Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272569
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
78/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.; " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 127/102, obręb 0017 Mechowo, gmina...

ROŚiD.6220.4.2019.2020.WD
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW na działce nr 11/25 , obręb 0030 Lisowo, gmina Płoty.
2019-09-13
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2021 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna
Opinia sanitarna wydana przez PPiS Gryfice - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW na...
2019-10-09
N.NZ.403.32.2019
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2021 inne dokumenty
inne
Opinia RDOŚ w Szczecinie
Opinia wydana przez RDOŚ w Szczecinie - stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do...
2019-10-29
WST- K.4220.277.2019.WS
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2021 inne dokumenty
inne
Opinia z PGW Wody Polskie
Opinia wydana przez PGW Wody Polskie - stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do...
2019-11-07
SZ.RZŚ.436.1.530.2019.KK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2021 inne dokumenty
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008...

GKOŚ.6220.15.2020.DM
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2021 decyzje
inne
Decyzja w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań
Decyzja odmowna w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn.: " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW na działkach nr 19/1 obręb...
2020-04-23
ROŚiD.6220.1..2020.WD
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach...
2020-02-10
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 170 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na...
2020-03-11
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Umorzenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.; " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 170 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na...

ROŚiD.6220.2.2020.WD
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie " Instalacja techniczna wytwórcza energii elektryczne PV - EW LIKOWO o mocy do 1,5 MW".
2020-05-27
OWWZ-LJ-221-PVEWL.1.1.2020
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenie działki nr 19/8 obręb ewidencyjny Bonin
2021-04-01
OŚ.6131.11.2021.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenie działek nr 162 obręb ewidencyjny Manowo
2021-01-28
OŚ.6131.5.2021.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew i krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenie działek nr 343/62, 343/63 obręb ewidencyjny Wyszewo
2021-01-28
OŚ.6131.4.2021.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2021 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna
Opinia sanitarna stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.; " Instalacja techniczna wytwórcza energii elektrycznej - PV - EW LIKOWO o...
2020-07-08
ZNS.9022.2.1.12.2020
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2021 decyzje
inne
decyzja
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną...

OŚiGW.6220.4.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2021 inne dokumenty
inne
Opinia RDOŚ w Szczecinie
Opinia RDOŚ dotycząca wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: " Instalacja techniczna wytwórcza energii elektrycznej...
2020-07-07
WST-K.4220.208.2020.AKO
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2021 decyzje
inne
Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego.
Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Instalacja techniczna wytwórcza energii...

ROŚiD.6220.4.2020.WD
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2021 inne dokumenty
inne
Pisemna interwencja mieszkańców m. Bądkowo
Pisemna interwencja mieszkańców m. Bądkowo, dotycząca uciążliwości zapachowej związanej ze składowaniem obornika na działce nr 5/33 w obrębie Bądkowo, gmina Płoty, stanowiąca...

ROŚiD.6220.5.2020.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycinkę drzew
Wniosek o wycinkę 8 drzew z terenu działek; 3017/1,3318, 3010 obręb ewid. nr 2 Police
2021-02-02
OŚ.6131.4.2021.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 8 drzew z terenu działek 3317, 3318, 3010 obręb Police nr 2

OŚ.6131.4.2021.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2021 inne dokumenty
inne
Pismo dotyczące sprawy nr ROŚiD.6220.5B.2020.BK
Pismo dotyczące sprawy nr ROŚiD.6220.5B.2020.BK o składowaniu obornika w m. Bądkowo, gmina Płoty.
2020-05-05
ROŚiD.6220.5B.2020.BK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycinkę drzew i krzewów
Wniosek o wycinkę 31 drzew i 80m 2 krzewów rosnących na terenie działek 2533/1, 2533/2, 2532
2021-01-15
OŚ.6131.3.2021.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca a usunięcie drzew i krzewów
decyzja zezwalająca na wycinkę 31 drzew i 30m 2 krzewów rosnących na terenie działek 2533/1, 2533/2, 2532

OŚ.6131.3.2021.MWE
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2021 inne dokumenty
inne
Kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.05.2011r.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego hodowli brojlera o łącznej obsadzie 172 DPJ w ilości 39500 szt., na obiekcie...
2011-05-23
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie...
2020-06-18
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2021 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna od PSSE, ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice
Opinia sanitarna z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: " budowa farmy...
2020-07-10
ZNS.9022.2.1.13.2020
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2021 inne dokumenty
inne
Opinia od Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie
Opinia od Państwowego Gospodarstwa Wodnego wyrażająca opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie...
2020-08-14
SZ.ZZŚ.1.4360.1.110.2020.KK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2021 inne dokumenty
inne
Opinia od RDOŚ w Szczecinie
Opinia od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie określająca, że dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o...
2020-09-09
WST-K.4220.221.2020.MK.4
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2021 postanowienia
inne
Postanowienie Burmistrza Płotów
Postanowienie Burmistrza Płotów o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji inwestycji pn.: " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do...

ROŚiD.6220.8.2020.WD
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.