Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273461
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
148/2023 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 143 obręb Dobieszów
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.251.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2023 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 240/4 obręb Krzyżowice
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.258.1.2023
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Hala montażowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym przy ul. Ks. Londzina 65 w Strumieniu na działkach 1425/5, 1425/12, 1438/1, 1427/29, 1437/2
2023-04-12
OŚR.6220.3.2023
śląskie / cieszyński / Strumień Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2023 decyzje
inne
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gniezna znak: WOŚ.6220.25.2022 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania...
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie 17 obiektów magazynowo –...

WOŚ.6220.25.2022
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2023 inne wnioski
inne
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gniezna znak: WOŚ.6220.6.2023 o wydanym w dniu 21.08.2023r. postanowieniu o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla...
Budowa ul. bp. Michała Kozala oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. bp. Michała Kozala.

WOŚ.6220.6.2023
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2023 decyzje
inne
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku
dot. przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi leśnej „Narewkowska”
2023-07-28
408.113/G-1/I/2023
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
"Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Białowieża (koniec rezerwatu) – granica Państwa”.
2023-08-03
OŚr.6220.5.2023
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2023 inne dokumenty
inne
Karta informacyjna przedsięwzięcia
"Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Białowieża (koniec rezerwatu) – granica Państwa”.
2023-08-03
OŚr.6220.5.2023
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2023 inne dokumenty
inne
do Karty informacyjnej przedsięwzięcia
"Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Białowieża (koniec rezerwatu) – granica Państwa”.
2023-08-03
OŚr.6220.5.2023
podlaskie / hajnowski / Białowieża Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2023 inne dokumenty
inne
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.4221.146.2023.JO.2 z 21 sierpnia 2023 r.
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOO.4221.146.2023.JO.2 z 21 sierpnia 2023 r. dot. zgodności inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2023-08-21
WGK-II.6220.1.3.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2023 inne dokumenty
inne
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gniezna znak: WOŚ.6220.6.2023 z dnia 22.08.2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. bp....
Budowa ul. bp. Michała Kozala oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. bp. Michała Kozala.

WOŚ.6220.6.2023
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
Zmiana decyzji Burmistrza Biskupca Nr 7/2021 z dnia 30.07.2021r. (znak: BMA.6220.1.48.2019) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni...
2023-03-28
BMA.6220.5.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
Zmiana decyzji Nr 3/18 z dnia 21.12.2018r. (znak: BMA.6220.21.12.2018) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych...
2023-03-10
BMA.6220.4.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
Zmiana decyzji Burmistrza Biskupca Nr 7/2021 z dnia 30.07.2021r. (znak: BMA.6220.1.48.2019) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni...
2022-06-05
BMA.6220.9.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2023 decyzje
inne
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
Zmiana decyzji Burmistrza Biskupca Nr 7/2021 z dnia 30.07.2021 r., znak: BMA.6220.1.48.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni...
2023-08-22
BMA.6220.9.13.2023
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
285/2023 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.316.2022.JO.6 z 22 sierpnia 2023 r.
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujące o zmianie terminu wydania opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja zakładu...
2023-08-22
WGK-II.6220.1.9.2022
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
286/2023 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Inowrocławia znak: WGK-II.6220.1.1.2023 z 23 sierpnia 2023 r.
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Inowrocławia informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn....

WGK-II.6220.1.1.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2023 inne dokumenty
inne
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów z elementami zbierania odpadów przy ul. Budowlanej w Inoworcławiu.
2023-08-07
WGK-II.6220.1.12.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2023 inne dokumenty
inne
opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 16.08.2023r. znak WA.ZZŚ.5.4901.1.232.2023.KP, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia...
budowie zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej do obsługi zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „Nowa Magdalenka” w Słominie wraz z przepompowniami wody deszczowej oraz otwartym...
2023-08-21
OŚGK.6220.4.2023.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów wraz z przetwarzaniem na działkach nr ew. 48/25 i 48/49 obr. 12 przy ul. Bartosza Głowackiego w Nowym Sączu
2023-05-04
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2023 decyzje
inne
Decyzja Prezydenta Miasta Nowego Sącza zmieniająca pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych oraz garmażeryjnych zlokalizowanej na terenie zakładu w...
dla Konspol Holding Sp. z o.o., ul. Poznańska 39, 62-400 Słupca

WSR.6223.7.2022.ZM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
uzupełnienie wniosku o o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 90/2020 wydanej przez Wójta Gminy Raszyn z dnia 1 grudnia 2020 r., znak: OŚGK.6220.8.2020.JK(20) dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu usługowego z obiektami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, zbiornikami na...
2023-08-21
OŚGK.6220.6.2023.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2023 inne dokumenty
inne
Ogłoszenie Wójta gminy Bledzew RG.OŚ. 6222.2.2023 z 23.08.2023r.
Ogłoszenie wójta zapoznanie z dowodami przed wydaniem decyzji środowiskowej - Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na odcinku od węzła Skwierzyna Zachód do skrzyżowania z drogą krajową nr 22

RG.OŚ. 6220.2.2023
lubuskie / międzyrzecki / Bledzew Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowań z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz z budową niezbędnej...
2023-08-08
OS.6220.3.2023
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2023 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia znak: WGK-II.6220.1.8.2022.2023 z 23 sierpnia 2023 r.
Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia znak: WGK-II.6220.1.8.2022.2023 z 23 sierpnia 2023 r. informujące o zebranym materiale dowodowym do wydania decyzji o środowiskowych...

WGK-II.6220.1.8.2022.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę ze zmianą sposobu użytkowania obiektów bądź ich części
udzielenie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania ( z rozbudową i przebudową) budynków niemieszkalnych na produkcyjno-magazynowe i biurowe oraz budowę hali magazynowej i wiat wraz z...
2023-08-17
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki nr 4, 5) stanowiących II etap realizacji inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych...
2023-08-07
PB-RUB.6740.143.2023
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2023 projekty innych dokumentów
inne
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Uzgodnienie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2023-08-18
WOOS.610.85.2023.MM
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2023 projekty innych dokumentów
inne
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Opinia do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2023-08-18
WOOS.410.356.2023.MM
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2023 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - Etap I
Obwieszczenie/ogłoszenie Burmistrza Pszczyny przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

UiA.6721.002.2016
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.