Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 274091
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
13/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnącego na terenie działki nr 280/16 obręb 4 miasta Kostrzyn nad Odrą.
2010-12-08
BŚ-OŚ.HTob.61311-134/10
lubuskie / gorzowski / Kostrzyn Nad Odrą Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnegona szczególne korzystanie z wód – użytkowanie wód prowadzonych przez rów leśny „A” położony na działce o nr ewid. 65/7 obręb: Łośno gm....
2010-11-22
BŚ-OŚ.EMaz.62239-3/10
lubuskie / gorzowski / Kłodawa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
przy drogach powiatowych Gminy Lubsza
2010-12-07
OŚ.7635-62/10
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport oddziaływania na środowisko pn. Rozbudowa instalacji technologicznej polegającej na montażu dodtaktowego typowego dwupłaszczowego zbiornika na paliwo o pojemności 20 m3 na terenie...
Raport oddziaływania na środowisko
2010-11-30
GK.7624-2-21/09/10
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek firmy Wix Developer - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego z Mirosławia , gm. Słupno
Wniosek w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew z terenu przy ul. Saperskiej
2010-12-07
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę 1 szt. lipy z terenu przy ul. Zglenickiego - działka nr ew. 8
2010-12-03
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
ochrona powierzchni ziemi
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Przedłożenie do zatwierdzenia informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania z wytwarzanymi odpadami na terenie działki nr 212/4 obręb: 4 Śródmieście miasto Kostrzyn nad Odrą...
2010-11-19
BŚ-OŚ.MZaw.76442-23/10
lubuskie / gorzowski / Kostrzyn Nad Odrą Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek MZGM TBS Sp. z o.o. - Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bartnicza 1
Wniosek w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew z terenu przy ul. Bartniczej 1
2010-12-07
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ul. Obrońców Westerplatte 6a
Wniosek w sprawie zezwolenia na wycinkę 3 szt. drzew z terenu osiedla Kochanowskiego
2010-12-09
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja zezwalająca Panu Tomaszowi Zdun zam. w Strzybodze 37 gm. Nowy Kawęczyn pwadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą STAZŁOKOL z/s. w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 54 na...
Zezwolenie na zbiernie odpadów innych niż niebezpiecznych w Skierniewicach przy ul. Mszczonowskiej 54 i ul. Mickiewicza 5 oraz na transport odpadów innych niż niebezpieczne na terenie całego...

GK.7663-4/10
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Bartłomieja
Zezwolenie na wycinkę robinii z terenu cmentarza parafialnego przy ul. Kobylińskiego - dzialka nr ew. 480
2010-12-10
WGK.II.7635-352/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o zmianę decyzji
W sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów we wsi Konstantynówka gmina Sejny.
2010-12-02
OŚRL.7634-3/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie poprzez wycięcie 14 sztuk drzew z gatunku topola osika
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie poprzez wycięcie 14 sztuk drzew z gatunku topola osika rosnących w rowie melioracyjnym na terenie działki o nr ew. 354 przy ulicy Kasztanowej
2010-11-26
GK.7635-217/2010
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie poprzez wycięcie 14 sztuk drzew z gatunku topola osika
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie poprzez wycięcie 14 sztuk drzew z gatunku topola osika rosnących w rowie melioracyjnym na terenie działki o nr ew. 354 przy ulicy Kasztanowej
2010-11-26
GK.7635-217/2010
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja zmieniająca decyzję.
W sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów we wsi Konstantynówka gmina Sejny.
2010-12-02
OŚRL.7634-3/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie poprze wycięcie 14 sztuk drzew z gatunku topola osika
Decyzja zezwalająca na usunięcie poprze wycięcie 14 sztuk drzew z gatunku topola osika rosnących w rowie melioracyjnym ulicy Kasztaniwej, na terenie działki onr ew./ 354 przez Gminę Miastao...
2010-11-30
GK.7635-217/2010
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie poprzez wycięcie dwóch jabloni rajskich rosnących na skraju projektowanej zatoki przystanku autobusowego na wysokości działki ew. 679/1, w pasie drogowym...
Decyzja zezwalająca Skierniewice Investment Sp. z o.o., ul.Fosa 41A w Warszawie na usunięcie poprzez wycięcie dwóch jabloni rajskich rosnących na skraju projektowanej zatoki przystanku...
2010-12-10
GK.7635-216/2010
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Wycinka 2 drzew z dz. nr 7/13 w m. Parleza Wielka.
2010-11-25
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji
W sprawie udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w m.Sejny.
2010-11-08
OŚRL.7635-3/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji
W sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w m.Sejny.
2010-11-26
OŚRL.7635-4/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2010 decyzje
inne
Decyzji zatwierdzająca program gospodarki odpadami
W sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w m.Sejny.
2010-12-10
OŚRL.7635-4/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z odzyskiem.
wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z odzyskiem dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Klisinie w związku z prowadzoną produkcją roślinną oraz hodowla trzody chlewnej.
2010-06-28
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z działki nr 7/13 w m. Parleza Wielka

BMR. 7635-268/10
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydanie decyzji na w/w wniosek o środowiskowych uwarunkowaniach.
2010-12-09
nie dotyczy
mazowieckie / radomski / Jedlińsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 inne wnioski
inne
Wniosek o zmianę w decyzji Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2010 z dnia 20.05.2009 r.
Wniosek o zmianę w decyzji Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2010 z dnia 20.05.2009 r. udzielającej firmie Quintessens Polska Sp. z o. o. pozwolenia na wytwarzanie odpadów - zwiększenie...
2010-08-24
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
inne
Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r.
Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Głubczyckiego Nr OŚ-7626/1/2009 z dnia 20.05.2009 r. - w pkt II.1 tab. 2 l.p. 9 zwiększyć ilość wytwarzanych odpadów o kodzie 170405 z 0,50 Mg na 1,50...

OŚ-7626/1/2009/2010
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wytwarzanie odpadów dla firmy EnergiaPro S.A. we Wrocławiu Oddział w Opolu dla instalacji zlokalizowanej na terenie Powiatu Głubczyckiego
2010-10-28
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o usunięcie drzew i krzewów.
Dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie 22 drzew i 220 m2 krzewów z dz. nr 67/12 w obr. Zabrodzie - Dworzec.
2010-12-08
BMR.7635-274/10
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
Dotyczy zezwolenia na usunięcie 21 drzew i 50 m2 krzewów z dz. nr 62/8 w obr. Zabrodzie - Dworzec.
2010-12-08
BMR.7635-275/10
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew.
Dotyczy zezwolenia na usunięcie 10 drzewa z dz. nr 119/21 w obr. Rukławki.
2010-12-07
BMR.7635-276/10
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.