Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273456
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
83/2023 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 4/2023 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu...

BŚK.6220.11.2022
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2023 decyzje
inne
wniosek o zmianę decyzji celu publicznego
Budowa stawu retencyjnego o powierzchni czaszy ok. 3300,0m2 wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na nieruchomości składających się z działek o nr ewid. 130, 132/3,133,147,149/3...
31-03-2023
BI.IV.6733.1.2018.1.2023
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usuniecie drzew
Decyzja zezwalająca usuniecie drzew, znajdujących się na działkach nr 1871/7 w Drogomyślu; 1304/11 w Drogomyślu; 605/3 w Zbytkowie; 145/8 w Zabłociu; 327/3 w Zabłociu; 358/8 w Zabłociu;

OŚR.6131.176.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 122/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego na działce nr 455/1 obręb Główczyce, gm. Główczyce.

ŚR.613.108.2022.V
pomorskie / słupski / Główczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2023 decyzje
inne
Decyzja znak: WOŚ.6220.26.2022 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco...
Budowa ul. bp. Michała Kozala w Gnieźnie oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. bp. Michała Kozala.

WOŚ.6220.26.2023
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2023 decyzje
inne
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji pn.:
„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami i naziemnymi miejscami postojowymi wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Na Czekaj/Mokrej w Bibicach w zakresie budowy miejsc...

BU.6220.32.2022
małopolskie / krakowski / Zielonki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2023 decyzje
inne
Obwieszczenie Wójta Gminy Zielonki o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco...
„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami i naziemnymi miejscami postojowymi wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Na Czekaj/Mokrej w Bibicach w zakresie budowy miejsc...

BU.6220.32.2022
małopolskie / krakowski / Zielonki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja, zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja, zezwalająca usunięcie drzew, na działkach nr 435/2 oraz 1687 w Pruchnej

OŚR.6131.188.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na obiekcie TOMS Polska na działkach nr 809/4, 809/6, 814/1, 814/2, 815/1,...

GKŚ.6220.0027.2022
lubuskie / nowosolski / Nowa Sól (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew, znajdujących się na działce nr 841/12 w Drogomyślu.

OŚR.6131.195.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzewa, znajdującego się na działce nr 483 w Drogomyślu.

OŚR.6131.197.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
2 drzewa z dz. ew. nr 89/22 (obręb Biedrusko, gmina Suchy Las)
2023-03-29
ROŚ.6131.1.12.2023
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna z działki o nr ew. 291 obręb Kuźnica Głogowska, stanowiącej publiczną drogę gminną o nr 005004F.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna z działki o nr ew. 291 obręb Kuźnica Głogowska, stanowiącej publiczną drogę gminną o nr 005004F. (Projekt decyzji...

SOB.613.8.2023
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej na dz. nr 28/5, 19/8, 18/17 obręb 5 w Nowej Soli”.

GKŚ.6220.0021.2022
lubuskie / nowosolski / Nowa Sól (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 184, obręb ewidencyjny Tanowo

OŚ.6131.50.2023.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2023 decyzje
inne
Decyzja - umorzenie postępowania
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW i powierzchnią zabudowy do 3,59 ha wraz z niezbędną infrastr. techn. na terenie działki nr 158 w m. Mokre.

KI.6220.12.11.2019.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew, znajdujących się na działce nr 298/4 w Strumieniu.

OŚR.6131.206.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew, znajdujących się na działce nr 3253/2 w Strumieniu

OŚR.6131.207.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzewa, znajdującego się na działce nr 287/5 w Drogomyślu

OŚR.6131.223.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2023 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja dla REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Oddział w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 11B, 41-203 Sosnowiec
zmiana zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

AK.7032.5.2023
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew, znajdujących się na działce nr 540/1 w Zabłociu

OŚR.6131.224.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew, znajdujących się na działkach nr 1184/5 oraz 1186/1 w Drogomyślu

OŚR.6131.228.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie dębu rosnącego na terenie nieruchomości nr ew. obręb geodezyjny nr 9, ul. Wieniawskiego 4b
Decyzja zezwalająca na wycięcie dębu rosnącego na terenie nieruchomości nr ew. obręb geodezyjny nr 9, ul. Wieniawskiego 4b

GK.6131.64.2023AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew; Decyzja odmowna usunięcia drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzewa, znajdującego się na działce nr 573 w Zabłociu. Decyzja odmowna wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, znajdującego się na działce nr 567/3 w...

OŚR.6131.235.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew, znajdujących się na działce nr 3437 w Strumieniu

OŚR.6131.230.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
2 drzewa z dz. ew. nr 17 ROD "Biedrusko" (obręb Biedrusko, gmina Suchy Las)
2023-03-17
ROŚ.6131.1.9.2023
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew/krzewów.
Decyzja na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku świerka pospolitego o obw. pni 72 i 67 cm rosnących na terenie działki ogrodowej nr 48 ROD im . Marii Konopnickiej, w obrębie działki ewidencyjnej...
2023-03-28
WOŚ.6131.37.2023
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
235/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzewa z rodzaju brzoza rosnącego na działce o nr ew. 438/2 obręb m....
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzewa z rodzaju brzoza rosnącego na działce o nr ew. 438/2 obręb m....

SOB.613.83.2022
lubuskie / wschowski / Wschowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Węgrów, gmina Węgrów, powiat węgrowski” na działkach o nr ewid. 714/9, 714/6, 714/7,...
2022-11-23
IOŚ.6220.14.2022-2023
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca usuniecie drzew
Decyzja zezwalająca usunięcie drzew, znajdujących się na działce nr 599/4 w Drogomyślu

OŚR.6131.243.2022
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.