Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273461
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
271/2023 inne wnioski
inne
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Inowrocławia znak: WGK-II.6220.1.1.2023 z 4 sierpnia 2023 r.
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Inowrocławia informujące o wpływie dokumentów dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie...

WGK-II.6220.1.1.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2023 postanowienia
inne
postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowani
postanowienie wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych...
2023-08-01
WOOŚ.4220.252.2023.BB
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2023 inne dokumenty
inne
pismo o sprostowanie kwalifikacji przedsięwzięcia, a dot. wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
pismo o sprostowanie kwalifikacji przedsięwzięcia, a dot. wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko .: "budowa farmy...
2023-07-31
NZ.9022.4.18.2023.AS
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej nr 13019C Czewujewo - Izdebno, gmina Rogowo"
2023-07-31
RIDiGP.6220.8.2023.PP
kujawsko-pomorskie / żniński / Rogowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 318 do końca miejscowości Lipinki,...
2023-06-09
nie dotyczy
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2023 inne dokumenty
inne
Obwieszczenie Starosty wschowskiego o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie Starosty wschowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi na odcinku od...

SOB.6740.169.2023
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2023 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko .
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Węgrów 1” o łącznej mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości...
2023-08-04
IOŚ.6220.3.2023
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1054F w Osowej Sieni i Dębowej Łęce - etap I
2023-07-25
nie dotyczy
lubuskie / wschowski / Wschowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2023 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko .
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Węgrów 2” o łącznej mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości...
2023-08-04
IOŚ.6220.4.2023
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
planowane przedsięwzięcie pn.: Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ewid. 152/8 w m. Nowy Folwark gm. Busko-Zdrój
2022-12-08
BUŚ.6220.21.2022
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2023 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
planowane przedsięwzięcie pn.: Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr ewid. 152/8 w m. Nowy Folwark gm. Busko-Zdrój

BUŚ.6220.21.2022
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2023 decyzje
inne
Decyzja udzielająca pozwolenia na realizację inwestycji drogowej
Decyzja z dnia 07.08.2023r. nr 135/2023 znak SOB.6740.142.2023 na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa drogi 1009F Górczyna - Stare Drzewce, oraz przebudowa i...

SOB.6740.142.2023
lubuskie / wschowski / Szlichtyngowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 26 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą...
2023-05-10
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2023 inne dokumenty
inne
Opinia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny ooś
Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach PGW WP o braku potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 26 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 26 MW wraz z...
2023-06-07
SZ.ZZŚ.1.4901.77.2023.AZ
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2023 inne dokumenty
inne
Opinia w sprawie konieczności przeprowadzenia ooś
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach o braku potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 26 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy...
2023-06-07
ZNS.9022.2.1.23.2023
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2023 inne dokumenty
inne
Opinia w sprawie konieczności przeprowadzenia ooś
Postanowienie - opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o braku potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 26 farm fotowoltaicznych o...
2023-06-13
WST-K.4220.166.2023.MGN
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 26 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na...

GNRiOŚ.6220.8.2023
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
Farma Fotowoltaiczna – NOWE GNATOWICE 5MW
2023-06-23
MIŚ.6220.3.2023
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2023 inne dokumenty
inne
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
Postanowienie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Szczecinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 5 farm...
2023-06-13
WST-K.4220.165.2023.MGN
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2023 inne dokumenty
inne
Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach PGW WP
Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach PGW WP o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 5 farm...
2023-06-06
SZ.ZZŚ.1.4901.78.2023.AŚ
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2023 inne dokumenty
inne
Karta Informacyjna przedsięwzięcia
Farma Fotowoltaiczna – NOWE GNATOWICE 5MW
2023-08-08
MIŚ.6220.3.2023
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
272/2023 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru pod projektowaną drogę położoną równolegle do ul. Warsztatowej
2023-07-31
WGP-II.6721.4.2021
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
273/2023 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru pod projektowaną drogę położoną równolegle do ul. Warsztatowej
2023-08-07
WGP-II.6721.4.2021
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2023 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego drogi publicznej - ul. Wojska Polskiego

OŚiGW.6131.25.2023
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2023 inne dokumenty
inne
opinia
opinia do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2023-08-03
ZNS.9027.2.7.2023AM
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2023 inne wnioski
inne
Uzupełnienie wniosku I
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 122,146, 148 - obręb Pielgrzymów, gm. Głubczyce
2023-07-17
KI.6220.8.2.2023.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2023 inne dokumenty
inne
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. 122,146, 148 - obręb Pielgrzymów, gm. Głubczyce
2023-07-17
KI.6220.8.2.2023.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na posesji przy ul. Hutniczej 89 w Chechle
2023-06-01
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
rosnącego na działce nr 625/5 w Ryczówku
2023-06-02
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 65/1 w Bogucinie Dużym
2023-06-20
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.