Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 274078
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
20/2023 decyzje
inne
decyzja
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną...

OŚiGW.6220.10.2022.15
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Adaptacja poprzez rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą w Nowej...

GKŚ.6220.0026.2022
lubuskie / nowosolski / Nowa Sól (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nie zezwalająca
Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Chrobrego 29, na usunięcie 2 drzew - klon pospolity o obwodach pni 120 i 130 cm - rosnących na terenie działki nr 172/4 KM 25, przy ul. Chrobrego 29.
2023-03-08
KZ.6131.63.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nie zezwalająca
firmie OCTO HOTELS Sp. z o.o., ul. C.K.Norwida 4 w Gdańsku, na usunięcie 8 drzew rosnących na terenie dz. nr 7/13 KM 42, przy ul. Bitwy pod Płowcami.
2023-03-02
KZ.6131.64.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja sprzeciw
wobec zgłoszenia przez osobę fizyczną, zamiaru usunięcia 1 drzewa - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 214 cm - rosnącego na terenie działki przy ul. Żeromskiego.
2023-03-01
KZ.6131.67.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
osobie fizycznej na usunięcie 1 drzewa - lipa drobnolistna o obwodzie pnia 214 cm - rosnącego na terenie działki przy ul. Żeromskiego, pod warunkiem wykonania nasadzenia zamiennego.
2023-03-14
KZ.6131.73.2023.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2023 decyzje
inne
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew rosnących na działkach 34/4, 34/3 obręb Głobino

6131.35.2023
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2023 decyzje
inne
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew 24 szt. drzew rosnących na działkach86/3, 142 obręb Bydlino

OS.6131.41.2023
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2023 decyzje
inne
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce 34/8 obręb Głobino

OS.6131.42.2023
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2023 decyzje
inne
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 28 szt. drzew
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 28 szt. drzew rosnących na działce 574/2 obręb Redęcin

OS.6131.46.2023
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2023 decyzje
inne
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na działkach 101/23 i 101/16 obręb Jezierzyce

OS.6131.48.2023
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2023 decyzje
inne
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 105 szt. drzew
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 105 szt. drzew rosnących na działce 115/11 obręb Płaszewko

OS.6131.61.2023
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości o nr ewid. 1/29 obręb 17, położonej przy ul. Karowej w Siedlcach

GK-ROŚ.6131.9.2023
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
z dz. nr 754 obrębu Kościerzyce, gm. Lubsza
2023-03-15
OŚ.6131.49.2023
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie ogólnodostępnej stacji tankowania wodorem w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Aleje 11 Listopada 148, na działce ewidencyjnej nr 1363 obręb 6...

WSR-II.6220.33.2022
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie drzew 3 sztuk z działek nr ew. 1366/3 i 1366/5 obręb 6 Słoneczne przy ul. Olimpijskiej

WSR-III.6131.2.8.2023.MW
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew 3 szt. z działki nr ew. 1196/2 obręb Górczyn przy ul. Okólnej 1-3

WSR-III.6131.1.6.2023
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usuniecie drzewa
Zezwolenie na usuniecie drzew 2 szt. z działki nr ew. 894 przy ul. Sybiraków 10 w Gorzowie Wlkp.

WSR-III.6131.1.25.2023.
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr ew. 77/6 przy ul. Żerańskiej 8-10 w Gorzowie Wlkp.

WSR-III.6131.1.12.2023.
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr ew. 268 przy ul. Kostrzyńskiej 70 w Gorzowie Wlkp.

WSR-III.6131.1.23.2023.
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce nr 545 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie
udzielenie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce nr 545 obręb 0011 miasta Drawsko Pomorskie

OS-II.613.23.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na działce nr 18 obręb 0009 miasta Kalisz Pomorsk
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na działce nr 18 obręb 0009 miasta Kalisz Pomorsk

OS-II.613.4.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Kalisz Pomorski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwoleniana usunięcie 17 drzew na działce nr 1/3 obręb 0017 miasta Drawsko Pomorskie
wydanie zezwoleniana usunięcie 17 drzew na działce nr 1/3 obręb 0017 miasta Drawsko Pomorskie

OS-II.613.22.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce nr 389/10 obręb 11 miasta Drawsko Pomorskie
wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce nr 389/10 obręb 11 miasta Drawsko Pomorskie

OS-II.613.19.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na działce nr 389/10 obręb 11 miasta Drawsko Pomorskie
wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na działce nr 389/10 obręb 11 miasta Drawsko Pomorskie

OS-II.613.18.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwolenie na usunięcie 4 drzew
decyzja odmowna na usunięcie 4 drzew przy ul. Zglenickiego 44e w Płocku

WKŚ-II.6131.64.2023.JP
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwolenie na usunięcie 2 drzew
decyzja odmowna na wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew przy al.F. Kobylińskiego 25 w Płocku

WKŚ-II.6131.51.2023.JP
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwolenie na usunięcie 2 drzew
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew przy al.F. Kobylińskiego 25 w Płocku

WKŚ-II.6131.55.2023.JP
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2023 decyzje
inne
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z dz. nr 150/1 położonej w Mieście Sejny.

OŚRL.613.2.2023
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2023 decyzje
inne
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie 9 drzew z dz. nr 188/2 i 179 w ob, ew, Krasne, gm. Krasnopol.

OŚRL.613.5.2023
podlaskie / sejneński / Krasnopol Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.