ.6220.3.2019.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 14 sztuk drzew z terenu działki nr 117 obr. 14 w Świnoujściu.
2019-07-16
WOS.6131.120.2019.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 drzew z terenu działki stanowiącej powiatową drogę publiczną, w obrębie Łabuń Wielki
2019-07-18
OŚiGW.6131.57.2019
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2019 inne wnioski
inne
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 2o drzew z terenu działki stanowiącej wojewódzką drogę publiczną
2019-07-18
OŚiGW.6131.58.2019
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki będacej w posiadaniu KOWR - Nowogard
2019-06-27
OŚiGW.6131.56.2019
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na dz. nr 434 w obrębie ewidencyjnym Mrzezyno-1
2019-05-23
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na dz. nr 434 w obrębie ewidencyjnym Mrzezyno-1

POŚ.6131.69.2019
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie: 1 drzewa gat. jesion wyniosły, 2 drzew gatunku lipa drobnolistna, 1 drzewa gat. dąb bezszypułkowy, 1 drzewa gat. brzoza brodawkowata, 2 drzew...
2019-06-04
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcia drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie: 1 drzewa gat. jesion wyniosły, 2 drzew gatunku lipa drobnolistna, 1 drzewa gat. dąb bezszypułkowy, 1 drzewa gat. brzoza brodawkowata, 2 drzew gatunku świerk...

POŚ.6131.82.2019
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew
2019-06-06
OŚiGW.6131.51.2019
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2019 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie 3 drzew

OŚiGW.6131.51.2019
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2019 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z terenu drogi publicznej - Starogard

OŚiGW.6131.44.2019
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2019 inne wnioski
ochrona powietrza
wniosek
o wydanie opinii przez RDOŚ co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW...

OŚiGW.6220.2.2019.6
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2019 inne wnioski
inne
wniosek
o wydanie opinii przez PPIS co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW...

OŚiGW.6220.2.2019.7
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2019 inne wnioski
inne
wniodek
o wydanie opinii przez PGW WP co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW...

OŚiGW.6220.2.2019.8
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2019 inne wnioski
inne
wniosek
o wydanie uzgodnień zezwolenia na usunięcie 12 drzew z terenu działki stanowiącej powiatową drogę publiczną, w obrębie Łabuń Wielki

OŚiGW.6131.57.2019.4
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa tj. jesion wyniosły z terenu nieruchomości dz. nr 182/88 obr. 2 w Świnoujściu.
2019-07-22
WOS. 6131.124.2019.SN
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o usunięcie drzewa/krzewu
Wniosek o usunięcie drzew tj. 15 szt. z różnych gatunków z ternu nieruchomości dz. nr 77 obr. 1 Świnoujście
2019-07-04
WOS. 6131.115.2019.SN
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o usunięcie drzew/krzewów
Wniosek o usunięcie 3 szt. drzew z gatunku jodła pospolita z terenu nieruchomości dz. nr 180/5 obr. 10 Świnoujście
2019-07-04
WOS. 6131.116.2019.SN
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej w Policach w granicach działki o nr ewid. 27, obręb ewid, Nr 12 Police, w ciągu drogi...
2019-08-05
KD.613.20.1.2019.NW/6131.8.2019.MU
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej w Policach w granicy działki o nr ewid. 2672/1, Obręb ewid, Nr 10 Police, w ciągu drogi powiatowej nr 3914Z...
2019-08-05
KD.613.21.1.2019.NW/6131.9.2019.MU
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.