Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272654
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
23/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
zgłoszenie
zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków do eksploatacji na działce w Kocudza Trzecia, gm. Dzwola
2023-08-08
OŚ.6222.12.2023
lubelskie / janowski / Dzwola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
381/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek
o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
2023-08-08
nie dotyczy
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 930 w Rodakach
2023-08-08
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
rosnącego na posesji przy ul. Górnej 29 w Kluczach
2023-08-08
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 19/33 obręb Woliczno gmina Drawsko Pomorskie
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce nr 19/33 obręb Woliczno gmina Drawsko Pomorskie
2023-08-08
ROŚ.6131.1.30.2023.ICH
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 580 w m. Szczytniki.
2023-08-08
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia 2 szt. drzew rosnących na dz. nr 297 w m Łatanice, oraz 4 szt. drzew rosnących 699 w m. Skorocice.
2023-08-08
nie dotyczy
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: klon zwyczajny x2 z działki o nr ewid. 281 obręb Głubczyce
2023-08-08
KI.7021.2.16.2023.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew z działek o nr ewid. 111/1 i 110/1 obręb 8 przy ul. Kazimierza Wielkiego 42A w związku z budową dwóch budynków mieszkalnych...
2023-08-08
WKŚ-II.6131.256.2023.KN
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie
Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr BT15285_Sejny Bis.
2023-08-08
OŚRL.6221.5.2023
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości o nr ewid. 20/2 obręb 35, przy ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach
2023-08-08
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów szklanych oraz...
2023-08-08
WGK-II.6220.1.12.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowań z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz z budową niezbędnej...
2023-08-08
OS.6220.3.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew z działki o nr ewid. 1192/2 (obręb Podolszyce-Borowiczki 0001) przy ul.Harcerskiej stanowiącej własność wnioskodawcy
2023-08-08
WKŚ-II.6131.251.2023.JP
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji kruszywa naturalnego na części działki oznaczonej nr ewid. gruntów...
Realizacja przedsięwzięcia
2023-08-08
nie dotyczy
podlaskie / białostocki / Gródek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzewa z dz. 421/2 w Głubczycach
2023-08-08
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec dot. wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na działkach1597/139 i 2143/351 obręb Świerklaniec,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-08-08
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 4 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 4230W Klimowizna - Ruchna - Szaruty
2023-08-08
DT.431.29.2023.MS
mazowieckie / węgrowski / Liw Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę 6 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna - Rozbity Kamień
2023-08-08
DT.431.28.2023.MS
mazowieckie / węgrowski / Liw Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę 1 szt. drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 4228 W Wyszków - Ossolin - Zając
2023-08-08
DT.431.27.2023.MS
mazowieckie / węgrowski / Liw Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę 1 szt. drzewa z gatunku jesion rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 4226 W Liw - Korytnica
2023-08-08
DT.431.26.2023.MS
mazowieckie / węgrowski / Liw Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę 1 szt. drzewa z gatunku jesion rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 4226 W Liw - Korytnica
2023-08-08
DT.431.26.2023.MS
mazowieckie / węgrowski / Liw Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 11 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 4236W Krypy - Węgrów (Mosty Liwskie) - do drogi 637
2023-08-08
DT.431.30.2023.MS
mazowieckie / węgrowski / Liw Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę 6 szt. drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze
2023-08-08
DT.431.25.2023.MS
mazowieckie / węgrowski / Liw Zobacz szczegóły Drukuj kartę
379/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku żywotnik zachodni rosnącego na działce nr 320/1 obręb Ustka, gm. Miasto Ustka.
2023-08-09
GKiOŚ.6131.2.10.2023
pomorskie / słupski / Ustka (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew w pasie drogowym ul. Jarzębinowej i 4 drzew w pasie drogowym ul. Żarniewicza w Bielsku Podlaskim
2023-08-09
Gk.6131.64.2023
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. S. Wyspiańskiego, dz. nr 64 w Lesznie
2023-08-09
OS.6131.132.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2023 zgłoszenia
ochrona wód
zgłoszenie
zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków do eksploatacji nadziałce w miejscowości Zdzisławice, gm. Dzwola
2023-08-09
OŚ.6222.13.2023
lubelskie / janowski / Dzwola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne- stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WAL3038
2023-08-09
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: jesion wyniosły, dąb czerwony x2 z działki o nr ewid. 622
2023-08-09
KI.7021.2.17.2023.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.