Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 261363
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
18/2022 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie 2 drzew

OŚiGW.6131.33.2022
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 topoli
2022-02-21
OŚiGW.6131.34.2022
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2022 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie 4 tipoli

OŚiGW.6131.34.2022
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew na działce nr 320 obręb Warniłęg.
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew na działce nr 320 obręb Warniłęg
2022-03-07
ZGO.6131.84.2022.DK
zachodniopomorskie / drawski / Złocieniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew na działce nr 320 obręb Warniłęg
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew na działce nr 320 obręb Warniłęg

OS-II.613.22.2022.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Złocieniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa na działce nr 199 obręb 0011 miasta Złocieniec
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa na działce nr 199 obręb 0011 miasta Złocieniec
2022-03-08
ZGO.6131.57.2022.DK
zachodniopomorskie / drawski / Złocieniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa na działce nr 199 obręb 0011 miasta Złocieniec
wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa na działce nr 199 obręb 0011 miasta Złocieniec

OS-II.613.23.2022.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Złocieniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2022 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Protokół oględzin
Protokół oględzin drzewa rosnących na terenie działki nr 190/11 obręb ewidencyjny Kretomino

OŚ.6131.31.2022.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2022 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Protokół oględzin
Protokół oględzin drzew rosnących na terenie działki nr 38/15 obręb ewidencyjny Rosnowo

OŚ.6131.30.2022.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2022 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa

OŚiGW.6131.31.2022
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
wniosek w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędna infrastrukturą...
2022-03-21
OŚiGW.6220.15.2022
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2022 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.1.2022
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2022 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.1.2022
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2022 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny...

OŚiGW.6220.1.2022
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wycinki drzew
Decyzja w sprawie wycinki drzew z działki nr 226/38 obręb ewidencyjny Rosnowo

OŚ.6131.29.2022.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew na działce nr 75/1 obręb Dębsko gmina Kalisz Pomorski
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew na działce nr 75/1 obręb Dębsko gmina Kalisz Pomorski
2022-03-10
NO.6131.99.2022
zachodniopomorskie / drawski / Kalisz Pomorski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew na działce nr 75/1 obręb Dębsko gmina Kalisz Pomorski
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew na działce nr 75/1 obręb Dębsko gmina Kalisz Pomorski

OS-II.613.27.2022.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Kalisz Pomorski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu działki nr 3335/10 obręb Police nr 16

OŚ.6131.22.2022.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzewa
Wniosek na wycinkę drzewa rosnącego na terenie działki o nr ewidencyjnym 3335/10 obręb Police nr 16
2022-02-16
OŚ.6131.22.2022.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na usunięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki 2433/3 obręb Police nr 6
2022-03-04
OŚ.6131.46.2022.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki 2433/3 obręb Police nr 6

OŚ.6131.46.2022.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na usunięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki3319 obręb Police nr 16
2022-02-14
OŚ.6131.18.2022.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z terenu działki 3319 obręb Police.

OŚ.6131.18.2022.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa na działce nr 275/2 obręb Ostrowice, gmina Drawsko Pomorskie.
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa na działce nr 275/2 obręb Ostrowice, gmina Drawsko Pomorskie.
2022-03-16
ROŚ.6131.1.29.2022.MM
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa na działce nr 275/2 obręb Ostrowice, gmina Drawsko Pomorskie.
wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa na działce nr 275/2 obręb Ostrowice, gmina Drawsko Pomorskie.

OS-II.613.31.2022.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew
zezwolenie na usuniecie 4 drzew rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 18/6 obręb ewidencyjny Police Nr 16

OŚ.6131.51.2022.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek na wycinkę 36szt. drzew rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 190/29, obręb ewidencyjny Pilchowo
2022-03-15
OŚ.6131.50.2022.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek na wycinkę drzew rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 18/6, obręb ewidencyjny Police Nr 16
2022-03-17
OŚ.6131.51.2022.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek na wycinkę drzew rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 89/4, obręb ewidencyjny Police nr 10
2022-04-11
OŚ.6131.62.2022.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA/KRZEWU
3 szt. drzew z dz. nr 330/52 o. 15
2022-04-11
WOS.6131.74.2022.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.