Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4244
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
240/2012 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla IMP COMFORT Sp. z o.o. : "Hala magazynowa ul. Inżynierska 15-17 w Świdnicy"
2012-09-21
DIM.Oś.6220.9.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 topoli balsamicznych z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Riedla, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. drzew
2012-09-24
DIM.Oś.6131.99.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
242/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie zamierających : klonu i jesionu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 43, 49
2012-09-24
DIM.Oś.6131.98.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
243/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie zamierającego jarząbu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 4
2012-09-24
DIM.Oś.6131.101.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
249/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 obumarłych wiązów z posesji przy ul. Saperów 2
2012-09-26
DIM.Oś.6131.100.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
250/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 sumaków z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Piotra Skargi 22, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. drzew
2012-09-26
DIM.Oś.6131.88.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
251/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 10 brzóz z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Henryka Brodatego 52, 54, 56, pod warunkiem zastąpienia 10 szt. drzew
2012-09-27
DIM.Oś.6131.95.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 wiązów z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy al.Niepodległości 19, pod warunkiem zastąpienia 6 szt. drzew
2012-09-28
DIM.Oś.6131.92.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 żywotników z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Agrestowej
2012-10-01
DIM.Oś.6131.105.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
255/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 obumarłych klonów z pasa drogowego ul. Wrocławskiej
2012-10-01
DIM.Oś.6131.74.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
256/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie daglezji z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Boduena 1-3-5
2012-10-02
DIM.Oś.6131.96.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
262/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie: - 4 wierzb z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul.Jasińskiego 9, pod warunkiem zastąpienia 5 szt. drzew; - 6 wierzb z ul. Ceglanej; - 4...
2012-10-08
DIM.Oś.6131.109.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
265/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłej lipy z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego 21
2012-10-10
DIM.Oś.6131.106.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
266/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umorzenie postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie 4 lip z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Świerkowej
2012-10-11
DIM.Oś.6131.104.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
272/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Łukasińskiego 25
2012-10-15
DIM.Oś.6131.108.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
273/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie brzozy z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Wołyńskiej
2012-10-15
DIM.Oś.6131.111.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
274/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Jodłowej
2012-10-15
DIM.Oś.6131.112.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
275/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka i daglezji z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Zakole
2012-10-15
DIM.Oś.6131.112.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umorzenie postępowania w sprawie zezwolenia na usunięcie 26 drzew z posesji przy ul. Bohaterów Getta
2012-10-16
DIM.Oś.6131.93.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
278/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 21,8 m2 krzewów z posesji przy ul. Pułaskiego, pod warunkiem zastąpienia
2012-10-16
DIM.Oś.6131.94.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 3 głogów, 2 grochodrzewów, 1 lipy i 11,0 m2 krzewów z posesji przy ul. Bohaterów Getta, pod warunkiem zastąpienia 6 szt. katalp i 11 m2 krzewów
2012-10-16
DIM.Oś.6131.113.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2012 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Gminy Miasta Świdnica : "Budowa ulicy Kliczkowskiej w Świdnicy"
2012-10-17
DIM.Oś.6220.8.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie jesionu z posesji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 16
2012-10-18
DIM.Oś.6131.80.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
285/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 świerków i sosny z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Zakole
2012-10-18
DIM.Oś.6131.107.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 4 topoli kanadyjskich z posesji przy ul. Jodłowej 38, pod warunkiem zastąpienia 5 szt. drzew liściastych
2012-10-23
DIM.Oś.6131.102.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 9 topoli kanadyjskich z posesji przy ul. Jodłowej 38, pod warunkiem zastąpienia 18 szt. drzew iglastych
2012-10-23
DIM.Oś.6131.103.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłego jarząbu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 93-95-97
2012-10-23
DIM.Oś.6131.114.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 świerków z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kościuszki
2012-10-23
DIM.Oś.6131.115.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
293/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka, modrzewia, wierzby i 2 sosen z wielorodzinnych posesji mieszkaniowych na Osiedlu Zawiszów
2012-10-29
DIM.Oś.6131.116.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
302/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie sosny z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Zmorskiego
2012-11-07
DIM.Oś.6131.119.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.