Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272569
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
13/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 7 szt. lipy drobnolistnej na terenie działki nr 103 w miejscowości Unikowice 20.
2020-02-06
GKiI.6131.14.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia wycinki drzew w ilości 1 szt. sosna czarna oraz 1 szt. świerk pospolity na terenie działki nr 1031 w miejscowości Kamienica.
2020-02-06
GKiI.6131.15.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie o usunięcie zadrzewienia.
Decyzja zgłoszenia o usunięciu zadrzewienia uszkodzonego przez wiatr w ilości 2 szt. drzew wierzb z terenu działki nr 217/4 w Trzeboszowicach.
2020-01-27
GkiI.6131.10.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewostanu.
Protokół zgłoszenia usunięcia drzew w ilości 1 szt. sosny czarnej oraz 1 szt. świerka pospolitego na terenie działki nr 1031 w miejscowości Kamienica.
2020-02-06
GKiI.6131.15.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia drzew w ilości 4 szt. jesiona wyniosłego na terenie działki nr 180 w miejscowości Gościce.
2020-02-03
GKiI.6131.16.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia drzew w ilości 1 szt. tuja brabant na terenie działki 258 w miejscowości Kamienica.
2020-02-11
GKiI.6131.17.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia drzew w ilości 4 szt. świerka pospolitego na terenie działki 73/11 w miejscowości Lisie Kąty.
2020-02-13
GKiI.6131.19.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 3 pni wiązu pospolitego na terenie działki nr 498/3 w miejscowości Trzeboszowice.
2020-02-18
GKiI.6131.22.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 1 szt. daglezji zielonej na terenie działki 76/1 w miejscowości Ujeździec.
2020-02-19
GKiI.6131.23.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia zadrzewienia w ilości 1 szt. kasztanowca białego oraz 5 szt. świerków pospolitych na terenie działki 226/3 w miejscowości Ujeździec.
2020-02-20
GKiI.6131.24.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 1 szt. jesiona wyniosłego na terenie działki nr 38 w miejscowości Wilamowa.
2020-02-21
GKiI.6131.25.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 1 szt. świerka pospolitego oraz 1 szt. choiny zachodniej na terenie działki nr 452 przy ulicy 3-Maja 7 w Paczkowie.
2020-02-21
GKiI.6131.26.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 1 szt. świerku pospolitego na terenie działki nr 139 w Unikowicach.
2020-02-24
GKiI.6131.27.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 2n szt. brzozy brodawkowatej na terenie działki 688 przy ulicy Daszyńskiego 24 w Paczkowie. Decyzja zgłoszenia usunięcia 1 szt. robini...

GKiI.6131.29.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 1 szt. czereśni ptasiej na terenie działki nr 94/6 w Unikowicach 40.
2020-02-26
GKiI.6131.30.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół usunięcia zadrzewienia w ilości 1 szt. sosny wejmutki oraz 1 szt. tui żywotnik na terenie działki 245/2 w miejscowości Kamienica.
2020-03-03
GKiI.6131.33.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół usunięcia zadrzewienia w ilości 1 szt. lipy drobnolistnej na terenie działki nr 191/1 w miejscowości Gościce.
2020-03-05
GKiI.6131.34.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 1 szt. świerku pospolitego na terenie działki 685 przy ulicy Daszyńskiego 30 w Paczkowie.
2020-03-12
GKiI.6131.36.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 1 szt. świerka kłującego na terenie działki nr 445/2 w miejscowości Trzeboszowice.
2020-04-01
GKiI.6131.37.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia zadrzewienia w ilości 1 szt. jesionu wyniosłego na terenie działki nr 76 w miejscowości Dziewiętlice.
2020-05-12
GKiI.6131.43.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 1 szt. jesionu wyniosłego oraz1 szt. olszy czarnej na terenie działki nr 58/2 w miejscowości Stary Paczków. GKiI.6131.44a.2020...
2020-05-20
GKiI.6131.44.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Wezwanie do dostarczenia braków do zgłoszenie usunięcia zadrzewiania w ilości 2 szt. świerka i 1 szt. tui na działce nr 1190 przy ulicy M. Konopnickiej w Paczkowie,
2020-06-25
GKiI.6131.48.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 2 szt. tui żywotnik oraz 1 szt. sosny czarnej na terenie działki nr 137/2 w miejscowości Unikowice. nr budynku 22b.
2020-08-06
GKiI.6131.52.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 2 szt. jałowca na terenie działki nr 450 w miejscowości Trzeboszowice nr budynku 74.
2020-08-20
GKiI.6131.54.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 11 szt. świerka pospolitego na terenie działki nr 592/2 w miejscowości Ścibórz.
2020-08-21
GKiI.6131.55.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 2 szt. wierzby płaczącej oraz 1 szt. świerka kłującego na terenie działki nr 590 przy ulicy Bartosza 4 w Paczkowie.
2020-08-28
GKiI.6131.59.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewienia w ilości 1 szt. świerka kłującego na terenie działki nr 762/1 w miejscowości Paczków przy ulicy Daszyńskiego nr budynku 23a.
2020-09-02
GKiI.6131.61.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2020 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia zadrzewienia.
Protokół zgłoszenia usunięcia zadrzewiania w ilości 2 szt. świerka kłującego na terenie działki nr 918/16 w miejscowości Paczków nr budynku 4a przy ulicy Jagiellońskiej .
2020-09-07
GKiI.6131.64.2020
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia drzewa 1 szt. świerk kłujący na terenie działki 616/2 w miejscowości Ścibórz nr budynku 29a.
2021-01-07
GKiI.6131.1.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia drzew w ilości 2 szt. świerku pospolitego, 2 szt. jesionu wyniosłego pień z odrostami na terenie działki nr 684/10 w miejscowości Ścibórz.
2021-01-08
GKiI.6131.5.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.