Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273425
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
22/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej,
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej” zlokalizowanej na części działki o Nr ewid. 2813 w Węgrowie.
2024-03-11
IOŚ.6220.3.2024
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2024 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Węgrów 2” o łącznej mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości...
2023-01-25
IOŚ.6220.4.2023-2024
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Moszczona Królewska, gmina...
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Moszczona Królewska, na terenie działek o nr geod. 838/2, 838/1, 135, 136, 137, 138, 139, 140/1, 140/2, 141, 142,...
2024-04-17
IR.6220.3.2024
podlaskie / siemiatycki / Mielnik Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna zwyczajna rosnącego na działce nr 2/6 oraz 1 szt. drzewa gatunku sosna zwyczajna rosnącego na działce nr 2/2 obręb Rowy,...
2024-04-17
GOR.6131.2.15.2024
pomorskie / słupski / Ustka (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie dwunastu drzew gatunku sosna zwyczajna rosnących na działce oznaczonej numerem geod. 425/5 obręb ewidencyjny Mrzeżyno- 1, czterech drzew...

GNRiOŚ.6131.22.2024
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie sześciu świerków rosnących na działce nr ewid. 3 na terenie rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej , ul. Bielańska 1
Decyzja zezwalająca na wycięcie sześciu świerków rosnących na działce nr ewid. 3 na terenie rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej , ul. Bielańska 1

GK.6131.32.2024AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Wilkowickiej 9, dz. nr 338/9, ark. m. 105 w Lesznie.
2024-04-17
OS.6131.80.2024
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Na Skarpie 15, dz. nr 58/23, ark. m. 41 w Lesznie.
2024-04-17
OS.6131.81.2024
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek o usunięcie 12szt. drzew z działki o nr ew. 305 obręb Janki gm. Raszyn.
2024-01-04
OŚGK.6131.2.2024.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2024 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Decyzja Nr 24/2024 zezwalająca na usunięcie 9szt. drzew z działki o nr ew. 305, obręb Janki , gm. Raszyn.

OŚGK.6131.2.2024.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski o obw. pnia: 150 cm rosnącego na dz. nr ew. 177/4, obr. 3, ark.10 przy al. Henryka Sienkiewicza 50, Zygmunta Wilkońskiego 23 w...
2024-04-16
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa z gatunku wierzba krucha na działce 14/17, obręb Falenty gm. Raszyn
2024-04-11
OŚGK.6131.72.2024.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2024 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
1903(24105N!) Stalowa Wola
2024-04-11
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2024 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
BT22486 Stalowa Wola
2024-04-11
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2024 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
zakończenie eksploatacji instalacji 5575 HUTNIK
2024-04-09
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. J. Chociszewskiego, dz. nr 57/1, ark. m. 62 w Lesznie.
2024-04-16
OS.6131.82.2024
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku klon pospolity oraz 3 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna rosnących na działkach nr 325/2 i 257 obręb Ustka, gm. Miasto Ustka.
2024-02-06
nie dotyczy
pomorskie / słupski / Ustka (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon pospolity oraz 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna rosnących na działce nr 325/2 obręb Ustka, gm. Miasto Ustka.
2024-04-17
nie dotyczy
pomorskie / słupski / Ustka (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie klonu jesionolistnego rosnącego na terenie działki nr ewid.214, obręb nr 5, ul. Rybickiego 8
Decyzja zezwalająca na wycięcie klonu jesionolistnego rosnącego na terenie działki nr ewid.214, obręb nr 5, ul. Rybickiego 8

GK.6131.42.2024AK
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku pospolity o obwodzie pnia: 260 cm rosnącego na dz. o nr ew. 20, ark. 66, obr. 6 przy ul. 3 Maja 11 ew. Inowrocław.
2024-04-03
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2024 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
informacje o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
STW7126
2024-04-15
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Pysznica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie
zgłoszenie usunięcia drzewa będącego wywrotem, z działki w miejscowości Zdzisławice, gm. Dzwola.
2024-04-10
OŚ.6131.1.23.2024
lubelskie / janowski / Dzwola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:
Budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 136/2, i 137/2 oraz zbiornika na wody opadowe na działkach o nr ewid. 132/1, 132/2, 133, 134/1,...
2024-04-09
OŚiGK.I.6220.6.2024
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2024 inne dokumenty
ochrona powierzchni ziemi
Karta informacyjna przedsięwzięcia dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:
Budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 136/2, i 137/2 oraz zbiornika na wody opadowe na działkach o nr ewid. 132/1, 132/2, 133, 134/1,...
2024-04-09
OŚiGK.I.6220.6.2024
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie
zgłoszenie usunięcia 2 sztuk drzew z gatunku dąb i olcha, z nieruchomości położonej w miejscowości Kocudza Pierwsza, gm. Dzwola
2024-04-12
OŚ.6131.1.24.2024
lubelskie / janowski / Dzwola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2024 decyzje
inne
Odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie punktu zbierania odpadów" na części działki o Nr ewid. 6024/11 w Węgrowie przy ul. Kościuszki...
2022-08-16
IOŚ.6220.12.2022-2024
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Wrzesińskiej 196 w Gnieźnie
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku sosna pospolita rosnących na terenie działki ewidencyjnej nr 6/4 arkusz mapy 115 w Gnieźnie
2024-04-10
WOŚ.6131.66.2024
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej z terenu posesji przy ul. Waryńskiego 47-49 w Świdnicy.

BOŚ.6131.39.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 20/2024
Zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej z terenu posesji przy ul. Waryńskiego 47-49 z terenu w Świdnicy p.w. zastąpienia 2 szt. drzewek liściastych o obw. pnia min.14 cm.

BOŚ.6131.39.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2024 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew rosn. na terenie dz. nr 276/77 obręb ewidencyjny Cewlino, gmina Manowo
2024-03-21
OŚ.6131.16.2024.MOŚ
zachodniopomorskie / koszaliński / Manowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.