Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271134
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
254/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1962/58 położonej w Pszczynie przy ul. Bielskiej drzew: - topola osika (290)

OŚ.6131.3.62.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
256/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 180/36 położonej w Pszczynie przy ul. Bogedaina drzewa: - grab pospolity (96)

OŚ.6131.3.63.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 996/35 położonej w Pszczynie przy ul. Bogedaina drzewa: - dąb szypułkowy (510)

OŚ.6131.3.64.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
260/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1432/35 położonej w Pszczynie przy ul. S. Batorego drzew: - żywotnik zachodni (30, 31, 29, 32, 30, 28, 30,...

OŚ.6131.3.65.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
263/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczone numerem ewidencyjnym 2578/8 i 2581/3 położone w Pszczynie przy ul. św Jana Pawła II drzew: - sosna zwyczajna (102, 64, 50, 59, 47,...

OŚ.6131.3.67.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
265/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 893/1075 położonej w Pszczynie przy ul. Bielskiej drzewa: - wierzba płacząca (225)

OŚ.6131.3.68.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
267/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 10/4 położonej w Studzienicach drzew: - dąb szypułkowy (161) - brzoza brodawkowata (142) - świerk...

OŚ.6131.3.69.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia wynoszącym 97 cm z terenu nieruchomości nr 30/11 ark. 40 przy ul. Nadstawnej w Biłgoraju

GK.6131.68.2023.2
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1579/62 położonej w Woli przy ul. Górniczej drzew: - wierzba płacząca (170) - robinia akacjowa (130)...

OŚ.6131.3.70.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie trzech drzew z gatunku olsza czarna o obwodach pni wynoszących 200 cm, 150 cm, 120 cm, z terenu nieruchomości nr 9996/3 ark. 71 położonej w Biłgoraju przy ul....

GK.6131.69. 2023.2
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie trzech drzew z gatunku wierzba biała o obwodzie pni wynoszących 260 cm, 260 cm, 240 cm, z terenu nieruchomości nr 9996 ark. 40, położonej w Biłgoraju przy ul. Berka...

GK.6131.74. 2023.2
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni wynoszących 153 cm i 157 cm, z terenu nieruchomości nr 45 ark. 74 położonej w Biłgoraju przy ul. Krzeszowskiej

GK.6131.81. 2023.2
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
271/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 251/17 położonej w Czarkowie przy ul. Kolejowej drzew: - lipa drobnolistna (106, 93, 77, 50, 425) - sosna...

OŚ.6131.3.71.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
273/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczone numerem ewidencyjnym 645/21, 168/25, 315/76, 1240/41 położone w Czarkowie przy ul. Kolejowej drzew: - olsza czarna (111, 111,...

OŚ.6131.3.72.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
275/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2084/63 położonej w Pszczynie przy ul. Bielskiej drzew: - brzoza brodawkowata (49, 67, 47, 60, 112, 106, 72,...

OŚ.6131.3.73.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1183/25 położonej w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego drzew: - głóg krwisty (80) - czeremcha amerykańska (67)

OŚ.6131.3.74.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
osobie fizycznej na usunięcie 2 drzew - klon zwyczajny o obwodzie pnia 36 cm i lipa szerokolistna o obwodach pni 53, 52, 44 i 41 cm - rosnących na terenie działki, przy ul. Armii Krajowej, pod...
2023-08-31
KZ.6131.280.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczone numerem ewidencyjnym 1787/36, 1778/36, 1782/36, 2240/54, 1809/54, 1806/54, 1858/54, 1818/54, 1826/54, 1835/54, 1829/54 położone w...

OŚ.6131.3.75.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
435/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 279/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na działce nr 108/4 obręb Włynkowo, gm. Słupsk.

ŚR.613.161.2023.V
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 130 położonej w Pszczynie drzewa: - choina kanadyjska (145)

OŚ.6131.3.76.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
283/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1889/116 położonej w Studzionce przy ul. Jedności drzew: - świerk pospolity (82, 80, 95, 100, 122)

OŚ.6131.3.77.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
285/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 408 i 2110/406 położonej w Pszczynie przy ul. Katowickiej drzew: - modrzew europejski (140, 120, 135, 180,...

OŚ.6131.3.78.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1178/25 położonej w Starej Wsi przy ul. Sygietyńskiego drzew: - sosna pospolita (82) - robinia akacjowa (...

OŚ.6131.3.79.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1178/25 położonej w Starej Wsi przy ul. Sygietyńskiego drzewa: - orzech włoski (67)

OŚ.6131.3.80.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1432/36 położonej w Pszczynie przy ul. Stefana Batorego drzew: - żywotnik zachodni (35, 37, 36, 38, 40, 39,...

OŚ.6131.3.81.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
293/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1095 położonej w Pszczynie przy ul. Bielskiej drzewa: - jesion wyniosły (138)

OŚ.6131.3.82.2022
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2026/4 położonej w Pszczynie przy ul. Broniewskiego drzewa: - topola osika (110)

OŚ.6131.3.1.2023
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/29 położonej w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej drzewa: - olsza czarna (83)

OŚ.6131.3.2.2023
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 251/7 położonej w Czarkowie przy ul. Kolejowej drzewa: - wiąz szypułkowy (310, 230, 260)

OŚ.6131.3.3.2023
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie z nieruchomości oznaczone numerem ewidencyjnym 371/15, 368/15, 561/56, 1629/56 położone w Pszczynie drzew: - topola kanadyjska (360, 310, 200, 340, 270,...

OŚ.6131.3.5.2023
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.