Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 261363
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
49/2020 inne dokumenty
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 33 i art. 21 ust. 2 pkt 9 i pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
2020-11-25
GKOŚ.6220.7.2018.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew z terenu będącego własnością Gminy Resko

OŚiGW.6131.80.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2020 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie 2 lip z terenu powiatowej drogi publicznej - obręb Sosnowo

OŚiGW.6131.68.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2020 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie 5 drzew z terenu wojewódzkiej drogi publicznej - obręb Mołstowo

OŚiGW.6131.67.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2020 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa instalacji do przetwarzania odpadów na potrzeby realizacji projektu pn.: „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów wraz z rekultywacją i remediacją zanieczyszczonych przez nie...

OŚ.6220.11.2020.BS
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2020 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

GKOŚ.6220.16.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2020 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

GKOŚ.6220.15.2019.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na wycinkę drzewa
Wniosek na wycinkę drzewa na działce nr 3328/15 obręb ewid. Police nr 16
2020-10-07
OŚ.6131.93.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na działce nr 3328/5 obręb ewid. Police nr 16

OŚ.6131.93.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wycinkę drzewa
Wniosek o wycinkę drzewa z terenu działki nr 3328/7 obręb Police nr 16
2020-10-13
OŚ.6131.94.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu działki 3328/7

OŚ.6131.94.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działek: 19 drzew z działki nr 3020/29 obręb nr 2 Police 5 drzew z terenu działki 3016/121 obręb nr 2 Police 7 drzew z działki 3323/4...

OŚ.6131.84.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycinkę drzew
Wniosek o wycinkę drzew z terenu działki 19 drzew z działki nr 3020/29 obręb nr 2 Police 5 drzew z terenu działki 3016/121 obręb nr 2 Police 7 drzew z działki 3323/4 obręb nr 2 Police 2...
2020-10-02
OŚ.6131.84.2020.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rodzaju lipa rosnącego na działce oznaczonej numerem geod. 441/1 w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1.
2020-11-04
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa.
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa drobnolistna rosnącego na działce oznaczonej numerem geod. 441/1 w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1.

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2020 decyzje
inne
decyzja Nr 101/2020 o warunkach zabudowy
ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 281 obręb...

GP.6730.87.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na...
2020-12-14
OŚiGW.6220.53.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą PRUSIM II,...
2020-12-14
OŚiGW.6220.54.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2020 decyzje
inne
decyzja Nr 102/2020 o warunkach zabudowy
ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 9...

GP.6730.88.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2020 postanowienia
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

GKOŚ.6220.11.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2020 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

GKOŚ.6220.24.2019.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
decyzja - pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji, wydane na rzecz spółek Grupy AKS Polska w skład której wchodzą: AKS Industries Sp. z o.o., AKS Coating Sp. z...

WOS.6221.1.2020.AP
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie decyzji na usuniecie 1 szt. drzewa
wniosek o wydanie decyzji na usuniecie 1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.54/9 obręb 0003, miasta Czaplinek
2020-11-17
GKO.6131.1.20.2020
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 1 szt. drzewa
decyzja usunięcia 1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.54/9, obręb ewidencyjny 0003 miasta Czaplinek
2020-12-16
OS-II.613.115.2020.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa
wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.4, obręb ewidencyjny Nowe Drawsko
2020-11-24
GKO.6131.1.21.2020
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja usunięcia 1 szt. drzewa
decyzja usunięcia 1 szt. drzewa znajdującego się na działce nr.4, obręb ewidencyjny Nowe Drawsko
2020-12-16
OS-II.613.117.2020.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2020 decyzje
inne
Decyzja Nr 103/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
zmiana decyzji o warunkach zabudowy Nr 27/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji dotyczącej budowy zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz...

GP.6730.89.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 85 drzew rosnących na terenie działek o numerach ewidencyjnych 760/1, 760/2, obręb ewidencyjny Police Nr 1, dz. 817, 1097/3, 1099/2, 1119, obręb ewidencyjny Police Nr...

OŚ.6131.115.2020.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2020 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej
Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 33809 SWINOUJSCIE zlokalizowanej przy ul. Bunkrowej dz. 20/1 w Świnoujściu. Zmiana nieistotna ze względu na...
2020-12-14
nie dotyczy
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek na usunięcie 6 szt. drzew
wniosek na usunięcie 6 szt. drzew znajdujących się na działce nr.535/2, obręb 00063,miasta Czaplinek
2020-11-19
GKO.6131.1.19.2020
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.