Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272569
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
95/2021 decyzje
inne
Decyzja Burmistrza Płotów
Decyzja Burmistrza Płotów, określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o...

ROŚiD.6220.8.2020.WD
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "PŁOTY II" położonego na...
2020-08-05
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2021 inne dokumenty
inne
Opinia od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Opinia od Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia pn.: " Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze złoża " PŁOTY II",...
2020-08-27
SZ.ZZŚ.1.4360.1.130.2020.KK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2021 inne dokumenty
inne
Opinia RDOŚ Szczecin, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: " Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze...
2020-08-28
WST - K.4220.270.2020.AP
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2021 decyzje
inne
decyzja
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.:„„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Radowo...

OŚiGW.6220.46.2020
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2021 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna, ul. Nowy Świat 6 , 72-300 Gryfice
Opinia sanitarna stwierdzająca potrzebę przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. " Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "PŁOTY II"...
2020-08-26
ZNS.9022.2.1.22.2020
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2021 inne dokumenty
inne
Opinia RDOŚ w Szczecinie.
1.Opinia RDOŚ stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia pn.: " Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze złoża PŁOTY II ",planowanego na działkach nr 52/4 i 52/5 obręb 0002...
2020-09-10
WST - K.4220.270.2020.AP.2
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2021 postanowienia
inne
Postanowienie Burmistrza Płotów oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowienie Burmistrza Płotów o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża...

ROŚiD.6220.10.2020.WD
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2021 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna PSSE ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice
Opinia sanitarna wydana przez PSSE Gryfice, określająca pozytywnie realizacje przedsięwzięcia pn.: " Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "PŁOTY II"...
2020-11-06
ZNS.9022.2.3.2.2020
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2021 postanowienia
inne
Postanowienie dla przedsięwzięcia o oddziaływaniu na środowisko.
Postanowienie dotyczące uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia pn.: " Wydobywanie kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "PŁOTY II" zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych...
2021-02-09
WONS - OŚ.4221.41.2020.EP.3
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2021 decyzje
inne
Decyzja dotycząca środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.
Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: " Wydobywanie kopaliny pospolitej - pisku ze złoża "PŁOTY II" zlokalizowanego na...

ROŚiD.6220.10.2020.2021.WD
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2021 inne dokumenty
inne
Opinia Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice
Opinia sanitarna wydana przez PSSE w Gryficach nie stwierdza potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2...
2019-12-03
N.NZ.403.35.2019
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie...
2020-08-11
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2021 inne dokumenty
inne
Opinia z PGW Wody Polskie.
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy...
2020-09-09
SZ.ZZŚ.1.4360.1.144.2020.KK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2021 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna PSSE ,ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice
Opinia sanitarna wydana przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną określająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: " Budowa...
2020-08-28
ZNS.9022.2.1.28.2020
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2021 inne dokumenty
inne
Opinia RDOŚ w Szczecinie.
Opinia RDOŚ w Szczecinie stwierdzająca, że dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie...
2020-09-15
WST - K.4220.295.2020.AP
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2021 postanowienia
inne
Postanowienie Burmistrza Płotów, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Postanowienie Burmistrza Płotów, określa brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW...

ROŚiD.6220.11.2020.WD
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2021 decyzje
inne
Decyzja Burmistrza Płotów w sprawie środowiskowych uwarunkowań.
Decyzja Burmistrza Płotów określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW lub farm fotowoltaicznych o...

ROŚiD.6220.11.2020.WD
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek Remondis Szczecin Sp. z o.o. o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów w PSZOK przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu
Wniosek Remondis Szczecin Sp. z o.o. o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów w PSZOK przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu
2021-02-22
WOS.6233.1.2021.AP
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2021 decyzje
inne
decyzja zmieniająca zezwolenie WOS.6233.1.2021.AP na zbieranie odpadów w PSZOK przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu
decyzja zmieniająca zezwolenie

WOS.6233.1.2021.AP
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
wniosek spółki Tunel Świnoujście S.C. o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami na działkach: nr 171/43, 171/60, 171/6, 173/1 obręb 10 oraz nr 417/1...
2020-12-01
WOS.6233.10.2020.AP
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu
2 sztuki drzew z terenu nieruchomości 132 o. 2 w Świnoujściu
2021-01-15
WOS.6131.13.2021.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2021 decyzje
inne
decyzja - zezwolenie na przetwarzanie poza instalacjami i urządzeniami odpadów powstających w związku z realizowanym kontraktem pn. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami...
zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami , na działkach nr: 171/43, 171/60, 171/6, 173/1 obręb 10 oraz 417/4 obręb 10

WOS,6233.10.2020.AP
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie...
2020-08-14
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2021 inne dokumenty
inne
Opinia od PSSE Wody Polskie.
Opinia wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie wyrażająca, że dla przedsięwzięcia pn. " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej...
2020-09-03
SZ.ZZŚ.1.4360.1.139.2020.KK
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2021 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna od PSSE Gryfice.
Opinia sanitarna wydana przez PSSE Gryfice stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania potrzeby oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: " Budowa farmy fotowoltaicznej o...
2020-08-28
ZNS.9022.2.1.25.2020
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2021 inne dokumenty
inne
Opinia od RDOŚ w Szczecinie
Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie określa, że dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW lub farm fotowoltaicznych o...
2020-09-11
WST - K.4220.279.2020.JC
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2021 postanowienia
inne
Postanowienie Burmistrza Płotów.
Postanowienie Burmistrza Płotów określające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jak również brak potrzeby sporządzania raportu oddziaływania...

ROŚiD.6220.12.2020.WD
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2021 decyzje
inne
Decyzja Burmistrza Płotów.
Decyzja Burmistrza Płotów określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW lub farm fotowoltaicznych o...

ROŚiD.6220.12.2020.WD
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy...
2020-08-14
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Płoty Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.