Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273881
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
54/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie ogólnodostępnej stacji tankowania wodorem w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Aleje 11 Listopada 148, na działce ewidencyjnej nr 1363 obręb 6...

WSR-II.6220.33.2022
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie drzew 3 sztuk z działek nr ew. 1366/3 i 1366/5 obręb 6 Słoneczne przy ul. Olimpijskiej

WSR-III.6131.2.8.2023.MW
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew 3 szt. z działki nr ew. 1196/2 obręb Górczyn przy ul. Okólnej 1-3

WSR-III.6131.1.6.2023
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usuniecie drzewa
Zezwolenie na usuniecie drzew 2 szt. z działki nr ew. 894 przy ul. Sybiraków 10 w Gorzowie Wlkp.

WSR-III.6131.1.25.2023.
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr ew. 77/6 przy ul. Żerańskiej 8-10 w Gorzowie Wlkp.

WSR-III.6131.1.12.2023.
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr ew. 268 przy ul. Kostrzyńskiej 70 w Gorzowie Wlkp.

WSR-III.6131.1.23.2023.
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce nr 545 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie
udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce nr 545 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie

OS-II.613.23.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na działce nr 18 obręb 0009 miasta Kalisz Pomorsk
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na działce nr 18 obręb 0009 miasta Kalisz Pomorsk

OS-II.613.4.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Kalisz Pomorski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwoleniana usunięcie 17 drzew na działce nr 1/3 obręb 0017 miasta Drawsko Pomorskie
wydanie zezwoleniana usunięcie 17 drzew na działce nr 1/3 obręb 0017 miasta Drawsko Pomorskie

OS-II.613.22.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce nr 389/10 obręb 11 miasta Drawsko Pomorskie
wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce nr 389/10 obręb 11 miasta Drawsko Pomorskie

OS-II.613.19.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na działce nr 389/10 obręb 11 miasta Drawsko Pomorskie
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na działce nr 389/10 obręb 11 miasta Drawsko Pomorskie

OS-II.613.18.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwolenie na usunięcie 4 drzew
decyzja odmowna na usunięcie 4 drzew przy ul. Zglenickiego 44e w Płocku

WKŚ-II.6131.64.2023.JP
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwolenie na usunięcie 2 drzew
decyzja odmowna na wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew przy al.F. Kobylińskiego 25 w Płocku

WKŚ-II.6131.51.2023.JP
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwolenie na usunięcie 2 drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew przy al.F. Kobylińskiego 25 w Płocku

WKŚ-II.6131.55.2023.JP
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2023 decyzje
inne
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z dz. nr 150/1 położonej w Mieście Sejny.

OŚRL.613.2.2023
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2023 decyzje
inne
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie 9 drzew z dz. nr 188/2 i 179 w ob, ew, Krasne, gm. Krasnopol.

OŚRL.613.5.2023
podlaskie / sejneński / Krasnopol Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 4/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku
zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew w zamian za nasadzenia zastępcze na terenie działki nr 47/10, obręb 12, przy ul. Przemysłowej w Słupsku oraz drzewa bez rekompensaty przyrodniczej

GKiOŚ.RGK.6131.4.2023.AM
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2023 decyzje
inne
decyzja nr 2/2023
budowa parku logistycznego złożonego z hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą: portiernią, trafostacją, zewnętrzną instalacją...
2021-07-22
MIŚ.6220.3.2021
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola, rosnących w miejscowości Bochlewo Drugie, gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola, rosnących na działce o nr ewidencyjnym 194/7, obręb geodezyjny Bochlewo, m. Bochlewo Drugie, gmina Kazimierz Biskupi
2023-03-06
OŚR.6131.1.17.2023
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja z opłatą
decyzja z zwalająca na usunięcie 42 szt. drzew z terenu PKN ORLEN, dz. nr. 20/52 (obręb13) w związku z planowaną inwestycją, z opłatą do pobrania, bez odroczenia

WKŚ-II.6131.66.2023.KPM
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
„Prowadzenie działalności polegającej na sortowaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych o zdolności przetwarzania do 10 ton na dobę na terenie bazy magazynowo – transportowej przy ul....

WSR.6220.43.2022.
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z terenu działek o numerach ewidencyjnych 3328/27, i 3328/28, obręb ewidencyjny Police Nr 16

OŚ.6131.126.2022.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Zezwolenia na usuniecie 2 drzew rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 76, obręb ewidencyjny Police Nr 18

OŚ.6131.8.2023.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. gat. wierzba krucha, rosnących w miejscowości Cząstków, gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. gat. wierzba krucha, rosnących na działce o nr ewidencyjnym 125, obręb geodezyjny Cząstków, m. Cząstków, gmina Kazimierz Biskupi
2023-03-01
OŚR.6131.1.16.2023
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech silosów zbożowych i jednego silosu spedycyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na dz. nr...
2023-03-21
RG.6220.1.2023
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2023 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na : "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 13/3 obręb...

ON.6220.5.3.2022.J.Z.
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
zezwolenie na usuniecie 2 szt drzew gatunek świerk rosnacych w pasie drogi miejskiej publicznej na działce nr ew. 4906 w miejscowości Węgrów przy ul. Klasztornej

ŚRl.613.2.2023.LK
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2023 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 3 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 83/33 w...

ON.6220.7.5.2022.J.Z.
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2023 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW i wysokości do 3 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 99/5 w...

ON.6220.6.5.2022.J.Z.
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 1 drzewa
rosnącego w granicy działek o nr ewid. 3110/162 i 779/126 obręb Zbrosławice, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.3.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.