Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 261363
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
101/2020 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

PPiB.6721.PL.K.17.2020
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2020 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Obwieszczenie Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

PPiB.6721.PL.J.19.20
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie 8 drzew rodzaju dąb, 2 drzew rodzaju brzoza, 4 drzew rodzaju robinia, 2 drzew rodzaju sosna rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 402/5 w...
2020-10-20
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew.
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 8 drzew gatunku dąb bezszypułkowy, 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata, 4 drzew gatunku robinia akacjowa oraz 2 drzew gatunku sosna zwyczajna...

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2020 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT42819 SWINOUJSCIE BALTYCKA zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 93, dz. ewid. nr 14/1...
2020-11-26
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa i przebudowa ul. Jachtowej w Świnoujściu"
wniosek o wydanie decyzji z kartą informacyjną
2020-09-10
WOS.6220.5.3.2020.BZ
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa stacji paliw płynnych w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej dz. ew. 30/12 33/1
wniosek wraz z kartą informacyjną
2020-10-26
WOS.6220.6.2020.BZ
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2020 decyzje
inne
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn "Obszar koncentracji usług w rejonie ulic Wojska Polskiego i Bałtyckiej w...
decyzja wraz z załącznikiem
2020-09-25
WOS.6220.3.5.2020.BZ
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Przedsięwzięcie pn. "Budowa instalacji do magazynowania wody amoniakalnej"
2020-10-30
OŚ.6220.2.8.2020.MG
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 x 1 MW na działce nr 5/29 obręb 0008 Sierakowo, gm. Police"
2020-11-27
OŚ.6220.2.9.2020.MG
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie: • 2 drzew gatunku olsza czarna rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 1552/1 w obrębie ewidencyjnym Trzebiatów-8, • 3 drzew gatunku...
2020-10-09
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie: a) 7 drzew gatunku olsza czarna oraz 1 skupiska olszy czarnej rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 1552/1 w obrębie ewidencyjnym...

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew europejski rosnącego na działce oznaczonej numerem geod. 1549/2 w obrębie ewidencyjnym Trzebiatów-8.
2020-09-29
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew europejski rosnącego na działce o numerze geod. 1549/2 w obrębie ewidencyjnym Trzebiatów-8.

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 5 drzew gatunku brzoza brodawkowata oraz 1 drzewa gatunku dąb bezszypułkowy rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 3071 w Mrzeżynie (obręb...
2020-10-27
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniecie drzew
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 5 drzew gatunku brzoza brodawkowata oraz 1 drzewa gatunku dąb bezszypułkowy rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 3071 w Mrzeżynie...

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielnie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku sosna zwyczajna rosnących na działce o numerze geod. 380/6 stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej Nr 3152Z w obrębie ewidencyjnym...
2020-09-21
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia an usunięcie drzew
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku sosna zwyczajna rosnących na działce o numerze geod. 380/6 stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej Nr 3152Z w obrębie...

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
2 sztuki drzew z dz. nr 24/1 obręb 5
2020-11-26
WOS.6131.181.2020.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną...
2020-11-30
OŚiGW.6220.52.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.52.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.52.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2020 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny...

OŚiGW.6220.52.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2020 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

RGG 6220.11.2017.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2020 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - instalacja radiokomunikacyjna SWN 0016 zlokalizowanej w Łunowie, dz. ewid. nr 240/15 gmina Świnoujście. Na podstawie wyników...
2020-11-30
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej
2020-11-19
OŚiGW.6131.76.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2020 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie 21 drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej

OŚiGW.6131.76.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
decyzja
o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej
2020-11-19
OŚiGW.6131.77.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 64 drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej
2020-11-19
OŚiGW.6131.77.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 82 drzew z terenu pasa drogowego drogi powiatowej

OŚiGW.6131.75.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.