Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 261363
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
100/2020 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów portowych i terenów przyległych w Mrzeżynie
Przedmiotem planu jest powiększenie terenu portu i przeznaczenie terenów na związane z tym funkcje oraz przeznaczenie terenów na cele usług turystyki wraz z określeniem zasad kształtowania...
2020-03-30
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko.
Prognoza sporządzona na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów portowych i terenów przyległych w Mrzeżynie
2020-03-30
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem
dotyczy uchwały nr XXVI/197/20 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów portowych i terenów przyległych w...

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu nieruchomości dz. nr 51/1 o 4

WOS.6131.174.2020.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew w terenu nieruchomości dz. nr 235 o. 14
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew w terenu nieruchomości dz. nr 235 o. 14
2020-11-19
WOS.6131.175.MW.2020.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa z terenu nieruchomości dz. nr 211 o.6, której właściciele jest Gmina Miasto Świnoujście
2020-10-29
WOS.6131.169.MW.2020.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew z terenu ROD Paprotna
2020-10-13
WOS.6131.161.2020.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
usunięcie drzew i krzewów z działek 7, 12, 11, 10, 6/2, 6/3 obręb 3 w Świnoujściu
2020-10-08
WOS.6131.152.2020.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
263/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek Spółki Remondis Szczecin Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w PSZOK przy ul. Karsiborskiej 33 w Świnoujściu
Wniosek Spółki Remondis Szczecin Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w PSZOK przy ul. Karsiborskiej 33 w Świnoujściu
2019-01-04
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
264/2019 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja - zezwolenie na zbieranie odpadów w PSZOK przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu
Decyzja - zezwolenie na zbieranie odpadów w PSZOK przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu

WOS.6233.1.2019.AP
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
265/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek PPHU REKO Monika Łatka o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w skupie złomu przy ul. Karsiborskiej 8 w Świnoujściu
Wniosek PPHU REKO Monika Łatka o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w skupie złomu przy ul. Karsiborskiej 8 w Świnoujściu
2019-03-27
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
266/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek PPHU REKO Monika Łatka o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w skupie złomu przy ul. Karsiborskiej 8 w Świnoujściu
Wniosek PPHU REKO Monika Łatka o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w skupie złomu przy ul. Karsiborskiej 8 w Świnoujściu
2019-09-12
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
267/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
decyzja - zezwolenie na zbieranie odpadów w skupie złomu przy ul. Karsiborskiej 8 w Świnoujściu
decyzja - zezwolenie na zbieranie odpadów w skupie złomu przy ul. Karsiborskiej 8 w Świnoujściu

WOS.6233.3.2019.AP
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek Remondis Szczecin Sp. z o.o. O/Świnoujście o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w PSZOK przy ul. Karsiborskiej 33 w Świnoujściu
wniosek Remondis Szczecin Sp. z o.o. O/Świnoujście o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w PSZOK przy ul. Karsiborskiej 33 w Świnoujściu
2019-12-09
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
decyzja- zezwolenie na zbieranie odpadów w PSZOK przy ul. Karsiborskiej 33 w Świnoujściu
decyzja- zezwolenie na zbieranie odpadów w PSZOK przy ul. Karsiborskiej 33 w Świnoujściu

WOS.6233.4.2019.AP
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów
wniosek firmy Pana Sebastiana Seweryna "DONATA" o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul. Ludzi Morza
2020-02-20
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów
wniosek Pana Marka Gabrysia o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów w skupie złomu przy ul. Wrzosowej 1 w Świnoujściu
2020-01-31
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o zmianę zezwolenia na zbierania odpadów
wniosek Pana Edmunda Seweryna prowadzącego działalność pod firmą "Jantar" o zmianę zezwolenia na zbierania odpadów przy ul. Karsiborskiej 1 w Świnoujściu
2020-02-20
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów
wniosek Pana Michała Ociesy o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów w Punkcie skupu złomu przy ul. Karsiborskiej 33 w Świnoujściu
2020-03-02
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów
wniosek Spółki Ship - Service S.A. o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul. Kasztanowej 16 w Świnoujściu
2020-03-04
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów
wniosek CZG R-XXI w Npwogardzie o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie Stacji Przeładunkowej z PSZOK przy ul. Pomorskiej w Świnoujściu
2020-03-05
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
wniosek PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
2020-07-20
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
wniosek A.K.S. Poland Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacjach prowadzonych przez spółki Grupy AKS Polska
2020-08-31
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja - zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów
decyzja - zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul. Kasztanowej 16 w Świnoujściu

WOS.6233.6.2020.AP
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja - zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów
decyzja - zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w Punkcie skupu złomu przy ul. Karsiborskiej 33 w Świnoujściu

WOS.6233.5.2020.AP
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja - zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów
decyzja - zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul. Karsiborskiej 1 w Świnoujściu

WOS.6233.4.2020.AP
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja - zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów
decyzja zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów przy ul. Ludzi Morza w Świnoujściu

WOS.6233.3.2020.AP
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
zezwolenie na zbieranie odpadów
decyzja - zmiana zezwolenia dla Pana Marka Gabrysia na zbieranie odpadów przy ul. Wrzosowej 1 w Świnoujściu

WOS..6233.1.2020.AP
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o usunięcie 1 szt. drzewa
wniosek o usunięcie 1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.129/5 obręb 0012 miasta Drawsko Pomorskie
2020-10-30
ROŚ.6131.1.60.1.2020.JR
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 1 szt. drzewa
decyzja na usuniecie 1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.129/5 obręb 0012 miasta Drawsko Pomorskie
2020-11-25
OS-II.613.112.2020.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.