Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6135
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
436/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o zmianę decyzji Starosty i zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy zmiany decyzji starosty z dn. 30.08.2007 zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
2011-04-15
VOŚR/G.7635-126/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
437/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca zmianę decyzji Starosty .
Dotyczy decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w PPHU ROCH w TG, przy ul. Kopalnianej 72.
2011-04-15
VOŚR/G.7635-126/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
438/2011 inne dokumenty
inne
Pismo Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dot. problemów mieszkańców ze starymi termometrami rtęciowymi.
Dot. problemów mieszkańców ze starymi termometrami rtęciowymi.
2011-04-29
VOŚR/G.7635-127/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
439/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie na wytwarzanie odpadów.
Dotyczy wydania zezwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w wyniku eksploatacji instalacji w CHIMIMECA POLSKA w TG, przy ul. Zagórskiej 167a.
2011-04-15
VOŚR/G.7635-128/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
440/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy udzielenia zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w CHIMIMECA POLSKA, Tg ul. zagórska 167 A.
2011-04-15
VOŚR/G.7635-128/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
441/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w DOMATOR SERWIS w TG, ul. Mickiewicza 2-4
2011-04-29
VOŚR/G.7635-129/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
442/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w P.P.U DAKSTAR w Radzionkowie, przy ul. Nieznanego Żołnierza 26 A.
2011-04-15
VOŚR/G.7635-130/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
443/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi .
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w prywatnej Poradni Wielospecjalistycznej MEDICI w Radzionkowie, ul. Sienkiewicza 43.
2011-04-22
VOŚR/G.7635-131/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
444/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o zezwolenia transportu odpadów innych niż niebezpieczne.
Zezwolenie na transport odpadów innych niż niebezpieczne w Carbo Trade przy ul. Transportowej w Pyrzowicach.
2011-04-27
VOŚR/G.7635-132/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
445/2011 decyzje
inne
Decyzja udzielająca pozwolenia na prowadzenie transportu odpadów innych niż niebezpieczne.
Dotyczy udzielenia pozwolenia na prowadzenie transportu odpadów innych niż niebezpieczne firmie CARBO TRADE przy ul. Transportowej w Pyrzowicach.
2011-04-24
VOŚR/G.7635-132/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
446/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na transport drogowy samochodami ciężarowymi odpadów.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport drogowy samochodami ciężarowymi odpadów w firmie FTUH S.P. CZAPLA w TG, ul. Francuska 17a/6
2011-05-09
VOŚR/G.7635-133/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
447/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport odpadów innych niż niebezpieczne.
Decyzja dotyczy udzielenia zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne w firmie FTUH SP Czapla w TG, ul. Francuska 17a/6
2011-05-09
VOŚR/G.7635-133/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
448/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca zmianę decyzji Wojewody Śląskiego z 14.05.2008r.
Dotyczy zmiany decyzji wojew. śl.stanowiącej pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez PKP CARGO WAGON w TG.
2011-05-09
VOŚR/G.7635-134/11
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
449/2011 inne wnioski
inne
Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu.
Dotyczy wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu dla ALTO w Miasteczku Śląskim przy ul....
2011-05-04
VOŚR/G.7635-135/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
450/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w wytwórni pasz w Tworogu przy ul. Renarda 10.
2011-05-10
VOŚR/G.7635-136/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
451/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy zatwierdzenia program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w wytwórni pasz w Tworogu przy ul. Taśmowej 7A.
2011-05-10
VOŚR/G.7635-136/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
452/2011 inne wnioski
inne
Informacja dotycząca gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania nimi w wytwórni pasz w Tworogu, przy ul. Taśmowej 7A
2011-05-20
VOŚR/G.7635-137/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
453/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów z oczyszczalni ścieków.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport odpadów z oczyszczalni ścieków
2011-05-11
VOŚR/G.7635-138/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
454/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport odpadów innych niż niebezpieczne.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne w firmie REPEX w TG przy ul. Grzybowej 192.
2011-05-11
VOŚR/G.7635-138/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
455/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.
Dotyczy wydania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów w SKUPIE ZŁOMU w Przezchlebiu przy ul. Mikulczyckiej 23.
2011-05-10
VOŚR/G.7635-139/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
456/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
Dotyczy wydania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów w SKUPIE ZŁOMU w Przezchlebiu przy ul. Mikulczyckiej 23.
2011-05-10
VOŚR/G.7635-139/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
457/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wygaszenie decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.06.2009r. o znaku GOŚR/G 7635-78/09
Dotyczy wygaszenia decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.06.2009r. o znaku GOŚR/G 7635-78/09 , Bieszonowski Artur, Przezchlebie, ul. Mikulczycka 23.
2011-05-06
VOŚR/G.7635-140/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
458/2011 decyzje
inne
Decyzja postanawiająca wykreślić z ewidencji działalności gospodarczej wpis dokonany w dn. 20.04.2009 pod nr 1984/09.
Dotyczy wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej wpis dokonany w dn. 20.04.2009 pod nr 1984/09, zgłoszonej przez Artur Bieszonowki, Przezchlebie ul. Mikulczycka 23.
2011-05-06
VOŚR/G.7635-140/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
459/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów
Dotyczy wydania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych dla punktu skupu surowców wtórnych w Radzionkowie ul. Św. Wojciecha 143.
2011-05-13
VOŚR/G.7635-141/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
460/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport i zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
Dotyczy zezwolenia na transport i zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w punkcie skupu surowców wtórnych MATEJA w Radzionkowie, ul. Św. Wojciecha 143.
2011-05-13
VOŚR/G.7635-141/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
461/2011 inne wnioski
inne
Informacja z Komendy Powiatowej Policji.
Dotyczy przeprowadzenia kontroli w Skupie i Sprzedaży Surowców Wtórnych, Andrzej Nowak w Miasteczku Śląskim, ul. Słoneczna 4
2011-05-13
VOŚR/G.7635-143/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
462/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o weryfikację informacji o wytworzonych odpadach medycznych.
Dotyczy weryfikacji informacji NZOZ " WOJMED"w TG przy ul. Górniczej 9a, przyjętej pismem Starosty z dn. 15.04.11. VOŚR/G.7635-142/11
2011-05-12
VOŚR/G.7635-142/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
463/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w spółce MAGMARIS w TG przy ul. Towarowej 1.
2011-05-17
VOŚR/G.7635-144/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
464/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w spółce MAGMARIS w TG przy ul. Towarowej 1.
2011-05-17
VOŚR/G.7635-144/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
465/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków z decyzji.
Dotyczy przeniesienia praw i obowiązków z PHU OLMET Andrzej Oleś na OLMET Sp. z o.o. Sp. k. Decyzja Starosty z dnia 11.07.02r.
2011-05-16
VOŚR/G.7635-145/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.