Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272654
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
23/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerku kłującego rosnącego na terenie działki nr 311 w miejscowości Trzeboszowice nr budynku 32.
2021-02-03
GKiI.6131.22.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. tui żywotnik rosnącej na terenie działki nr 224 w miejscowości Paczków nr budynku 22 przy ul. Dąbrowskiego.
2021-02-09
GKiI.6131.25.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 5 szt. świerku pospolitego rosnących na terenie działki nr 98/1 w miejscowości Kozielno nr budynku 9.
2021-02-23
GKiI.6131.26.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerka kłującego rosnącego na terenie działki nr 84 w miejscowości Stary Paczków nr budynku 84.
2021-02-23
GKiI.6131.27.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 4 szt. świerku kłującego na terenie działki nr 33 w miejscowości Stary Paczków nr budynku 10.
2021-02-24
GKiI.6131.29.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. lipy drobnolistnej rosnącej na terenie działki nr 15/6 w miejscowości Lisie Kąty.
2021-02-24
GKiI.6131.30.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. lipy drobnolistnej oraz 1 szt. jesionu wyniosłego rosnących na terenie działki nr 125/1w miejscowości Unikowice nr budynku 10.
2021-02-26
GKiI.6131.31.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 4 szt. świerku pospolitego rosnącego na terenie działki nr 1026/2 w miejscowości Kamienica nr budynku 119a.
2021-03-03
GKiI.6131.33.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Decyzja zgłoszenia usunięcia 3 szt. jesionów wyniosłych, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 16400w miejscowości Trzeboszowice.

GKiI.6131.34.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerku pospolitego rosnącego na terenie działki nr 1006 w miejscowości Kamienica nr budynku 96.
2021-03-05
GKiI.6131.35.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. wierzby białej (płaczącej) rosnącej na terenie działki nr 123/2 w miejscowości Dziewiętlice nr budynku 28.
2021-03-15
GKiI.6131.37.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. tui żywotnik rosnącej na terenie działki nr 636 w miejscowości Paczków nr budynku 22a przy ul. Kościuszki.
2021-03-19
GKiI.6131.38.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerku pospolitego, rosnącego na terenie działki nr 424/4 w miejscowości Trzeboszowice nr budynku 106.
2021-03-23
GKiI.6131.41.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. lipy drobnolistnej, rosnącej na terenie działki nr 688 przy ulicy Daszyńskiego w Paczkowie nr budynku 24.
2021-03-26
GkiI.6131.43.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. robinii akacjowej, 1 szt. jesionu wyniosłego, 4 szt. topoli balsamicznej, 7 szt. wierzby iwa, rosnących na terenie działki nr 992/33 oraz 992/35 przy...
2021-03-31
GKiI.6131.45.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Wezwanie do uzupełnienia braków w zgłoszeniu usunięcia drzewa.
2021-04-26
GKiI.6131.48.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 2 szt. sosny pospolitej, rosnącej na terenie działki nr 1269/14 przy ulicy Żeromskiego w Paczkowie nr 15.
2021-05-04
GKiI.6131.51.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 3 szt. świerku pospolitego, 2 szt. brzozy brodawkowatej, 1 szt robinii akacjowej, rosnących na terenie działko nr 1126/2 przy ulicy Radosnej w Paczkowie nr 3.
2021-05-11
GKiI.6131.56.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. olszy czarnej, rosnącej na terenie działki nr 64 w miejscowości Stary Paczków nr budynku 42.
2021-05-12
GKiI.6131.57.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Protokół zgłoszenia usunięcia 1 szt. świerku pospolitego, rosnącego na terenie działki nr 106 w miejscowości Ujeździec.
2021-06-02
GKiI.6131.58.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzew.
Protokół zgłoszenia usunięcia 2 szt. świerka pospolitego, 1 szt. sosny pospolitej, rosnących na terenie działki nr 396/1 w miejscowości Gościce nr budynku 69.
2021-06-11
GkKiI.6131.59.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie wycinki drzewe
Zgłoszenie wycinki 4 sztuk drzew gat. brzoza brodawkowata 3 sztuk gat. sosna zwyczajna oraz krzewów na powierzchni ok. 30 m2 , rosnących na działce ew. nr 1651 przy ul. Chabrów w Kolonowskiem
2021-08-09
nie dotyczy
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie usunięcia drzewa.
Decyzja zgłoszenia usunięcia 1 szt. uschniętego dębu szypułkowego rosnącego na działce nr 15/3 w Lisich Kątach.
2021-02-23
GKiI.6131.28.2021
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie wycinki drzewa
Zgłoszenie wycinki 1 sztuki drzew gat. świerk srebrzysty , rosnących na działce przy ul. Ks. Czerwionki 55B w Kolonowskiem
2021-08-10
nie dotyczy
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
242/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 1115/111 położonej w Wiśle Malej przy ulicy Sokolej drzew: -sosna zwyczajna (100) -świerk pospolity (58,82)
2021-06-07
OŚ.6131.1.230.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
243/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 441/25 położonej w Pszczynie przy ulicy Sygietyńskiego drzew: -jodła pospolita (66)
2021-06-07
OŚ.6131.1.231.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
244/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 1029/51 położonej w Wiśle Wielkiej przy ulicy Słonecznej drzew: --świerk pospolity (70)
2021-06-08
OŚ.6131.1.232.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 73 położonej w Pszczynie przy ulicy Staszica drzew: -Żywotnik (85, 50+50) -Świerk Kłujący ( 60)
2021-06-08
OŚ.6131.1.233.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
246/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 1191/42 położonej w Pszczynie przy ulicy Bielskiej drzew: -Świerk Pospolity (130)
2021-06-24
OŚ.6131.1.234.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
247/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia z terenu nieruchomości o nr ewidencyjnym 4411/21 położonej w Łące przy ulicy Piotra Skargi drzew: - Modrzew (210,90,120,90,115,110,130,95)
2021-06-10
OŚ.6131.1.235.2021
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.