Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272654
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
98/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 72/2023 dla Starosty Pruszkowskiego na usunięcie drzewa z gatunku topola włoska z działki 19, obręb Falenty, gm. Raszyn
Decyzja
2023-03-22
OŚGK.6131.48.1.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz. 1335/62 w Drogomyślu: 8 szt. sosna
2023-04-11
OŚR.6131.85.2023
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenia na usunięcie drzew
zezwolenia na usunięcie drzew

OŚR.6131.85.2023
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 1 szt. kasztanowiec, 1 szt. topola z dz. 178/32 w Bąkowie
2023-03-07
OŚR.6131.87.2023
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenia na usunięcie drzew
zezwolenia na usunięcie drzew

OŚR.6131.87.2023
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Banku Spółdzielczego w Raszynie na usuniecie drzew z gatunku śliwa ozdobna oraz dąb 5szt. z działki 168, Raszyn 02, gm. Raszyn.
Wniosek
2023-05-04
OŚGK.6131.81.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 73/2023 dla Banku Spółdzielczego w Raszynie na usuniecie drzew z gatunku śliwa ozdobna oraz odmowa usunięcia drzew z gatunku dąb 5szt. z działki 168, Raszyn 02, gm. Raszyn.
Decyzja
2023-05-04
OŚGK.6131.81.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz. 326/2 w Drogomyślu: 13 szt. olsza, 12 szt. dąb, 3 szt. czeremcha, 6 szt. topola, 6 szt. wierzba

OŚR.6131.91.2023
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Starosty Pruszkowskiego o wydanie decyzji na usuniecie 7szt. drzew z gat. robinia akacjowa z działki 190/1, Falenty Nowe, gm. Raszyn.
Wniosek
2023-03-31
OŚGK.6131.59.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

OŚR.6131.91.2023
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 75/2023 dla Starosty Pruszkowskiego na usuniecie 7szt. drzew z gat. robinia akacjowa z działki 190/1, Falenty Nowe, gm. Raszyn.
Decyzja
2023-03-31
OŚGK.6131.59.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Starosty Pruszkowskiego o wydanie decyzji na usuniecie drzew z gat. robinia akacjowa(1szt.) oraz dąb szypułkowy(1szt.) z działki 190/1, Falenty Nowe, gm. Raszyn.
Wniosek
2023-03-31
OŚGK.6131.58.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 76/2023 dla Starosty Pruszkowskiego o wydanie decyzji na usuniecie drzew z gat. robinia akacjowa(1szt.) oraz dąb szypułkowy(1szt.) z działki 190/1, Falenty Nowe, gm. Raszyn.
Decyzja
2023-03-31
OŚGK.6131.58.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Starosty Pruszkowskiego o wydanie decyzji na usuniecie drzew z gat. klon zwyczajny(1szt.) oraz robinia akacjowa(1szt.) oraz dąb szypułkowy(1szt.) z działki 19, Falenty, gm. Raszyn.
Wniosek
2023-03-31
OŚGK.6131.55.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 77/2023 dla Starosty Pruszkowskiego o wydanie decyzji na usuniecie drzew z gat. klon zwyczajny(1szt.) oraz robinia akacjowa(1szt.) oraz dąb szypułkowy(1szt.) z działki 19, Falenty,...
Decyzja
2023-03-31
OŚGK.6131.55.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Starosty Pruszkowskiego o wydanie decyzji na usuniecie drzew z gat. klon zwyczajny(3szt.) oraz klon srebrzysty (1szt.) (1szt.) z działki 12, Falenty, gm. Raszyn oraz klon zwyczajny z...
Wniosek
2023-03-30
OŚGK.6131.54.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 78/2023 dla Starosty Pruszkowskiego o wydanie decyzji na usuniecie drzew z gat. klon zwyczajny(3szt.) oraz klon srebrzysty (1szt.) (1szt.) z działki 12, Falenty, gm. Raszyn oraz klon...
Decyzja
2023-03-30
OŚGK.6131.54.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz. 771/27 w Strumieniu : 1 szt. dąb
2023-03-08
OŚR.6131.90.2023
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Starosty Pruszkowskiego o wydanie decyzji na usuniecie drzew z gat. klon zwyczajny(1szt.), jesion wyniosły (1szt.) oraz klon zwyczajny (1szt.) z działki 19, Falenty, gm. Raszyn.
Wniosek
2023-03-31
OŚGK.6131.56.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenia na usunięcie drzew
zezwolenia na usunięcie drzew

OŚR.6131.90.2023
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 79/2023 dla Starosty Pruszkowskiego o wydanie decyzji na usuniecie drzew z gat. klon zwyczajny(1szt.), jesion wyniosły (1szt.) oraz klon zwyczajny (1szt.) z działki 19, Falenty, gm....
Decyzja
2023-03-31
OŚGK.6131.56.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek .
Wniosek
2023-04-24
OŚGK.6131.76.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 80/2023 dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Paluchu na usunięcie drzew z gat. topola szara (1szt.), jesion pensylwański (1szt.), klon jesionolistny czteropienny (1szt.) oraz...
Decyzja
2023-04-24
OŚGK.6131.76.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego o wydanie decyzji na usuniecie drzewa z gat. modrzew europejski(1szt.), z działki 64/3, Falenty Nowe, gm. Raszyn.
wniosek
2023-06-05
OŚGK.6131103.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 83/2023 dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego na usuniecie drzewa z gat. modrzew europejski(1szt.), z działki 64/3, Falenty Nowe, gm. Raszyn
Decyzja
2023-06-05
OŚGK.6131.103.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na usunięcie drzew z gatunku wierzba 2szt. z działki 41/1 z obrębu 2-08-16 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa.
wniosek
2023-02-03
OŚGK.6131.25.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 86/2023 dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy na usunięcie drzew z gatunku wierzba 2szt. z działki 41/1 z obrębu 2-08-16 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa.
Decyzja
2023-02-03
OŚGK.6131.25.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 87/2023 dla Starosty Pruszkowskiego na usuniecie drzew z gat. jesion wyniosły (4szt.), jesion wyniosły dwupienny (1szt.) z działki 19, Falenty, gm. Raszyn.
Decyzja
2023-03-22
OŚGK.6131.48.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Starosty Pruszkowskiego o wydanie decyzji na usuniecie drzewa z gat. brzoza brodawkowata (1szt.) z działki 71/3, Sękocin Las, gm. Raszyn.
wniosek
2023-05-08
OŚGK.6131.80.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 90/2023 dla Starosty Pruszkowskiego na usuniecie drzewa z gat. brzoza brodawkowata (1szt.) z działki 71/3, Sękocin Las, gm. Raszyn
Decyzja
2023-05-08
OŚGK.6131.80.2023.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.