Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272569
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
42/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 32 szt. drzew rosnących w miejscowości Kazimierz Biskupi, Gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 32 szt. drzew gatunku: topola osika - 22 szt., czeremcha zwyczajna - 2 szt., brzoza brodawkowata - 3 szt., sosna zwyczajna - 5 szt., rosnących na działce...
2023-05-10
OŚR.6131.1.19.2023
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
"Instalacja fotowoltaiczna Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10 MW z możliwością podziału na dwie instalacje o mocy do 5 MW każda na działkach nr 109/7 i...

RB.6220.2.2022.AW
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 52/33 obręb nr 33 Podgórze w Wałbrzychu.

BŚK.6131.140.2023, 25/Z/2023
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 1 drzewa gat. lipa drobnolistna
rosnącego na działce o nr ewid. 922/61 obręb Tarnowskie Góry, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.50.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca os. fiz. na usunięcie 3 drzew z terenu działki
o nr ewid. 1696/26 obręb Radzionków, stanowiącej własność Gminy Radzionków, a będącej w posiadaniu Wnioskodawcy.

OŚR.613.31.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 2 drzew rosnących
na terenie działki o nr ewid. 277/14 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.37.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 11 drzew gat. żywotnik zachodni,
rosnących na działce o nr ewid. 1698/242 obręb Świerklaniec, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.66.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2023 decyzje
inne
Decyzja.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego parkingu stacji paliw płynnych w miejscowości Niepruszewo” na nieruchomościach...
2023-03-16
IT.6220.12.2023
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 199/1 obręb nr 14 Biały Kamień w Wałbrzychu.

BŚK.6131.143.2023, 26/Z/2023
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 66 obręb nr 15 Konradów w Wałbrzychu. Rodzinny Ogród Działkowy im. T. Kościuszki, ogród nr 113.

BŚK.6131.142.2023, 27/Z/2023
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2023 decyzje
inne
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Janina o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

BUŚ.6220.22.2022
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 44 w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1.

GNRiOŚ.6131.58.2023
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na usunięcie drzewa z dz. nr ew. 28, obręb 0023 pod warunkiem wykonania nasadzeń zatsępczych
2023-05-30
A.OŚ.61328.2023.
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie drzew z pasa drogi gminnej w m. Nowa Górna - dz.nr ew. 67, obręb Nowa Górna
2023-05-30
A.OŚ.613.29.2023
mazowieckie / warszawski zachodni / Błonie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2023 decyzje
ochrona powietrza
pozwolenie dla PETRUS Sp. z o.o. na wprowadzanie pyłów do powietrza
pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji do produkcji wyrobów betonowych zlokalizowanej przy ul. Podmiejskiej 15c

WSR-II.6225.2.2023
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usuniecie drzewa świerk pospolity na działce nr 192/9 obręb 0006 miasta Drawsko Pomorskie
udzielenie zezwolenia na usuniecie drzewa świerk pospolity na działce nr 192/9 obręb 0006 miasta Drawsko Pomorskie

OS-II.613.55.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usunięcie 22 drzew na działce nr 47/1 i 20/2 obręb Żółte, 3/1 obręb Zarańsko w Gminie Drawsko Pomorskie
udzielenie zezwolenia na usunięcie 22 drzew na działce nr 47/1 i 20/2 obręb Żółte, 3/1 obręb Zarańsko w Gminie Drawsko Pomorskie

OS-II.613.40.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal usługowo-handlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 741/7 obręb 11...

WSR-II.6220.30.2022.WG
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew/krzewów.
Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku jesion wyniosły o obw. pnia 223 cm, z terenu zakładu przy ul. Kawiary 1c w Gnieźnie, w obrębie działek ewidencyjnych nr 1/20 ark. mapy 66 w...
2023-06-02
WOŚ.6131.59.2023
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2023 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie: 2 sztuk sosny zwyczajnej o obwodach pni na wysokości 130 cm - 87 i 110 cm rosnących na działce o nr ewid. gruntów 1436, położonej w obrębie ewidencyjnym...
Wycinka drzew

POR.6131.65.2023.AK
podlaskie / białostocki / Gródek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
zezwolenie na usuniecie i 3 szt. drzew gatunek świerk rosnacych na działce nr ew. 4322/24 w miejscowości Łochów

ŚRl.613.18.2023.LK
mazowieckie / węgrowski / Łochów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
5 drzew z dz. ew. nr 1057 ROD "Na Wzgórzach" (obręb Suchy Las, gmina Suchy Las)
2023-05-19
ROŚ.6131.1.24.2023
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
301/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 186/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gatunku wierzba krucha rosnących na działce nr 54/13 obręb Wieszyno, gm. Słupsk.

ŚR.613.116.2023.V
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycięcie jednego drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego na działce nr ew. 96/26, obręb nr 4 przy ul. Sobieskiego 1, z naliczeniem opłaty za wycięcie drzewa i jej odroczeniem...
Zezwolenie na wycięcie drzewa z naliczeniem opłaty i jej odroczeniem w zamian za nasadzenie zastępcze

GK.6131.143.2023
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
302/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 187/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola balsamiczna rosnących na granicy działek nr 286 i 289/1 obręb Wielka Wieś, gm. Główczyce.

ŚR.613.115.2023.V
pomorskie / słupski / Główczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę drzew
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gatunek brzoza brodawkowata rosnących na działce nr ew. 3019/4 w miejscowości Węgrów.

ŚRL.613.14.2023.LK
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr ew. 2301/12 przy ul. Prądzyńskiego w Gorzowie Wlkp.

WSR-III.6131.2.19.2023.AŁ
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nie zezwalająca na usunięcie 46 szt. drzew z działki o nr ew. 363 obręb Siedlnica, gmina Wschowa stanowiącej rów melioracyjny o symbolu R-X
Decyzja nie zezwalająca na usunięcie 46 szt. drzew z gat. wierzba biała z działki o nr ew. 363 obręb Siedlnica, gmina Wschowa stanowiącej rów melioracyjny o symbolu R-X

SOB.613.17.2023
lubuskie / wschowski / Wschowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów o pow. 166 m2 z działek o nr ew. 338, 337 i 335 obręb Dryżyna
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów o pow. 166 m2 z działek o nr ew. 338, 337 i 335 obręb Dryżyna. Wniosek został wycofany.

SOB.613.19.2023
lubuskie / wschowski / Szlichtyngowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2023 decyzje
inne
Decyzja Nr 3/2023 znak: GKiOŚ.ROŚ.6324.10.2023.IŻ - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie...
dla podmiotu funkcjonującego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

GKiOŚ.ROŚ.6324.10.2023.IŻ
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.