Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 255142
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
91/2019 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej "EPV Staniszcze Wielkie - 5" o mocy do 1 MW...

Rś - 6220.DŚ.9-7.2019
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2014 decyzje
ochrona powietrza
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Budowa budynku inwentarskiego porodówki o obsadzie trzody chlewnej do 25 DJP, rozbudowa budynku inwentarskiego porodówki do obsady trzody chlewnej do 75 DJP, budowa zbiornika podziemnego na...
2014-11-26
RKŚ.6220.5.2014
mazowieckie / sokołowski / Bielany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu...
2020-06-23
GKIII.6220.2.2020
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja o umorzeniu postępowania
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o...
2013-07-23
GR.6220.3.2013
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja o zezwolenie na usunięcie zadrzewienia
Decyzja o zezwolenie na usunięcie zadrzewienia kasztanowiec biały szt. 1, robinia akacjowa szt. 1 działka nr 1084/1 w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego 45.
2013-05-16
ROŚ.613.123.2013.MJ
opolskie / nyski / Paczków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
432/2016 decyzje
inne
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
rozbudowa publicznej w zakresie rozbudowy w Płocku publicznych dróg powiatowych klasy Z - ulicy Wiadukt i ulicy Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą

WRM-IV.6740.4.1.2016.BD
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
325/2015 decyzje
inne
decyzja odmawiająca Miastu Skierniewice uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rozbudowie infrastruktury w obrębie Obszaru Ochrony...
decyzja odmawiająca uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań

GK.6220.2.2014.2015
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja odmowna na usunięcie drzew, krzewów.
Decyzja odmowna na usunięcie drzewa z gat. kasztanowiec pospolity rosnącego na terenie nieruchomości przy placu Jana Amosa Komeńskiego 1 w Lesznie.

GK-O.6131.220.2013
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
697/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja opłatowa zezwalająca na wycięcie 15 szt. sosen i 2 szt. brzóz brodawkowatych rosnących na terenie nieruchomości przy ul.Fabrycznej 80/82
Decyzja opłatowa zezwalająca na wycięcie 15 szt. sosen i 2 szt. brzóz brodawkowatych rosnących na terenie nieruchomości przy ul.fabrycznej 80/82

GK.6240.7.205
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 105 DJP oraz zbiornika na gnojowicę o poj. 1350m3...
2012-05-18
GR.6220.1.2012
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu przez ciek bez nazwy w m. Wysokie na drodze krajowej nr 8 w km 685+395 gm....
2012-11-05
GR.6220.2.2012
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja środowiskowa
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ( instalacji) elektrowni fotowoltaicznej, w postaci zespołu modulów fotowoltaicznych o...
2013-06-10
GR.6220.2.2013
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja środowiskowa
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie kurnika o pow. zabudowy 2912m2 i o obsadzie 3800 szt. kur mięsnych brojlerów ( 152DJP)...
2013-11-12
GR.6220.5.2013
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2014 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja środowiskowa
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do hodowli bydła opasowego na głębokiej ściółce o proj. obsadzie 70,00 DJP...
2014-09-29
GR.6220.3.2014
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2015 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja środowiskowa
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie 2-ch kurników o pow. zabudowy 2450m2,każdy i o obsadzie 33 500 szt. kur mięsnych...
2015-08-18
GR.6220.2.2015
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
358/2017 decyzje
inne
Decyzja środowiskowa
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pod nazwą „Recykling kabli” na terenie nieruchomości położonej w Pszczynie przy ulicy Górnośląskiej 15 oznaczonej numerem ewidencyjnym...
2017-07-17
OŚ. 6220.00014.2017
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2017 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa ,
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie hali produkcyjnej będącej częścią składową tartaku o zdolności produkcyjnej nie...
2017-09-18
GR.6220.2.2017
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2018 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa ,
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na : Budowie obory dla bydła opasowego o łącznej obsadzie 40 DJP wraz z infrastrukturą...
2018-05-15
GR.6220.1.2018
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2018 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa ,
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie stacji paliw płynnych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości...
2018-08-08
GR.6220.4.2018
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2018 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa ,
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie budynku inwentarskiego- obory o obsadzie 30 DJP , na działce nr 83 w obrębie wsi...
2018-12-24
GR.6220.6.2018
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2019 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa ,
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Popiołówka w ciągu drogi krajowej...
2019-07-22
GR.6220.1.2019
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2017 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa ,
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na : budowie stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,...
2017-04-18
GR.6220.1.2017
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2018 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa ,
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie budynku inwentarskiego- obory na bydło opasowe o obsadzie 60 DJP , na działce nr 190...
2018-07-05
GR.6220.3.2018
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2018 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowaj ,
Decyzja o wniesienie zmiany do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie hali produkcyjnej oraz komory termomodyfikacji drewna i...
2018-05-16
GR.6220.2.2017
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
704/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielają zezwolenia na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew gatunku olsza, sosna świerk, leszczyna rosnących na nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Łanowej 4.
2012-10-16
OŚ.6131.376.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
741/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielając zezwolenia na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew gatunku świerk rosnących na nieruchomości położonej w Czarkowie przy ul.Batalionów Chłp. 2a.
2012-11-02
OŚ.6131.413.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
745/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielając zezwolenia na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew gatunku świerk, sosna , modrzew rosnących na nieruchomości położonej w Studzionce przy ul.Ligonia 6.
2012-11-07
OŚ.6131.416.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
749/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielając zezwolenia na usunięcie drzew.
zezwolenie na usunięcie drzew gatunku lipa, jesion, klon rosnącego na nieruchomości położonej w Wiśle Małej przy ul.Pawia 78.
2012-11-08
OŚ.6131.419.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
751/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielając zezwolenia na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew gatunku lipa, topola, modrzew, akacja rosnących na nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Doswiadczalnej 27
2012-11-09
OŚ.6131.420.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
384/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielajaca zezwolenia na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 10 drzew gatunku świerk pospolity rosnących na nieruchomości położonej w Ćwiklicach przy ul. Wolności 14.
2013-04-17
OŚ.6131.173.2013
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.