Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6078
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
219/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce o nr ewid. 887/109 obręb Bobrowniki Śl.,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w części w posiadaniu Wnioskodawcy.
2023-08-14
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Gminy Tarnowskie Góry z dnia 02.08.2023 r. znak Ś.6131.10.17.2023 dot. wygaszenia oraz zmiany części decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.11.2021 r. znak OŚR.613.127.2021...
.
2023-08-02
OŚR.613.107.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry z dnia 02.08.2023 r. znak Ś.6131.10.17.2023 dot. wygaszenia oraz zmiany części decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.11.2021 r. znak OŚR.613.127.2021...
.
2023-08-02
OŚR.613.107.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2023 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Sieć kanalizacji sanitarnej.
2023-06-13
BA.6740.4.66.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Pozwolenie na budowę.
Remont komina stalowego na terenie huty Miasteczko Śląskie.
2023-09-12
BA.6740.2.32.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 310/40 (obręb Wilkowice) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice...
.
2023-07-17
OSR.613.94.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice (z dnia 10.07.2023 r. znak GK.6131.12.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 310/40 (obręb Wilkowice)...
.
2023-07-17
OŚR.613.94.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla osoby fizycznej zamieszkałej w Tarnowskich Górach na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 2476/158 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie...
.
2023-07-19
OŚR.613.93.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
212/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1060/6 i 1267/276 (obręb Orzech) stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy...
.
2023-06-14
OŚR.613.75.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec (z dnia 13.06.2023 r. z datą wpływu do Starostwa: 14.06.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1060/6 i...
.
2023-06-14
OŚR.613.75.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej zamieszkałej w Tarnowskich Górach (z dnia 19.07.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 2476/158...
.
2023-07-19
OŚR.613.93.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Budowa drogi powiatowej św. Wojciecha
2023-08-03
BA.6740.9.107.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki TEX COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 9-11 o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
2023-08-11
OŚR.6233.6.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2023 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie dla Gminy Ożarowice na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 728/2 (obręb Ożarowice) i 88/27 (obręb Tąpkowice) stanowiących własność i będących w...
.
2023-05-16
OŚR.613.68.2023
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Ożarowice w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 728/2 (obręb Ożarowice) i 88/27 (obręb Tąpkowice) stanowiących własność i...
.
2023-05-16
OŚR.613.68.2023
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję o symbolu OŚR.613.148.2021 z dnia 03.10.2022 r., wydaną dla Gminy Tarnowskie Góry,
w zakresie terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.165.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
203/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o zmianę decyzji o symbolu OŚR.613.148.2021 z dnia 03.10.2022 r.
w zakresie terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2022-11-18
Ś.6131.1.12.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 638/181 obręb Repty Śląskie
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.98.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o nr ewid. 638/181 obręb Repty Śląskie, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.
2023-07-18
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca odroczoną opłatę za usunięcie drzew w ramach kontroli nasadzeń zastępczych związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚ.613.51.2019 z dnia 12.06.2019 r., wydanej dla Gminy Tarnowskie Góry - Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tarnowskich Górach.

OŚR.613.80.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Ożarowice o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew
z terenu działki o nr ewid. 233/4 obręb Ożarowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Ożarowice.

OŚR.613.70.2023
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Ożarowice o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki o nr ewid. 233/4 obręb Ożarowice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Ożarowice.
2023-05-30
ZPDI 6131.43.2023
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 779/121, 544/144, 145, 3484/140, 661/160, 650/189 i 3003/201 obręb Bobrowniki Śląskie,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.83.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.
779/121, 544/144, 145, 3484/140, 661/160, 650/189 i 3003/201 obręb Bobrowniki Śląskie, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-06-27
Ś.6131.10.14.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca MZUiM w Tarnowskich Górach na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 139/2 obręb Strzybnica,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu MZUiM.

OŚR.613.78.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek pełnomocnika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
rosnącego na działce o nr ewid. 139/2 obręb Strzybnica, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu MZUiM.
2023-06-15
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2023 zgłoszenia
ochrona powietrza
aktualizacja zgłoszeń instalacji
stacji paliw Orlen S.A.
2023-07-18
OŚR.6221.41.2023
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2023 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie instalacji
trzy stanowiska spawalnicze
2023-07-06
OŚR.6221.40.2023
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2023 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce PREMEDIA S.A. z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Hutniczej 17 zezwolenia na zbieranie odpadów oraz na przetwarzanie odpadów.
2023-01-25
OŚR.6233.2.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2023 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce STRABAK Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Wysoka przy ul. Lipowej 5A zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i...
2023-05-10
OŚR.6233.3.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.