Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272734
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
213/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego na działce nr 3/42 obręb Rogawica, gm. Słupsk.
2023-04-18
OS.6131.99.2023
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 218 w m. Skotniki Dolne.
2023-03-27
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 584 w m. Wiślica.
2023-04-06
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
gat.: dąb szypułkowy – 5 szt., sosna pospolita – 6 szt., klon pospolity – 17 szt., topola osika – 2 szt., rosnących na działce o nr ew.: 1419/1 obręb ew.: Lipa, Gmina Zaklików.
2023-03-07
INP..6131.59.2023
podkarpackie / stalowowolski / Zaklików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 127/2 obręb Lubuń, gm. Kobylnica.
2023-04-18
GPŚ.6131.59.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna z działki o nr ew. 291 obręb Kuźnica Głogowska, stanowiącej publiczną drogę gminną o nr 005004F.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna z działki o nr ew. 291 obręb Kuźnica Głogowska, stanowiącej publiczną drogę gminną o nr 005004F. (Projekt decyzji...

SOB.613.8.2023
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości położonej przy ul. Chorzowskiej 86, dz. 1260/96, 1262/96
2023-04-12
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej na dz. nr 28/5, 19/8, 18/17 obręb 5 w Nowej Soli”.

GKŚ.6220.0021.2022
lubuskie / nowosolski / Nowa Sól (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 184, obręb ewidencyjny Tanowo

OŚ.6131.50.2023.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2023 decyzje
inne
Decyzja - umorzenie postępowania
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW i powierzchnią zabudowy do 3,59 ha wraz z niezbędną infrastr. techn. na terenie działki nr 158 w m. Mokre.

KI.6220.12.11.2019.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2023 inne dokumenty
inne
opinia dot. projektu MPZP
opinia dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki ew. nr 21/2, 21/3, 21/7, 21/8 położone w obrębie Seroki Wieś
2023-03-30
WOOŚ-III.410.903.2022.MW
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z podrusztowym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce wraz...
2023-03-22
nie dotyczy
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, znajdujących się na działce nr 298/4 w Strumieniu..
2022-09-27
OŚR.6131.206.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew, znajdujących się na działce nr 298/4 w Strumieniu.

OŚR.6131.206.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2023 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
inne
Decyzja Nr 1/2023 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i...
Zezwala na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport z terenu Miasta Inowrocławia

WGK-II.7031.2.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, znajdującego się na działce nr 3253/2 w Strumieniu
2022-09-29
OŚR.6131.207.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew, znajdujących się na działce nr 3253/2 w Strumieniu

OŚR.6131.207.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2023 postanowienia
inne
Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Postanowienie, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z podrusztowym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą...
2023-04-18
WOOŚ.4220.152.2023.RD
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, znajdującego się na działce nr 287/5 w Drogomyślu
2022-10-17
OŚR.6131.223.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 drzew z terenu publicznej drogi wojewódzkiej - ul. Wojska Polskiego - Resko
2023-04-06
OŚiGW.6131.25.2023.1
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzewa, znajdującego się na działce nr 287/5 w Drogomyślu

OŚR.6131.223.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2023 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja dla REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Oddział w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 11B, 41-203 Sosnowiec
zmiana zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

AK.7032.5.2023
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o zmianę zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych dla REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981...
2023-03-02
AK.7032.5.2023
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na nieruchomości o nr ewid. 74/3 obręb 49, położonej przy ul. Tadeusza czackiego w Siedlcach
2023-04-11
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, znajdujących się na działce nr 540/1 w Zabłociu
2022-10-18
OŚR.6131.224.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew, znajdujących się na działce nr 540/1 w Zabłociu

OŚR.6131.224.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, znajdujących się na działkach 1184/5 oraz 1186/1 w Drogomyślu
2022-10-20
OŚR.6131.228.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew, znajdujących się na działkach nr 1184/5 oraz 1186/1 w Drogomyślu

OŚR.6131.228.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
383/2022 inne dokumenty
inne
opinia sanitarna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW...
2023-01-24
ZNS.9022.2.1.3.2023
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie dębu rosnącego na terenie nieruchomości nr ew. obręb geodezyjny nr 9, ul. Wieniawskiego 4b
Decyzja zezwalająca na wycięcie dębu rosnącego na terenie nieruchomości nr ew. obręb geodezyjny nr 9, ul. Wieniawskiego 4b

GK.6131.64.2023AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.