Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272761
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
105/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 118/2 w Kwaśniowie Dolnym
2023-09-14
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 37/2 i 36/4 w Jaroszowcu
2023-09-14
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce przy ul. Bolesławskiej 86a w Kluczach
2023-09-14
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 260 i 264 w Krzywopłotach
2023-09-15
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 74/2 w Kluczach
2023-09-18
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
rosnącego na działce nr 1130 w Bydlinie
2023-09-18
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 22/69 w Kluczach
2023-09-20
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 185 w Kluczach
2023-09-20
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 2704 w Rodakach
2023-09-21
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
rosnącego na działce nr 318/5 w Krzywopłotach
2023-09-26
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2023 inne dokumenty
inne
uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie budynku magazynowo - usługowo – produkcyjnego z zapleczem socjalno – biurowym, portierni, pompowni i zbiornika przeciwpożarowego, zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją...
2023-09-14
OŚGK.6220.7.2023.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2023 postanowienia
inne
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Budowa obwodnicy Klucz w ciągu DW 791"
2023-09-29
GPK.6220.5.2020
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2023 postanowienia
inne
postanowienie z dnia 14.09.2023r. znak WOOŚ-I.4220.1056.2023.JC.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny...
rozbudowie drogi gminnej nr 310612W ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa, gm. Raszyn, pow. Pruszków” wraz z infrastrukturą...
2023-09-14
OŚGK.6220.5.2023.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2023 postanowienia
inne
postanowienie z dnia 13.09.2023r. znak WOOŚ-I.4220.608.2023.ML.4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny...
budowie zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo - administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą, w tym portiernią, pompownią p.poż, zbiornikiem...
2023-09-14
OŚGK.6220.2.2023.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2023 inne dokumenty
inne
opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 18.09.2023r. znak WA.ZZŚ.5.4901.1.270.2023.KP, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia...
rozbudowie drogi gminnej nr 310612W ciągu ul. Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe oraz ul. Narożnej w miejscowości Jaworowa, gm. Raszyn, pow. Pruszków” wraz z infrastrukturą...
2023-09-27
OŚGK.6220.5.2023.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na budowę stacji tankowania wodorem przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu
stacja tankowania wodorem przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu (dz. 156/11 i 156/12 obręb 18 Biały Kamień
2023-09-25
BAB.6730.134.2023
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Pozwolenie na budowę
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty na halę produkcyjno - magazynową.
2023-09-07
BA.6740.7.37.2023
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną na działkach numer 27/5, 27/6, 27/7, 27/8 położonych w Żernikach Górnych, gmina...
2023-04-12
BUŚ.6220.3.2023
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2023 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną na działkach numer 27/5, 27/6, 27/7, 27/8 położonych w Żernikach Górnych, gmina...

BUŚ.6220.3.2023
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
256/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie działek w Krasnym Polu
2023-09-19
KI.6220.10.2023.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2023 inne dokumenty
inne
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie działek w Krasnym Polu
2023-09-19
KI.6220.10.2023.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2023 postanowienia
inne
Postanowienie Wójta Gminy Kobylnica o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowym uwarunkowaniach
„Budowa farmy fotowoltaicznej „Płaszewo“ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Kobylnica, powiat słupski, województwo pomorskie“, planowanego do realizacji na terenie działek...

GPŚ.6220.35.2022.PE18
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu
2 sztuki drzew z działki 20/2 obręb 11 w Świnoujściu
2023-10-03
WOS.6131.138.2023.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
400/2023 inne dokumenty
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu znak: NNZ.9022.2.64.1.2023 z 29 września 2023 r.
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu znak: NNZ.9022.2.64.1.2023 z 29 września 2023 r. informująca o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na...
2023-09-29
WGK-II.6220.1.7.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2023 inne wnioski
inne
Zawiadomienie- obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 12.09.2023 roku do Wójta Gminy Kobylnica wpłynął raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia .
„Budowa farmy fotowoltaicznej „Płaszewo“ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Kobylnica, powiat słupski, województwo pomorskie“, planowanego do realizacji na terenie działek...

GPŚ.6220.35.2022.PE20
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
401/2023 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak: ŚG-IV.720.15.2023 z 26 września 2023 r.
Zawiadomienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak: ŚG-IV.720.15.2023 z 26 września 2023 r. informujące o zmianie terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn....
2023-09-28
WGK-II.6220.1.3.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2023 inne wnioski
inne
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu w dniu 03.10.2023 roku przez Wójta Gminy Kobylnica postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
Budowa farmy fotowoltaicznej „Płaszewo“ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Kobylnica, powiat słupski, województwo pomorskie. planowanego do realizacji na terenie działek nr...

GPŚ.6220.35.2022.PE19
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
402/2023 inne dokumenty
inne
Wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu znak: NNZ.9022.2.61.1.2023 z 26 września 2023 r.
Wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu znak: NNZ.9022.2.61.1.2023 z 26 września 2023 r. do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla...
2023-09-29
WGK-II.6220.1.9.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2023 inne wnioski
inne
Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa farmy fotowoltaicznej „Płaszewo“ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Kobylnica, powiat słupski, województwo pomorskie”

GPŚ.6220.35.2022.PE21
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
403/2023 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.788.2023.PP z 27 września 2023 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.788.2023.PP z 27 września 2023 r. informujące o zmianie terminu wydania opinii dla przedsięwzięcia pn....
2023-09-28
WGK-II.6220.1.12.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.