Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273454
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
36/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew w ob. ew. Studziany Las, gm. Giby.
2023-08-07
OŚRL.613.19.2023
podlaskie / sejneński / Giby Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2023 decyzje
inne
Zmiana zezwolenia na opróżnianie zbiorników szaletów przenośnych
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników szaletów przenośnych i transportu nieczystości ciekłych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Świdnica

BOŚ.6233.2.3.2023
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2023 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia znak: WGK-II.6220.1.3.2023 z 17 sierpnia 2023 r.
Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia informujące strony postępowania o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o...

WGK-II.6220.1.3.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
280/2023 inne dokumenty
inne
Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.4220.580.2023.JO.2 z 16 sierpnia 2023 r.
Wezwanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pełnomocnika Inwestora do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie...
2023-08-16
WGK-II.6220.1.5.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2023 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.4220.399.2023.HRK.5 z 14 sierpnia 2023 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujące o przedłużeniu terminu na wydanie opinii dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i rozbudowa instalacji do produkcji...
2023-08-14
WGK-II.6220.1.4.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
282/2023 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.4221.174.2023.AG1 z 16 sierpnia 2023 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujące o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie mobilnej modułowej linii do...
2023-08-16
WGK-II.6220.1.7.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
283/2023 inne dokumenty
inne
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu znak: NNZ.9011.2.39.1.2023 z 16 sierpnia 2023 r.
Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu informujące o podtrzymaniu opinii znak: NNZ.9022.2.49.1.2023 z 12 lipca 2023 r.
2023-08-16
WGK-II.6220.1.5.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2023 postanowienia
inne
obwieszczenie
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w treści decyzji OŚ.6220.1.16.2023 z dnia 11.07.2023 r.
2023-02-17
OŚ,6220.1.2023
lubelskie / janowski / Dzwola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2023 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
uzupełnienie z dn 10.08.2023r. do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na
budowie i eksploatacji zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno - administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. nr ew. 7/1, 7/2,...
2023-08-14
OŚGK.6220.23.2021.MM
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2023 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko
Budowa farmy fotowoltaicznej " Pomorzowice 2"
2023-08-09
KI.6220.9.25.2022.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działkach o nr ewid. 541 oraz 559 obręb Równe
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.270.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 779/2 obręb Zubrzyce
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.273.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 536/3 obręb Równe
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.268.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 763 obręb Zubrzyce
Zadania z zakresu gospodarki leśnej
2023-08-17
OŚ.6164.275.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działkach o nr ewid. 222/2 oraz 223 obręb Zubrzyce
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.272.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 767/2 obręb Zubrzyce
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.271.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 365 obręb Bogdanowice
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.243.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 12/3 obręb Gadzowice
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.14.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2023 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Uzupełnienie raportu
Budowa wiaty dla cieląt o obsadzie zwierząt do 9,00 DJP na terenie Zakładu Rolnego w miejscowości Widok, gm. Głubczyce
2023-08-16
KI.6220.8.43.2022.AF
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na
utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów oraz uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych na terenie działek o nr ew. 706 i 707 obr. 22 Miasta Słupska
2023-07-10
GKiOŚ.ROŚ.6220.18.2023.IŻ
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2023 decyzje
inne
decyzja nr 6/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach
Zwiększenie wydajności produkcyjnej fermy krów mlecznych w m. Cieszęta 27, na terenie działek nr 224/1, 222/1 obręb Cieszęta, gmina Pieniężno”

GK.6220.1.9.2022
warmińsko-mazurskie / braniewski / Pieniężno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2023 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
raport przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na
utworzeniu punktu zbierania i przeładunku odpadów oraz uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych na terenie działek o nr ew. 706 i 707 obr. 22 Miasta Słupska
2023-07-10
GKiOŚ.ROŚ.6220.18.2023.IŻ
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2023 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 17/1 obręb Dobieszów
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.254.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2023 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 142/2 obręb Dobieszów
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.253.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2023 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 143 obręb Dobieszów
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.251.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2023 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 240/4 obręb Krzyżowice
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.258.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Hala montażowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym przy ul. Ks. Londzina 65 w Strumieniu na działkach 1425/5, 1425/12, 1438/1, 1427/29, 1437/2
2023-04-12
OŚR.6220.3.2023
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2023 decyzje
inne
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gniezna znak: WOŚ.6220.25.2022 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania...
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie 17 obiektów magazynowo –...

WOŚ.6220.25.2022
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2023 inne wnioski
inne
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gniezna znak: WOŚ.6220.6.2023 o wydanym w dniu 21.08.2023r. postanowieniu o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla...
Budowa ul. bp. Michała Kozala oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. bp. Michała Kozala.

WOŚ.6220.6.2023
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2023 decyzje
inne
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku
dot. przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi leśnej „Narewkowska”
2023-07-28
408.113/G-1/I/2023
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.