Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 268685
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
100/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
49 drzew, dz. nr ew. 39/1, 51, 50/1, 38, 119, obręb 112; 35/2, 34, 32/7, 29/1, 28/1, 20/1, obręb 109; 19/120, obręb 111

WSR.6131.1.27.2023
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
3 drzewa, dz. nr ew. 300, obręb 110

WSR.6131.1.28.2023
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 8 drzew i odmawiająca udzielenia zgody na usunięcie 2 drzew
dz. nr ew. 2/13, 10/1, 2/10, 14/7, obręb 19; 18/12, obręb 31

WSR.6131.1.26.2023
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 15 drzew i odmawiająca udzielenia zgody na usunięcie 2 drzew
dz. nr 44/10, obręb 32, ul. Sucharskiego, ul. Westerplatte; dz. nr ew. 63/27, obręb 34, ul. Armii Krajowej

WSR.6131.1.29.2023
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
dz. nr ew. 24/2, obręb 73, ul. Śniadeckich

WSR.6131.1.33.2023
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z dz nr ew. 42/6, obreb 0004
pod warunkiem nasadzeń kompensacyjnych

WRK-RR.6131.51.2023
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja - postanowienie wygaśnięcia decyzji ostatecznej Burmistrza Błonia z dnia 20.06.2022 roku nr 22.2022
jw.

WRK-RR.6131.71/2023
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja orzekająca wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z dnia 24.04.2023 roku z dz nr ew. 58/2, obręb Nowa Górna
jw.

WRK-RR.6131.85.2023
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2023 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
postanowienie
zawieszenie postępowania w stosunku do 3 szt. topól włoskich do czasu dostarczenia decvzji derogacyjnej RDOŚ na odstępstwo od zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochroną

WRK-RR.6131.41.2023
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie 5 szt. drzew z dz nr ew. 10, obręb 0001 i 12 szt. drzew z dz . nr ew. 34, obręb 0001
jw.

WRK-RR.6131.41.2023
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie dwóch wierzb rosnących na terenie nieruchomości ul. Czerwona 10A
Decyzja zezwalająca na wycięcie dwóch wierzb rosnących na terenie nieruchomości ul. Czerwona 10A

GK.6131.78.2023AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
330/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 202/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na działce nr 374 obręb Krępa, gm. Słupsk.

ŚR.613.56.2023.V
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie trzech lip szerokolistnych rosnących na terenie nieruchomości nr ew. 188/4 ul. Waryńskiego 21a
Decyzja zezwalająca na wycięcie trzech lip szerokolistnych rosnących na terenie nieruchomości nr ew. 188/4 ul. Waryńskiego 21a

GK.6131.98.2023AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usuniecie świerka pospolitego na działce nr 17/16 obręb 0002 miasta Czaplinek
udzielenie zezwolenia na usuniecie świerka pospolitego na działce nr 17/16 obręb 0002 miasta Czaplinek

OS-II.613.56.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 drzew na działce nr 125 obręb Pławno gmina Czaplinek
udzielenie zezwolenia na usunięcie 3 drzew na działce nr 125 obręb Pławno gmina Czaplinek

OS-II.613.57.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usunięcie 7 drzew na działce nr 17/17 obręb 0002 miasta Czaplinek
udzielenie zezwolenia na usunięcie 7 drzew na działce nr 17/17 obręb 0002 miasta Czaplinek

OS-II.613.59.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
331/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 203/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 145 szt. drzew rosnących na działce nr 1165 obręb Przewłoka, gm. Ustka.

ŚR.613.28.2023.V
pomorskie / słupski / Ustka (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2023 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:
Budowa zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki na działkach nr ewid....

OŚiGK.I.6220.9.2021
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2023 decyzje
inne
Decyzja Burmistrza Płotów dot. zgody na usunięcie drzew.
Decyzja Burmistrza Płotów dot. wydania zgody na usunięcie 11 szt. drzew gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 14/2, obręb Lisowo, gmina Płoty.

ROŚ.6131.50.2023.MW
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
DECYZJA NR 3/2023 - zmiana pozwolenia zintegrowanego
zmieniono za zgodą strony ostateczną decyzję nr 3/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16.10.2019 roku znak: GKiOŚ-ROŚ-IV.6223.3.2019 zmienioną decyzją nr 1/2021 z dnia 16.07.2021 roku...

GKiOŚ.ROŚ.6223.8.2023
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie trzech drzew z działki nr 223 znajdującej się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" ul. Piaskowa w Siedlcach

GK-ROŚ.6131.118.2023
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ew. 1822 przy ul. Gwiaździstej 6,8,12 w Gorzowie Wlkp.

WSR-III.6131.1.47.2023.AŁ
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2023 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja - pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla Wydawnictwa Podatkowego "GOFIN" sp.z o.o.
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji na terenie Wydawnictwa Podatkowego "GOFIN" sp.z o.o. przy ul. Owocowej 8 w Gorzowie Wielkopolskim...

WSR-II.6221.2.2023
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2023 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia informujące strony postępowania o ponownym wystąpieniu o opinie do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu oraz o...
Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia informujące strony postępowania o ponownym wystąpieniu o opinie do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu oraz o...

WGK-II.6220.1.8.2022.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2023 postanowienia
inne
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Lubuń (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na działkach nr: 201/2, 207, 209/2, 210, 214,...

GPŚ.6220.3.2023.PE8
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2023 postanowienia
inne
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Lubuń (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanego do realizacji na działkach nr: 201/2, 207, 209/2, 210, 214,...

GPŚ.6220.3.2023.PE12
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie jesionu z posesji przy ul. Komunardów 16-16A w Świdnicy.

BOŚ.6131.132.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 84/2022
Zezwolenie na usunięcie jesionu z posesji przy ul. Komunardów 16-16A w Świdnicy.

BOŚ.6131.132.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Komunardów 1-1A w Świdnicy.

BOŚ.6131.131.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 85/2022
Zezwolenie na usunięcie klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Komunardów 1-1A w Świdnicy.

BOŚ.6131.131.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.