Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272734
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
88/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 11,5 m2 krzewów z pasa drogowego al. Niepodległości, pod warunkiem zastąpienia. Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie lipy z w/w alei.

DIM.Oś.6131.12.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie 4 klonów, jesionu i lipy oraz na bezpłatne usunięcie klonu pod warunkiem zastąpienia 2 drzewami - z posesji przy ul. Wrocławskiej 10.

DIM.Oś.6131.17.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby z posesji przy ul. Kolejowej 10
2011-04-28
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 złotokapów z posesji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 49
2011-04-28
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie złotokapu z posesji przy ul. Dąbrowskiego 89
2011-04-29
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie grabu z terenu ŚOSiR przy ul. Równej 9
2011-04-29
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłej wierzby z posesji przy ul. Kolejowej 10.

DIM.Oś.6131.42.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ul. Sikorskiego” w Świdnicy w...
2011-05-02
DIM.AN.7321-2/06
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 decyzje
inne
Decyzja na usunięcie drzew z działki rzecznej Nysy szalonej w obrębie Bolkowa.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 9 szt. drzew, w tym: wierzba krucha- szt. 8 i wiąz polny szt 1 z lewego brzegu działki rzecznej Nysy szalonej w Obrębie Bolkowa.

RN.6131.34.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o usunięcie drzew z działki rzecznej Nysy Szalonej w obrębie Bolkowa.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 55 szt. drzew, w tym: jesion wyniosły- szt. 48 i klon zwyczajny - szt. 3 z działki rzecznej Nysy Szalonej w Bolkowie obr 2.
2011-04-19
NW-L 41221-5/4/5/2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki rzecznej lewego i prawego brzegu Nysy Szalonej w Bolkowie obr 2.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 55 szt. drzew, w tym: jesion wyniosły- szt. 48 i klon zwyczajny - szt. 3 z lewego i prawego brzegu działki rzecznej w Bolkowie obr 2.

RN.6131.35.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o usunięcie drzewa w obrębie Świn.
Wniosek o usunięcie 1 szt. drzewa, gatunku daglezja zielona z nieruchomości położonej w obrębie Świn.
2011-04-19
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
Decyzja zezwalająca na usunięcia 1 szt. drzewa, gatunku daglezja zielona z nieruchomości położonej w obrębie Świn.

RN.6131.36.2011.
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o usunięcia drzew z działki rzecznej Nysy szalonej w obrębie Bolkowa.
Wniosek o usunięcie 9 szt. drzew, gatunku: wierzba krucha -szt. 8 i wiąz polny -szt. 1 z działki rzecznej Nysy Szalonej w obrębie Bolkowa.
2011-04-15
NW-L 41221-5/3/2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli i brzozy z posesji Poczty przy ul. Boduena 2
2011-05-04
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie złotokapu z posesji przy ul. Dąbrowskiego 89

DIM.Oś.6131.50.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie grabu z posesji przy ul. Równej 9

DIM.Oś.6131.51.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 25 wierzb białych, 15 grochodrzewów, 3 topoli kanadyjskich, 2 topoli osik, 4 dębów szypułkowych, wiązu górskiego i 10 m2 krzewów. Odmowa zezwolenia na...

DIM.Oś.6131.38.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 lip, jesionu wyniosłego, klonu jaworu, klonu pospolitego oraz 51,7 m2 krzewów z pasa drogowego ul. Westerplatte, pod warunkiem zastąpienia nowymi...

DIM.Oś.6131.40.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 5 złotokapów z posesji przy ul. Of. Oświęcimskich 49

DIM.Oś.6131.49.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o usunięcie drzew z lewego brzegu Nysy Szalonej w obrębie Wierchosławic .
Wyadanie decyzji zezwalajacej na usunięcie 12 szt. drze, w tym> wierzba krucha- 7 szt. i jesion wyniosły - 5 szt. z lewego brzegu Nysy Szlonej , na dziace rzecznej w obrebie Wierzchosławic,...
2011-04-19
NW-L 41221-5/5/2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Deczyzja zezwalajaca na usunięcie 12 szt. drzew., w tym: wierzba krucha - szt. 7 i jesion wyniosły- szt. - 5 z lewego brzegu działki rzecznej Nysy Szalonej w obrebie Wierzchosławic.

RN.6131.36.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie jednego drzewa, gatunku lipa w obrębie Lipy.
2011-04-20
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
Deczyzja zezwalajaca na usunięcie jednego drzewa, gatunku lipa drobnolistna z nieruchomosci połozonej w obrębie Lipy.

RN.6131.37.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 postanowienia
inne
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postanawia się odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Skup złomu w postaci grubej i cienkiej oraz metale nieżelazne”, na...
2011-03-08
GK.6220.1.7.2011
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Gimnazjum Gminy Oleśnica o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zgody na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata z nieruchomości przy ul. Wileńskiej
2011-03-11
GR.1.7635.19-1/2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2011 postanowienia
inne
postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
postanowienie opiniujące pozytywnie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROMED Laboratorium Analiz Medycznych Iwona Olejnik, ul. Krzywoustego...
2011-05-13
GR.1.6230.2.2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2011 inne wnioski
inne
prośba o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
prośba o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROMED Laboratorium Analiz Medycznych Iwona Olejnik, ul. Krzywoustego 3C, 56-400...
2011-05-13
GR.1.6230.2.2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2011 inne wnioski
inne
prośba o zaopiniowanie wniosku dot. wydania zezwolenia na odzyski transport odpadów
prośba o zaopiniowanie wniosku dot. wydania zezwolenia na odzysk i transport odpadów złożonego przez PPH „KANPLAST” ul. Wiejska 15, 56-400 Oleśnica
2011-04-29
GR.1.6233.1.2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 postanowienia
inne
postanowienie opiniujące wniosek dot. wydania zezwolenia na odzysk i transport odpadów
postanowienie opiniujące pozytywnie wnioskek dot. wydania zezwolenia na odzysk i transport odpadów w części dotyczącej odzysku odpadów, złożonego przez PPH „KANPLAST” ul. Wiejska 15,...
2011-04-29
GR.1.6230.2.2011
dolnośląskie / oleśnicki / Oleśnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.