Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272569
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
49/2021 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.6.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2015 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 56/2 obręb ewidencyjny Wyszewo gm. Manowo adres: Wyszewo 79A
2015-07-24
OŚ.6222.3.2015.WP
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2021 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania...

OŚiGW.6220.6.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2016 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 68/2 obręb ewidencyjny Kostrzewa gm. Manowo adres: Kostrzewa 3
2016-04-07
OŚ.6222.1.2016.WP
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2016 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 233/2 obręb ewidencyjny Cewlino gm. Manowo adres: Cewlino 7G
2016-07-29
OŚ.6222.3.2016.WP
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2017 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 376/2 obręb ewidencyjny Wyszewo gm. Manowo adres: Kliszno 11
2017-02-07
WKD.6222.1.2017.MW
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2021 inne wnioski
inne
wniosek
wystąpienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny...

OŚiGW.6220.6.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2017 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 283/1 obręb ewidencyjny Wyszewo gm. Manowo, adres: Wyszewo 47B
2017-11-13
WKD.6222.4.2017.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2018 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 72/3 obręb ewidencyjny Wyszewo gm. Manowo adres: Wyszewo 71A
2018-03-20
OŚ.6222.2.2018.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2018 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 30/7 obręb ewidencyjny Cewlino gm. Manowo
2018-03-20
OŚ.6222.3.2018.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2019 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 275/1 obręb ewidencyjny Cewlino gm. Manowo, adres: Kostrzewa 4
2019-10-10
OŚ.6222.1.2019.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2019 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 275/5 obręb ewidencyjny Cewlino gm. Manowo, adres: Kopanica 4
2019-10-16
OŚ.6222.2.2019.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2019 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 8/5 obręb ewidencyjny Wyszebórz gm. Manowo, adres: Wyszebórz 23I
2019-10-16
OŚ.6222.3.2019.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2020 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 208/10 obręb ewidencyjny Manowo gm. Manowo, adres: ul. Sezamkowa 7
2020-03-25
OŚ.6222.2.2020.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2020 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Lokalizacja oczyszczalni: działka nr 386 obręb ewidencyjny Wyszewo gm. Manowo
2020-03-04
OŚ.6222.1.2020.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na działce oznaczonej numerem geod. 193 w obrębie Mrzeżyno-1
2021-01-11
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na działce oznaczonej numerem geod. 193 w obrębie Mrzeżyno-1

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 54 drzew gatunku sosna zwyczajna, 2 drzew gatunku czeremcha amerykańska oraz 5 drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce...

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 54 drzew gatunku sosna zwyczajna, 2 drzew gatunku czeremcha amerykańska oraz 5 drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce oznaczonej...
2020-12-08
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna wejmutka rosnącego na działce oznaczonej numerem geod. 55 w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1.
2020-12-28
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na działce oznaczonej numerem geod. 55 w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1.

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku klon zwyczajny, rosnącego na działce oznaczonej numerem geod. 123 w obrębie ewidencyjnym Trzebiatów-7.
2021-01-13
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku klon zwyczajny, rosnącego na działce oznaczonej numerem geod. 123 w obrębie ewidencyjnym Trzebiatów-7.

nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2021 postanowienia
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

GKOŚ.6220.31.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...

GKOŚ.6220.13.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu
1 sztuka drzewa z terenu nieruchomości 350/5 o. 6
2021-03-19
WOS.6131.55.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
1 sztuka drzewa z terenu nieruchomości dz. nr 189/10 o. 9 w Świnoujściu
2021-03-19
WOS.6131.56.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wniosek na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą...
2021-03-18
OŚ.6220.3.2021.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2021 inne dokumenty
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o...

GKOŚ.6220.35.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2021 postanowienia
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

GKOŚ.6220.36.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.