Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 266839
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
64/2023 postanowienia
inne
Postanowienie.
Postanowienie, w którym organ wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego parkingu stacji paliw płynnych w miejscowości Niepruszewo” na...
2023-05-12
WOO-IV.4220.381.2023.DG.2
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2023 inne dokumenty
inne
Opinia.
Opinia, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Rozbudowa istniejącego parkingu stacji paliw płynnych w...
2023-04-04
nie dotyczy
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2023 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna.
Opinia sanitarna, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Rozbudowa istniejącego parkingu stacji paliw...
2023-04-21
NS.9011.5.100.2023.AC
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego parkingu stacji paliw płynnych w miejscowości Niepruszewo” na...
2023-03-16
nie dotyczy
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2023 decyzje
inne
Decyzja.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego parkingu stacji paliw płynnych w miejscowości Niepruszewo” na nieruchomościach...
2023-03-16
IT.6220.12.2023
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 1 dęba z dz. nr 46, obręb Ryczeń
2023-06-05
OŚ.6131.76.2023
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 4 świerków z dz. nr 61, obręb Ryczeń.
2023-06-05
OŚ.6131.77.2023
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
o uzyskanie zezwolenia na usunięcie 1 świerka z dz. nr 85, obręb Rogów Górowski.
2023-06-05
OŚ.6131.78.2023
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 199/1 obręb nr 14 Biały Kamień w Wałbrzychu.
2023-06-02
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 199/1 obręb nr 14 Biały Kamień w Wałbrzychu.

BŚK.6131.143.2023, 26/Z/2023
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Janina o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą".
2022-12-09
BUŚ.62220.22.2022
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 66 obręb nr 15 Konradów w Wałbrzychu. Rodzinny Ogród Działkowy im. T. Kościuszki, ogród nr 113.
2023-06-01
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 66 obręb nr 15 Konradów w Wałbrzychu. Rodzinny Ogród Działkowy im. T. Kościuszki, ogród nr 113.

BŚK.6131.142.2023, 27/Z/2023
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2023 decyzje
inne
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Janina o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

BUŚ.6220.22.2022
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 44 w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1.

GNRiOŚ.6131.58.2023
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku sosna zwyczajna , rosnących na nieruchomości oznaczonej numerem geod. 44 zlokalizowanej w miejscowości Mrzeżyno, w obrębie...
2023-03-30
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek
o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa z pasa drogi ul. Mickiewicza - dz. nr ew. 28, obręb 0023

WRK-RR.6131.64.2023
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na usunięcie drzewa z dz. nr ew. 28, obręb 0023 pod warunkiem wykonania nasadzeń zatsępczych
2023-05-30
A.OŚ.61328.2023.
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 50 drzew z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3126Z odc. Mirosławice-Gąbin (dz. dr. nr 154 w obr. Gąbin gm. Trzebiatów).
2023-02-27
ZDP.6323.15.2023.MG
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew w pasie drogi gminnej w m. Nowa Górna

WRK-RR.6131.65.2023
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogi gminnej w m. Nowa Górna - dz.nr ew. 67, obręb Nowa Górna
2023-05-30
A.OŚ.613.29.2023
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
299/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna rosnącego na działce nr 45 obręb Damnica, gm. Damnica.
2023-06-07
OŚ i GO 6131.66.2023
pomorskie / słupski / Damnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
Punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Dulczy Wielkiej na działce ewidencyjnej nr 2402, obręb Dulcza Wielka.
2023-05-31
OŚiGK.i.6220.5.2023
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2023 inne dokumenty
ochrona powierzchni ziemi
Karta informacyjna przedsięwzięcia dla instalacji pod nazwą:
Punkt zbierania odpadów zlokalizowany w Dulczy Wielkiej na działce ewidencyjnej nr 2402, obręb Dulcza Wielka.
2023-05-31
OŚiGK.i.6220.5.2023
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
300/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce nr 20 obręb Łosino, gm. Kobylnica.
2023-06-07
GPŚ.6131.73.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2023 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.399.2023.HRK.2
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.399.2023.HRK.2 z 5 czerwca 2023 r. o przedłużeniu terminu w sprawie wyrażenia opinii co do obowiązku...
2023-06-05
WGK-II.6220.1.4.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie Sunrise Medical Poland sp. z o.o. ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź.
Dotyczy wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji na terenie zakładu Sunrise Medical Poland sp. z o.o. działka ewid. 43/25 obr. 2 Górczyn ul....
2023-01-18
nie dotyczy
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, Gorzów Wielkopolski.
Dotyczy wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji na terenie zakładu przy ul. Owocowej 8 w Gorzowie Wielkopolskim.
2023-03-10
nie dotyczy
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2023 decyzje
ochrona powietrza
pozwolenie dla PETRUS Sp. z o.o. na wprowadzanie pyłów do powietrza
pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji do produkcji wyrobów betonowych zlokalizowanej przy ul. Podmiejskiej 15c

WSR-II.6225.2.2023
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. dla HOLDING-ZREMB Gorzów S.A. ul. Fabryczna 13-17.
Dotyczy wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji na terenie HOLDING-ZREMB Gorzów S.A. Oddziału REMBUD-ZREMB przy ul. Fabrycznej 18.
2023-03-27
NB/342/2023
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.