Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271124
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
91/2023 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
Postanowienie.
Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogowo, postanawia uzgodnić ww. projekt Studium w zakresie ustaleń...
2023-09-10
WOO.610.144.2023.AT
kujawsko-pomorskie / żniński / Rogowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Myśliwskiej 3, dz. nr 273 w Lesznie.
2023-09-11
OS.6131.155.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
STW7001F, dz. 2316, Jastkowce
2023-09-11
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Pysznica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Chopina 42, dz. nr 14/5 w Lesznie.
2023-09-11
OS.6131.157.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie drzewa na działce nr 361/1 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie
wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie drzewa na działce nr 361/1 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie
2023-09-11
ROS.6131.1.31.2023.MP
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
373/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon pospolity o obwodach pni: 100+113 cm z działki nr 15/6, ark. 50, obr. 4 przy ul. Dworcowej 82 b w Inowrocławiu.
2023-09-11
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 14 drzew oraz 1 sztuki krzewu - rosnących na terenie działek 19/1, 143/6, 162, 148/23, 189/1 KM 34, przy ul....
2023-09-11
KZ.6131.276.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
drzew gat.: świerk pospolity – 2 szt., rosnących na działce o nr ew.; 2053/2, położonej na terenie obrębu ewid.: 0003 - Jastkowice, gmina Pysznica.
2023-09-11
ZK.6131.65.2023
podkarpackie / stalowowolski / Pysznica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wdanie zezwolenia na usuniecie drzewa
gat.: wierzba płacząca - 1 szt., rosnącego na działce o nr ew.: 2257/7 obręb ew.: 0003 - Centrum, gmina Stalowa Wola.
2023-09-11
ARK.6131.1.45.2023.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego, którego inwestorem jest: PV BIERKOWO...
„Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 4,76 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Słupsk, obrębie ewidencyjnym...
2023-09-11
nie dotyczy
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
6 drzew; SM BESKID
2023-09-11
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
rosnącego na działce nr 1693/2 w Kluczach
2023-09-11
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 309/3 w Kluczach
2023-09-11
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2023 inne dokumenty
inne
wniosek o przeniesienie decyzji nr 29/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 11.05.2022 r. znak OŚGK.6220.7.2021.JK(21) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie centrum handlowo-usługowego, składającego się z trzech budynków, z instalacjami wewnętrznymi w budynkach, instalacjami w terenie, zbiornikami retencyjnymi, murami oporowymi, obsługa...
2023-09-11
ośgk.6220.12.2023.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną” (działka nr 47/3, obręb...
2023-09-11
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia trzech drzew z gatunku świerk oraz sosna z terenu nieruchomości nr 68/26 ark. 21, położonej w Biłgoraju przy ul. targowej
2023-09-11
9733.2023.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2szt. drzew z działki nr. 155, obręb. Biskupiec
2023-09-11
BMA.6131.176.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2szt. drze w z działki nr. 280, obręb. Wilimy
2023-09-11
BMA.6131.175.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Opinia sanitarna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Opinia sanitarna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami garażowymi...
2023-09-11
NZ.9022.6.57.2023
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Wezwanie o uzupełnienie braków formalnych.
Wezwanie o uzupełnienie wystąpienia w sprawie wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu dla...
2023-09-11
WOO-II.4220.251.2023.MT.1
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 172 w m. Chotel Czerwony.
2023-09-11
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 172 w m. Chotel Czerwony.
2023-09-11
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
332/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Zamiar usunięcia drzew żywotnik z działki nr 611 obręb 7 miasta Sianów.
2023-09-11
RK.6131.153.2023
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
339/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Zamiar usunięcia drzew 3 szt. gatunek wierzba z działki nr 56/4 obręb 7 miasta Sianów.
2023-09-11
RK.6131.168.2023
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
347/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia drzew 2 szt. dąb,lipa, buk z działki 611 obręb 7 miasta Sianów.
2023-09-11
RK.6131.179.2023
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
359/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa.
Zamiar usunięcia drzewa brzoza z działki nr 2/12 obręb Osieki.
2023-09-11
RK.6131.193.2023
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
437/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na działce nr 638 obręb Kobylnica. gm. Kobylnica.
2023-09-12
GPŚ.6131.192.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
438/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Informacja o zmianie danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 31776 (41776N!) GSL_KEPICE_WARCINO zlokalizowanej w miejscowości Warcino dz. nr 85/2.
2023-09-12
ŚR.6221.75.2023.III
pomorskie / słupski / Kępice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Pozwolenie na budowę.
Remont komina stalowego na terenie huty Miasteczko Śląskie.
2023-09-12
BA.6740.2.32.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
230/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew przy ul. Witczaka na działce 3370/37 w Bytomiu
2023-09-12
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.