Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 274091
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
157/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne operatora P4 Sp. z o .o. WAL3035, ul. Orkana 110, dz. nr 51/2, obręb 0023 Poniatów, 58-307 Wałbrzych
2023-07-27
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 45/79 obręb nr 6 Piaskowa Góra w Wałbrzychu.
2023-07-27
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy maksymalnej do 7 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 768, 769, 770, 771, 772 i 804, obręb 0534 Lubsza, gmina Lubsza, powiat...
2023-07-27
nie dotyczy
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2023 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo
Pismo wyjaśniające, że planowane przedsięwzięcie pn. ,,Budowa budynku inwentarskiego-obory na działkach nr ewid. 261 i 262 w m. Sielec, gm. Wiślica" nie kwalifikuje się...
2023-07-27
WOO-II.4220.92.2023.PW.4
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
gat.: klon pospolity - 1 szt., rosnącego na działce o nr ew.: 56/5, obręb ew.: Zdziechowice Drugie, gmina Zaklików.
2023-07-27
INP.6131.133.2023
podkarpackie / stalowowolski / Zaklików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew gatunku topola biała rosnących w miejscowości Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew gatunku topola biała, rosnących na działce o nr ewidencyjnym 1595/2, obręb geodezyjny Kazimierz Biskupi, w miejscowości Kazimierz Biskupi, gmina...
2023-07-27
OŚR.6131.1.22.2023
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2023 postanowienia
ochrona powierzchni ziemi
Postanowienie RDOŚ
wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na : ""wykonaniu urządzeń o zdolności poboru wody 49m3/h umożliwiających pobór wód podziemnych z czwartorzędowego...
2023-07-27
WOOŚ.4220.359.2023.AZ.1
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2023 inne dokumenty
ochrona powierzchni ziemi
Opinia PPIS
stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia polegającego na : ""wykonaniu urządzeń o zdolności poboru wody 49m3/h umożliwiających pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu...
2023-07-27
ZNS.9022.2.65.2023.PS
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 4/14 obręb nr 33 Podgórze przy ul. Południowej w Wałbrzychu.
2023-07-27
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
2023-07-27
GG.VII.6220.5.2023
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z dz. nr 294/19, obręb Wielki Klincz
2023-07-27
OS.6131.186.2023.DŻ.ML.6
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji na prowadzenie instalacji do magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, zlokalizowanej w...
2023-07-27
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzew.
Wniosek na wycinkę siedmiu drzew z gatunku jarząb rosnących w Lubinie przy ul.Staszica 16-22, ul.Krasickiego 1-16, ul.Cedyńskiej 1-12 i u.Al.Niepodległości 1-11.
2023-07-27
L.dz./1013/DA/143/07/23
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
działka numer 1122 obręb Śródmieście 3
2023-07-27
GNZ.6131.41.2023.MZ
dolnośląskie / świdnicki / Świebodzice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
2 drzew z dz. ew. nr 1/11 ROD "Tęcza" w Złotnikach (obręb Złotniki, gmina Suchy Las)
2023-07-27
ROŚ.6131.1.61.2023
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
261/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Gminy Tarnowskie Góry z dnia 26.07.2023 r. znak Ś.6131.10.15.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1674/98, 1694/114, 5, 436/29...
Usunięcie drzew
2023-07-27
OŚR.613.112.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
262/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1674/98, 1694/114, 5, 436/29 (obręb Tarnowskie Góry), 2042/36 (obręb...
Usunięcie drzew
2023-07-27
OŚR.613.112.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2szt. drze z działki nr. 305, obręb. Rzeck
2023-07-27
BMA.6131.144.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. Klon pospolity oraz Jesion wyniosły rosnących na gruncie Gminy Dwikozy dz. o nr ewid. 1539/1 obręb Dwikozy jednostka...
Wnioskowane drzewa obumierają lub są martwe.
2023-07-27
OŚR.6131.08.2023.K.L
świętokrzyskie / sandomierski / Dwikozy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. Klon pospolity oraz Jesion wyniosły rosnących na gruncie Gminy Dwikozy dz. o nr ewid. 1539/1 obręb Dwikozy jednostka ewidencyjna Dwikozy.
Drzewa martwe lub obumierające. Drzewa usytuowane wzdłuż parkingu, ogrodzenia. drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi oraz mienia.
2023-07-27
ŚLR.613.20.2023
świętokrzyskie / sandomierski / Dwikozy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Budowa farm fotowoltaicznych o łącznej mocy maksymalnej do 7 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 768, 769, 770, 771, 772 i 804, obręb 0534 Lubsza, gmina Lubsza, powiat...
2023-07-27
OŚ.6220.7.2023
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2024 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla strategii IIT
Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla strategii IIT dla Partnerstwa "Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego"
2023-07-27
WSTIII.410.80.2023.KŁ
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wycofanie wniosku z dnia 14.07.2023r.
Wniosek o wycofanie wniosku z dnia 14.07.2023r. o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.
2023-07-28
nie dotyczy
lubuskie / wschowski / Wschowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej w m. Wschowa inna niż energetyczna zasilana mieszanką węgla brunatnego i biomasy o mocy...
2023-07-28
nie dotyczy
lubuskie / wschowski / Wschowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
Budowie budynku magazynowo - usługowo – produkcyjnego z zapleczem socjalno – biurowym, portierni, pompowni i zbiornika przeciwpożarowego, zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją...
2023-07-28
OŚGK.6220.7.2023.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2023 postanowienia
inne
Postanowienie.
Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej (PV Rzym) o łącznej mocy do 10 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna...
2023-07-28
WOO.4220,527,2023.HN.2
kujawsko-pomorskie / żniński / Rogowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa na terenie nieruchomości o nr geod. 1261/11 przy ul. Żwirki i Wigury 61 w Bielsku Podlaskim
2023-07-28
Gk.6131.54.2023
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2023 postanowienia
inne
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim”
2023-07-28
WOOŚ.4220.318.2023PL
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drze lub krzewów
wniosek na usunięcie 13 drzew przy ul. Chorzowskiej na działce 1657/139 w Bytomiu
2023-07-28
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o zmianę decyzji
wniosek o zmianę i dopisanie do decyzji wozu do przewozu nieczystości płynnych i dopisanie możliwości wywozy osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków
2023-07-28
OS.7031.4.2023.DŻ.LE.2
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.