Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272654
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
120/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gat. lipa drobnolistna z działki o nr ew. 518/12 obręb Górczyna
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gat. lipa drobnolistna z działki o nr ew. 518/12 obręb Górczyna
2023-08-09
SOŚ.6131.53.2023.AJur
lubuskie / wschowski / Szlichtyngowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie - aktualizacja.
Zgłoszenie aktualizacji danych instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr BT11290_Dworczysko gm. Giby.
2023-08-09
OŚRL.6221.6.2023
podlaskie / sejneński / Giby Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2023 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko
Budowa farmy fotowoltaicznej " Pomorzowice 2"
2023-08-09
KI.6220.9.25.2022.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2023 zgłoszenia
ochrona wód
Zgłoszenie instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia
zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Zabłociu przy ul. Świetlistej 8
2023-08-09
OŚR.6222.18.2023
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew z działki o nr ewid. 528/1 obręb Maszewo(0003) przy ul.Medycznej 19 stanowiącej własność wnioskodawcy
2023-08-09
WKŚ-II.6131.255.2023.JP
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2023 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
prognoza oddziaływania na środowisko
prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki ew. nr 138/13, 138/14, 138/7 położone w obrębie Teresin...
2023-08-09
GP.6721.7.2022
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2023 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
prognoza oddziaływania na środowisko
prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki ew. nr 80/6, 81/1 położone w obrębie Granice
2023-08-09
GP.6721.3.2021
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
gat.: jesion pensylwański - 1 szt., rosnącego na działce o nr ew.: 492/14 obręb ew.: 0003 - Centrum, gmina Stalowa Wola.
2023-08-09
ARK.6131.1.19.2023.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
drzewa gat.: robinia akacjowa - 1 szt., rosnącego na działce o nr ew.: 847 obręb ew.: 0003 - Centrum, gmina Stalowa Wola.
2023-08-09
ARK.6131.1.26.2023.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
gat.: świerk pospolity- 1 szt., rosnącego na działce o nr ew.: 318/3 obręb ew.: 0003 - Centrum, gmina Stalowa Wola.
2023-08-09
ARK.6131.1.25.2023.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
gat.: sosna pospolita - 1 szt., rosnącego na działce o nr ew.: 332, obr. ewid. Centrum, gmina Stalowa Wola.
2023-08-09
ARK.6131.1.27.2023.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usuniecie drzewa
gat.: świerk pospolity- 1 szt., rosnącego na działce o nr ew.: 2243/1 obręb ew.: 0003 - Centrum, gmina Stalowa Wola.
2023-08-09
ARK.6131.1.24.2023.MK
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
9 drzew; dz. 18/115; obr. 111; ul. Węgierska
2023-08-09
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
gat. robinia akacjowa – 1 szt., rosnącego na działce o numerze ewidencyjnym 100/3, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003- Centrum, gmina Stalowa Wola.
2023-08-09
ARK.6131.1.22.2023.MK
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów”.
2023-08-09
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
4 drzew z dz. ew. nr 17 ROD "Biedrusko" (obręb Biedrusko, gmina Suchy Las)
2023-08-09
ROŚ.6131.1.69.2023
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2023 inne dokumenty
inne
Opinia Powiatowe Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gryficach.
Opinia Powiatowe Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej dot. opinii, że dla przedmiotowej inwestycji pn:. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej Płoty II wraz z infrastrukturą towarzyszącą w...
2023-08-09
ZNS.9022.2.1.32.2023
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 26szt. drzew z działki nr. 13/1, obręb. Biskupiec Kolonia , z działki nr. 185/3, obręb. Adamowo, z działki nr. 121, obręb. Bredynki...
2023-08-09
BMA.6131.151.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 2szt. drzew z działki nr. 97, obręb. Węgój drogi wojewódzkiej nr. 596 na odc. Bęsia-Biskupiec
2023-08-09
BMA.6131.150.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2023 postanowienia
inne
Postanowienie.
Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogowo, postanawia odmówić uzgodnienia ww. projektu Studium w zakresie...
2023-08-09
WOO.610.99.2023.AT
kujawsko-pomorskie / żniński / Rogowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2023 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
ochrona powierzchni ziemi
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów”
2023-08-09
BŚK.6220.14.2023
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola kanadyjska z nieruchomości przy ul. Wrocławskiej w Oleśnicy.
2023-08-09
GR.6131.96.2023
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW do łącznej mocy do 8 MW i budowa magazynu energii elektrycznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr...
2023-08-09
WKŚ-I.6220.18.2023.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie dotyczące zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności...
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa rosnącego na działce o Nr ewid 4489 na ul. Chopina 21 a w Węgrowie.
2023-08-09
nie dotyczy
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie dotyczące zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności...
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa rosnącego na działce o Nr ewid 3061 na ul. Targowej 4 a w Węgrowie.
2023-08-09
nie dotyczy
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z dz. 2018 w m. Trawniki
2023-08-09
nie dotyczy
lubelskie / świdnicki / Trawniki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka- 1 szt. drzewa- głóg-ul. M.C. Skłodowskiej 7 - Bytom - (dz. 23)
2023-08-09
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2024 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Marulewskiej i Długiej oraz granicy administracyjnej miasta
2023-08-09
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2022 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z dz. nr 329, obręb Stanclewo
2023-08-10
BMA.6131.204.2022
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
385/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z rodzaju jarząb rosnących na działce nr 338/61 obręb Siemianice, gm. Słupsk.
2023-08-10
OS.6131.136.2023
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.