Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6135
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
430/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 4 drzew z działki nr ewid. 163/21 ob. Tarnowskie Góry.

OSR.R.613.126.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
432/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Państwu Danucie i Marianowi Grzebyk na usunięcie 5 drzew z działki nr ewid. 797/46 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.127.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
434/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 1428/15 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.128.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
436/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1996/95 ob. Radzionków.

OŚR.R.613.130.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
437/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zmieniająca brzmienie pkt. 4 decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.R.613.17.2016 dot. firmy Veolia Południe sp z o.o.

OŚR.R>613.136.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
439/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 38 drzew z działek nr ewid. 244/71, 313/77, 907/86, 1351/85, 2164/29, 753/26, 1696/26, 1849/44, 676/46, 325/23, 487/76, 368/77, 758/78 ob....

OSR.R.613.137.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
440/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja umarzającą w całości należność w kwocie 21 199,76 zł z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OSR.R.613.33.2013 dn. 22.04.2013r.

OŚR.R.613.139.2016
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
442/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Publicznemu Gimnazjum w Miasteczku Śląskim na usunięcie 5 drzew z działki nr ewid. 3033/90 ob. Miasteczko Śląskie.

OSR.R.613.154.2016
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
444/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie góry na usunięcie 12 drzew z działek nr ewid. 1919/2, 2299/2, 1174/2, 3428/170, 1699/74, 555/88, 1694/ 144, 1040/132, 1419/135 ob. Tarnowskie Góry.

OSR.R.613.133.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
446/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1028/2 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.134.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
455/2016 decyzje
ochrona powietrza
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla FPU "MIRMAT" S.C. Mirosław Paździo z/s w Tarnowskich Górach przy ul. Tołstoja 9.

OŚR.6224.1.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
457/2016 decyzje
ochrona powietrza
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza przez POLBRUK S.A., zakład w Tarnowskich Górach przy ul. Batalionów Chłopskich 2.

OŚR.G.6224.2.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
459/2016 decyzje
ochrona powietrza
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla METALVUOTO POLSKA Sp. z o.o. z/s przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach.

OŚR.6224.6.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
461/2016 decyzje
ochrona powietrza
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładu Aparatury Chemicznej "CHEMET" S.A., zakład w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 167.

OŚR.6224.8.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
463/2016 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja zmieniająca decyzję zezwalającą na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Decyzja zmieniająca decyzję znak OŚR/O.7644-44/10 dla IDEA 98 Sp. z o.o. na prowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

OŚR.6224.10.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
465/2016 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja zmieniająca decyzję znak VOŚR/O.7644-1/11
Decyzja zmieniająca decyzję znak VOŚR/O.7644-1/11 dla ZAMET - BUDOWA MASZYN z/s w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 83.

OŚR.6224.11.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
466/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 4 drzew z działki nr ewid.816/46

OŚR.R.613.135.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
468/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 2 drzew z działek nr ewid. 487/76, 902/137 ob. Radzionków.

OSR.r.613.138.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
470/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Szkle Podstawowej w Ziemięcicach na usunięcie 4 drzew z działki nr ewid. 378/7 ob. Zbrosławice.

OŚR.R.613.140.2016
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
472/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Pani Jadwidze Hucz na usunięcie 9 drzew z działek nr ewid. 675/191, 676/191, 677/191 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.141.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
474/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja umarzająca w całości należności w kwocie 68 918 28 zł z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.R. 613.166.2012 zamieszczony w pkt.3 przedmiotowej...

OŚR.R.613.152.2016
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
477/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Sląskim 2 drzew z działki o nr ewid. 2846/37 ob. Miasteczko Śląskie.

OŚR.R.613.156.2016
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
479/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 3 drzewa z działki nr ewid. 370/2 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.157.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
482/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja umarzająca postępowanie wszczęte przez Starostę Tarnogórskiego znak OŚR.R.613.159.2016 na wniosek Pana Stanisława Goś z dnia 21.10.2016 r. w sprawie usunięcia krzewów rosnących...

OŚR.R.613.159.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
484/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid 138/1 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.160.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
485/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja umarzająca w całości należność w kwocie 277 761, 08 z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.R.613.215.2013 z dnia 14.11.2013r. zgodnie z...

OŚR.R.613.163.2016
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
487/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Krupski Młyn na usunięcie 5 drzew z działek nr ewid. 260/26, 118/2, 92/38 ob. Krupski Młyn.

OŚR.R.613.164.2016
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
489/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Panu Krystianowi Wrodarczykowi ( podlega Gmina Radzionków) na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 254/1 ob. Radzionków.

OŚR.R.613.165.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
491/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 20 drzew z działek nr ewid. 814/145, 815/152, 146 i 289/10 ob. Radzionków.

OŚR.R.613.166.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
659/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja wymierzająca Pani Izabeli Urban prowadzącej działalność pod nazwą U Batmana karę administracyjną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

OŚR.R.613.137.2015
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.