Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272546
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
236/2022 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie nielegalnej wycinki drzew
Zgłoszenie nielegalnej wycinki 3 szt. drzew z rodzaju żywotnik z nieruchomości o nr ewid. 438/2 obręb m. Wschowa
2022-12-08
ROS.6131.180.2022
lubuskie / wschowski / Wschowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola bujna o obwodach pni: 63 cm (75 cm na wys. 5 cm), 84 cm, 94 cm, 110 cm, 90 cm, rosnących na dz. nr ew. 24/8, ark. 109, obr. 8...
2024-01-15
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.515/5, 515/6 i 145 obręb Lgiń
2023-10-05
ROS.6131.115.2023
lubuskie / wschowski / Wschowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2023 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przedłożenia do RDOŚ dokumentów
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przedłożenia do RDOŚ dokumentów zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie- dot. wniosku o wydanie...

SOB.613.42.2023
lubuskie / wschowski / Wschowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Wycinka 1 drzewa gat. iglastego przy ul. Francuskiej na wys. nr 37 w Bytomiu (dz. 1238/24)
2023-09-25
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 3 szt. drzew gat. topola bujna o obwodach pni: 160 cm, 138 cm, 109+120 cm, rosnących na działce o nr ew. 148/1, ark. 1011. obr. 8 przy ul...
2024-01-15
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Juranda 34, dz. nr 81 ark. m. 109 w Lesznie.
2024-01-02
OS.6131.2.2024
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z nieruchomości o nr ewid. 463/6 obręb m. Sława
2023-11-27
nie dotyczy
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z nieruchomości o nr ewid. 301 obręb Zamysłów
2023-12-11
SOŚ.6131.92.2023.AJur
lubuskie / wschowski / Szlichtyngowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usuniecie 2 szt. olch, 1 szt. dębu, 1 szt. topoli osika - ul. Jeleniogórska 15B-15C w Lubaniu

OŚiGP.6131.3.72.2023
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gat. brzoza brodawkowata z nieruchomości o nr ewid. 113/4 obręb Wróblów oraz drzewa z gat. sosna zwyczajna z nieruchomości o nr ewid. 57...
2023-10-17
ROŚ.6131.149.2023
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gat. brzoza brodawkowata rosnącego w pasie drogi publicznej kat. gminnej nr 102908F, na działce o nr ewid. 90/2 obręb m. Sława
2023-11-09
ROŚ.6131.198.2023
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na 2 drzewa gat. robinia akacjowa przy ul. Racjonalizatorów 43,43a w Bytomiu (dz. 1291/24)
2023-10-31
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jarząb pospolity z działki o nr ew. 227/32, ark. 64, obr. 5 przy ul. Józefa Chociszewskiego 5D w Inowrocławiu.
2024-01-11
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie drzew: 1 Jarząb szwedzki, 1 Jarząb pospolity- ul. Łużycka 12- dz. 2567/300, 1 Jarząb pospolity- ul. Łużycka 12 - dz. 2573/300 w Bytomiu
2023-10-04
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wycinka 24 drzew gat. liściastego ozdobnego przy ul. Żołnierskiej w Bytomiu (dz. 1919/223)
2023-08-29
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie trzech wierzb białych rosnących na terenie nieruchomości nr ewid. 495, obręb nr 6, ul. Cicha 12a
Decyzja zezwalająca na wycięcie trzech wierzb białych rosnących na terenie nieruchomości nr ewid. 495, obręb nr 6, ul. Cicha 12a

GK.6131.350.2023AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zgodna na usunięcie 14 drzew gat. liściastego oraz umorzenie dla 10 drzew gat. liściastego przy ul. Żołnierskiej w Bytomiu (dz. 1919/223)
2023-08-30
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata oraz 2 szt. drzew gatunku klon zwyczajny rosnących na działce nr 91/8 obręb Rzechcino, gm. Potęgowo.
2024-01-18
NŚR4.6131.2.3.2024
pomorskie / słupski / Potęgowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku klon zwyczajny rosnących na działce nr 68 obręb Warcimino, gm. Potęgowo.
2024-01-18
NŚR4.6131.2.2.2024
pomorskie / słupski / Potęgowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na działce nr 22/2 obręb Bukowa, gm. Smołdzino.
2024-01-18
GK.V.6131.01.2024
pomorskie / słupski / Smołdzino Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gatunku świerk pospolity rosnących na działce nr 65/7 obręb Bydlino, gm. Redzikowo.
2024-01-18
OS.6131.11.2024
pomorskie / słupski / Redzikowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 46 szt. drzew rosnących na działce nr 70/2 obręb Gałęzinowo, gm. Redzikowo.
2024-01-18
OS.6131.10.2024
pomorskie / słupski / Redzikowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wycinka krzewów samosiejek- ul. Zabrzańska w Bytomiu (dz. 318/39, 335/54, 339/57)
2023-04-25
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na wycinkę 4 szt drzew- 1 szt wierzba krucha, 2 szt robinia akacjowa, 1 szt klon jawor przy ul. Zabrzańskiej w Bytomiu (dz. 318/39, 335/54, 339/57)

nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
odmowa usunięcia 1 szt drzewa Kasztanowiec zwyczajny - ul. Cyryla i Metodego 31 w Bytomiu (dz. 753/361)

nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
wycinka 3 szt drzew - Świerk kłujący- ul. Kruszcowa 7,7a,9 w Bytomiu (dz. 163/76)

nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 12 szt drzew - 1 sz- grab pospolity, 11 szt- wierzba krucha - ul. Olchowa - Bytom (dz. 1803/18)
2023-05-17
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka- 1 szt brzoza brodawkowata - ul. Tuwima 5f - Bytom (dz. 7203/565)
2023-05-17
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca na wycinkę - 1sz drzewa brzoza brodawkowata - ul. Tuwima5f- Bytom (dz. 7203/565)

nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.