Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 266839
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1279/2016 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew
Zezwolenie na wycinkę 3 szt. drzew rosnących przy ul. Felińskiego 69-73, 159-163, 171-177 nr dz 367/17, 347/17, 247/17 w Bytomiu

ZIP.6131.490.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
485/2013 decyzje
inne
Decyzja na wycinkę dla Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35
Zezwolenie na wycinkę 1 drzewa gat. topola euroamerykańska przy ul. Krżyżowej dz. o nr geodez. 3848/112 w Bytomiu
2013-09-16
ZIP.6131.491.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1060/2014 decyzje
inne
Decyzja dla osoby fizycznej
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gat. świerk pospolity przy ul.J.Długosza 1, dz.490/18 w Bytomiu
2014-08-12
ZIP.6131.491.2014
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
933/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
o wycinkę jodły przy ul. Tęczowej 12c w Bytomiu
2016-10-10
ZIP.6131.491.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1227/2016 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie zieleni
zezwolenie na usunięcie jodły przy ul. Tęczowej 12c w Bytomiu

ZIP.6131.491.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1210/2014 decyzje
inne
Decyzja dla Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul.Wyzwolenia 117, 41-907 Bytom
Zezwolenie na usunięcie 6m krzewów przy ul.Pułaskiego 42, dz.188/1 w Bytomiu
2014-08-11
ZIP.6131.492.2014
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
940/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla MZZiGK
Zezwolenie na wycinkę 4 szt. drzew i 30 m2 krzewów rosnących przy ul. Harcerskiej 2 w Bytomiu

ZIP.6131.492.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
932/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
o wycinkę jesionu przy ul. Frenzla 77 w Bytomiu
2016-10-12
ZIP.6131.492.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
990/2016 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie zieleni
zezwolenie na usunięcie jesionu przy ul. ks. J.Frenzla 77 w Bytomiu

ZIP.6131.492.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1115/2016 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie zieleni
umorzenie postępowania-drzewo rośnie na innej działce

ZIP.6131.492.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
661/2013 decyzje
inne
Decyzja na wycinkę dla osoby fizycznej
Zezwolenie na wycinkę drzew przy ul. Odrzańskiej 83 w Bytomiu
2013-09-26
ZIP.6131.493.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1108/2014 decyzje
inne
Decyzja dla Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul.Wyzwolenia 117, 41-907 Bytom
Zezwolenien a usunięcie 1 drzewa gat. wisnia piłkowana, 2 drzew gat. sumak octowiec, 1 drzewa gat. robinia akacjowa przy ul.Łuzyckiej an dz. 2795/300, w Bytomiu
2014-08-12
ZIP.6131.493.2014
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1306/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzewa
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa rosnącego przy ul. Fabrycznej w Bytomiu

ZIP.6131.493.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
749/2013 decyzje
inne
Decyzja na wycinkę dla Rzymsko - Katolickiej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 85 w Bytomiu
Zezwolenie na wycinkę 6 drzew przy ul. Wyzwolenia 85 w Bytomiu
2013-09-24
ZIP.6131.494.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
936/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla MZZiGK
Zezwolenie na wycinkę 4 szt. drzew rosnących przy ul. Brzezińskiej 1 w Bytomiu

ZIP.6131.494.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2018 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla Wspólnoty Mieszkaniowej
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzew rosnących przy ul. Braci Śniadeckich 3 w Bytomiu

ZIP.6131.494.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2016 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę szt. 6 drzew rosnących przy ul. Małgorzatki 1,2 w Bytomiu
Zezwolenie na wycinkę szt. 6 drzew rosnących przy ul. Małgorzatki 1,2 w Bytomiu

ZIP.6131.495.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
962/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
o wycinkę 12 świerków przy ul. Suchogórskiej 10 w Bytomiu
2016-10-14
ZIP.6131.495.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1123/2016 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie zieleni
zezwolenie na usunięcie 12 świerków przy ul. Suchogórskiej 10 w Bytomiu

ZIP.6131.495.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1204/2014 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzew rosnących przy ul. Dworcowej 16 w Bytomiu
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzew rosnących przy ul. Dworcowej 16 w Bytomiu

ZIP.6131.496.2014
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1341/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew
Zezwolenie na wycinkę 2 szt. drzew rosnących przy ul. Łuzyckiej 6a w Bytomiu

ZIP.6131.496.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2014 decyzje
inne
Decyzja na wycinkę dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" z siedzibą w Bytomiu przy ul. Szymały 126
Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania przez Starostę Tarnogórskiego decyzji zezwalającej na wycinkę drzew zlokalizowanych przy ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu
2013-09-24
ZIP.6131.497.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
934/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla osoby fizycznej
Zezwolenie na wycinkę 2 szt. drzew rosnących przy ul. Pod Brzozami 48 w Bytomiu

ZIP.6131.497.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1010/2016 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla osoby fizycznej
Zezwolenie na wycinkę 3 szt. drzew rosnących przy ul. Krzyżowa Góra w Bytomiu

ZIP.6131.497.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
790/2013 decyzje
inne
Decyzja na wycinkę dla Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35
Zezwolenie na wycinkę 3 drzew: 2 drzewa gat. klon pospolity, 1 drzewo gat. kasztanowiec pospolity przy ul. 36 w Bytomiu
2013-10-01
ZIP.6131.498.2013
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
988/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla osoby fizycznej
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzew rosnących przy ul. Suchogórskiej 103 w Bytomiu

ZIP.6131.498.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1055/2016 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla Spóldzielni Mieszkaniowej Centrum
Zezwolenie na wycinkę 3 szt. drzew rosnących przy ul. Wrocławskiej w Bytomiu

ZIP.6131.498.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1092/2014 decyzje
inne
Decyzja dla Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gat. topola włoska przy ul.Ogrodowej dz.5503/288 w Bytomiu
2014-08-20
ZIP.6131.499.2014
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
928/2015 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla osoby fizycznej
Zezwolenie na wycinkę 3 szt. drzew rosnących przy ul. Tulipanów 10 w Bytomiu

ZIP.6131.499.2015
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1065/2016 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew dla Spółdzielni Mieszkaniowej
Zezwolenie na wycinkę 2 szt. drzew rosnących przy ul. Wrocławskiej w Bytomiu

ZIP.6131.499.2016
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.