Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272569
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
32/2023 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie trzech drzew z gatunku : świerk pospolity i robinia akacjowa (2) rosnących w Lubinie przy ul.M.Skłodowskiej-Curie na działkach 13/7 i 13/8 w obrębie 9.

GG.IX.6131.44.2023
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2023 decyzje
inne
Zezwolenie na wycięcie jednego drzewa.
Zezwolenie na wycięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata rosnącego w Lubinie przy ul.Małomickiej na działce nr 361/23 w obrębie 2. .

GG.IX.6131.13.2023
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2023 decyzje
inne
Decyzja na wycięcie drzew.
Decyzja na wycięcie 12 drzew z gatunku : topola kanadyjska (9), klon pospolity (2), jesion wyniosły rosnących w Lubinie przy ul.Słowiańskiej 7 na działce 135 obręb 6.

GG.IX.6131.14.2023
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2023 decyzje
inne
Decyzja na wycinkę drzew.
Decyzja na wycinkę 20 drzew z gatunku sosna zwyczajna (6), brzoza brodawkowata (11), wierzba iwa (2), dąb szypułkowy rosnących w Lubinie przy ul.Brzeskiej na działkach 165/19, 165/45, 165/49 w...

GG.IX.6131.19.2023
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2023 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

BUŚ.6220.20.2022
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na działce oznaczonej numerem geod. w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1

GNRiOŚ.6131.77.2023
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
wydanie decyzji umarzającej należność z tytułu opłaty za usunięcie drzewa gatunku klon zwyczajny, ustalonej wobec Pana P.K. w decyzji Burmistrza Trzebiatowa z dnia 7 marca 2019 r....

GNRiOŚ.6131.55.2023
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2023 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja wymierzająca administracyjną karę pieniężną za nielegalną wycinkę 3 szt. drzew z rodzaju wierzba oraz zniszczenie drzewa z rodzaju wierzba
Decyzja wymierzająca administracyjną karę pieniężną za nielegalną wycinkę 3 szt. drzew z rodzaju wierzba oraz zniszczenie drzewa z rodzaju wierzba rosnących na działce o nr ew. 28 obręb...

SOB.613.11.2022
lubuskie / wschowski / Wschowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2023 decyzje
inne
decyzja
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Orzeszkowo) o łącznej mocy do...

OŚiGW.6220.1.2023.11
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2023 decyzje
inne
Decyzja o warunkach zabudowy
Decyzja nr 45/2023 o warunkach zabudowy z dnia 24.04.2023 r., ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania (z rozbudową i przebudową) budynków...
2023-03-06
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2023 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2133 O ul. Kościuszki w Kolonowskiem na odcinku do DW 463 do ul. Żeromskiego”.

Rś.6220.DŚ.2.7.2023
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
273/2023 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja nr 134/2023
Decyzja zmieniająca decyzję nr 578/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. znak: ŚR-I.6233.26.2016 zmienioną decyzją nr 96/2021 z dnia 29 marca 2021 r. znak: ŚR.6233.14.2020.II udzielającą Zakładowi...

ŚR.6233.3.2023.II
pomorskie / słupski / Ustka (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie czterech jarzębin i dwóch sosen rosnących na terenie nieruchomości nr ew. 51/20, obręb nr 6, ul. Kopernika 17
Decyzja zezwalająca na wycięcie czterech jarzębin i dwóch sosen rosnących na terenie nieruchomości nr ew. 51/20, obręb nr 6, ul. Kopernika 17

GK.6131.104.2023AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z dz. nr 181/1, obręb Wielki Podleś
2023-01-26
OS.6131.26.2023.DŻ.ML.12
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja sprzeciw
wobec zgłoszenia przez osobę fizyczną zamiaru usunięcia 2 drzew - świerk pospolity - rosnących na terenie działki przy ul. Małopolskiej.
2023-05-22
KZ.6131.139.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
osobie fizycznej na usunięcie 8 drzew rosnących na terenie działki przy ul. Kujawskiej, pod warunkiem wykonania nasadzenia zamiennego, oraz decyzja NIE ZEZWALAJĄCA na usunięcie 5 drzew...
2023-05-22
KZ.6131.151.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
osobie fizycznej na usunięcie 2 drzew - klon zwyczajny o obwodzie pnia 38 cm i jabłoń domowa 29 cm - rosnących na terenie działki przy ul. Kujawskiej, pod warunkiem wykonania nasadzenia...
2023-05-22
KZ.6131.152.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.12.2021 r. o symbolu OŚR.613.145.2021
w zakresie terminu usunięcia drzew i krzewów oraz terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.35.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2023 decyzje
ochrona powietrza
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
z instalacji eksploatowanej na terenie Południowego Zakładu Napraw Taboru Sekcji w Tarnowskich Górach
2023-01-16
OŚR.6224.35.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2023 decyzje
ochrona powietrza
decyzja zmieniająca pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
dla instalacji spalania paliw w Miasteczku Śląskim
2023-03-14
OŚR.6224.38.2022
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew/krzewów.
Decyzja na usunięcie 4 szt. drzew w tym: 1 szt. z gatunku wierzba żałobna o obw. pnia 175 cm, 1 szt. z gatunku sosna pospolita o obw. pnia 91 cm, 2 sztuk z gatunku modrzew europejski o obw. pni...
2023-05-18
WOŚ.6131.38.2023
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2023 decyzje
ochrona powietrza
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
dla instalacji Kanlux S.S. w Radzionkowie
2023-03-31
OŚR.6224.4.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2023 decyzje
ochrona powietrza
decyzja zmieniająca
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładów Mięsnych H.A.M. w Radzionkowie
2023-05-22
OŚR.6224.10.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie 141 drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Estkowskiego, dz. nr 1/48, 1/53, ark. m. 97 w Lesznie.

OS.6131.20.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie jednego klonu jesionolistnego rosnącego na terenie nieruchomości nr ewid.1182, obręb geodezyjny nr 2, ul. Prusa 4
Decyzja zezwalająca na wycięcie jednego klonu jesionolistnego rosnącego na terenie nieruchomości nr ewid.1182, obręb geodezyjny nr 2, ul. Prusa 4

GK.6131.73.2023AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 18/23, obręb ewidencyjny Police Nr 16

OS.6131.18.2023.JJ/MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
276/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 164/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna rosnących na działce nr 56 obręb Kwakowo, gm. Kobylnica.

ŚR.613.37.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 163/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gatunku wiąz szypułkowy oraz 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity rosnących na działce nr 620 obręb Gardna Wielka, gm. Smołdzino.

ŚR.613.83.2023.V
pomorskie / słupski / Smołdzino Zobacz szczegóły Drukuj kartę
278/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nt 165/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na działce nr 631/2 obręb Smołdzino, gm. Smołdzino oraz umarzająca postępowanie w części dot. wydania...

ŚR.613.106.2023.V
pomorskie / słupski / Smołdzino Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku wierzba krucha rosnących na działce nr 612/2 w m. Kobylec, gm. Łapanów
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku wierzba krucha rosnących na działce nr 612/2 w m. Kobylec, gm. Łapanów

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Łapanów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.