Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272546
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
16/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie: 1 szt. metasekwoi chińskiej i 1 szt. buku zwyczajnego rosnących na terenie ROD przy ul. Strobowskiej 15, na działce nr 262
Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew

GK.6131.334.2023
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 49 szt. drzew rosnących na działce o nr ew. 285- obręb Liw
2024-01-09
GKŚ.6131.11.2023.IS(4)
mazowieckie / węgrowski / Liw Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie 55 szt. drzew i 450 m2 krzewów rosnących na działkach nr ew. 12/38 i 12/29, obręb nr 10 przy ul. Pomologicznej 13A i Pomologicznej 13C z naliczeniem opłaty za...
Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów z naliczeniem opłaty za wycięcie i odroczeniem terminu jej uiszczenia w zamian za nasadzenia zastępcze

GK.6131.293.2023
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2632/2, obręb ewidencyjny Police Nr 8

OŚ.6131.136.2023.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usuniecie drzewa rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2698/8, obręb ewidencyjny Nr 10 Police

OŚ.6131.141.2023.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2024 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja-pozwolenie na wprowadzanie gazów do powietrza z instalacji do powlekania-lakierni zakładowej zlokalizowanej w Skierniewicach na terenie SFAMASZ Sp. z o.o. przy ul. Łowickiej 127
Decyzja-pozwolenie na wprowadzanie gazów do powietrza

GK.6225.4.2023
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzewa
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa w pasie drogowym ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
2024-01-10
Gk.6131.107.2023
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2024 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego
umarzająca, jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia p. Violetcie Sterna prowadzącej działalność pod firmą: STERNA VIOLETTA VIOLSTER z siedzibą w...
2023-12-21
OŚR.6233.10.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2024 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego
umarzająca, jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia p. Violetcie Sterna prowadzącej działalność pod firmą: STERNA VIOLETTA VIOLSTER z siedzibą w...
2023-12-21
OŚR.6233.9.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
1 drzewo; ROD „WĘZŁA PKP"

WSR.6131.1.86.2023.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie wierzby paczącej i śliwy ozdobnej rosnących na działce nr ewid. 1201, obręb nr 2, ul. Szarych Szeregów 3
Decyzja zezwalająca na wycięcie wierzby paczącej i śliwy ozdobnej rosnących na działce nr ewid. 1201, obręb nr 2, ul. Szarych Szeregów 3

GK.6131.320.2023AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie – jako bezprzedmiotowego – postępowania administracyjnego w sprawie pobrania odroczonej na 3 lata opłaty za usunięcie drzew w kwocie 6 625,00 zł, związanej z zapisami...
Usunięcie drzew
2023-12-15
OŚR.613.209.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2024 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów” na nieruchomościach położonych we wsi Niepruszewo, oznaczonych w ewidencji...
2023-09-28
IT.6220.52.2023
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 9/2024
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr 39/5 obręb Bruskowo Małe, gm. Redzikowo.

ŚR.613.236.2023.V
pomorskie / słupski / Redzikowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 2548/146 (obręb Świerklaniec) stanowiącej własność Gminy Świerklaniec
Usunięcie drzew
2024-01-24
OŚR.613.201.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 1610/259 (obręb Żyglin) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko...
Usunięcie drzew
2023-09-27
OŚR.613.143.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2024 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 11/2024
ustalająca dla spółki KEGAR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Składowej 5, 77-230 Kępice, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji energetycznych...

ŚR.6221.90.2023.II
pomorskie / słupski / Kępice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 10/2024
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na działce nr 194 obręb Darżyno, gm. Potęgowo.

ŚR.613.259.2023.V
pomorskie / słupski / Potęgowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 12/2024
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku grab pospolity rosnącego na działce nr 29/1 obręb Dąbrówno, gm. Potęgowo.

ŚR.613.260.2023.V
pomorskie / słupski / Potęgowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew na działce nr 11 obręb 0002 miasta Czaplinek.
Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew na działce nr 11 obręb 0002 miasta Czaplinek.

OS-II.613.106.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew na działce nr 334 obręb Kosobudy, gmina Złocieniec.
Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew na działce nr 334 obręb Kosobudy, gmina Złocieniec.

OS-II.613.108.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Złocieniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew na działce nr 3 obręb Motarzewo, gmina Czaplinek.
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew na działce nr 3 obręb Motarzewo, gmina Czaplinek.

OS-II.613.107.2023.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 240/8 obręb nr 47 Podzamcze w Wałbrzychu.

BŚK.6131.345.2023.RG, 78/Z/2023
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie wierzby rosnącej na terenie nieruchomości nr ewid. 1159, obręb nr 2, ul. Iwaszkiewicza 4
Decyzja zezwalająca na wycięcie wierzby rosnącej na terenie nieruchomości nr ewid. 1159, obręb nr 2, ul. Iwaszkiewicza 4

GK.6131.319.2023AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 13/2024
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec pospolity, 2 szt. drzew gatunku wierzba iwa oraz 4 szt. drzew gatunku klon zwyczajny, rosnących na działce nr 80/60 obręb...

ŚR.613.258.2023.V
pomorskie / słupski / Potęgowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2024 decyzje
inne
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa instalacji do produkcji zeolitu na terenie Arkema Sp. z o. o. w...
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa instalacji do produkcji zeolitu na terenie Arkema Sp. z o. o. w...

WGK-II.6220.1.4.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 128/2023 z dnia 4 stycznia 2024 roku
zezwolenie na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki nr 457 położonej w obrębie 13. miasta Słupska, przy ulicy Fryderyka Chopina pod warunkiem dokonania nasadzeń zastępczych - 4...

GKiOŚ.RGK.6131.128.2023.AM
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 96/2023 z dnia 18 września 2023 roku
zezwalająca na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki nr 267/8 położonej w obrębie 10. miasta Słupska, przy ulicy Gen. Władysława Andersa 19 i 21 w zamian za nasadzenia zastępcze...

GKiOŚ.RGK.6131.96.2023.AM
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 97/2023 z dnia 2 października 2023 roku
zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 343/5 położonej w obrębie 10. miasta Słupska, przy ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego za nasadzenia zastępcze - 4...

GKiOŚ.RGK.6131.97.2023.AM
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 107/2023 z dnia 2 października 2023 roku
zezwolenie na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki nr 1225/6 położonej w obrębie 9. miasta Słupska, przy ulicy Królowej Jadwigi za nasadzenia zastępcze - 4 szt. drzew na ww....

GKiOŚ.RGK.6131.107.2023.AM
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.