Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273455
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
11/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki klonu jaworu o obwodzie pnia na wysokości 130 cm – 166 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1448 B na ul. A. i G....
Odmowa zezwolenia na usunięcie drzewa

POR.6131.33.2024.AK
podlaskie / białostocki / Gródek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gat. topola biała z działki o nr ewid. 132/2 obręb Lubogoszcz

SOB.613.13.2024
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
zezwolić na usuniecie 1 drzewa z gatunku akacja o obwodzie pnia 130cm, rosnącego na terenie dz. nr 612/105, obręb Góra w zamian za nowe nasadzenia.

OŚ.6131.56.2024
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2024 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa hali magazynowej namiotowej” zlokalizowanego na dz. nr 251/40 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, na terenie Gminy Redzikowo

RB.6220.6.2023
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2024 decyzje
inne
decyzja dot. zmiany udzielonego pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji soków owocowych i koncentratów w zakładzie Dreher Poland Sp. z o.o.w Koprzywnicy.
Zmiana decyzja związana jest z wykonaniem obowiązków wynikający z dostosowania funkcjonowania instalacji do wymogów określonych w BAT dla przemysłu spożywczego.

ŚLR.6222.1.2024
świętokrzyskie / sandomierski / Sandomierz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 4 drzew, odmowa zezwolenia na usunięcie 1 drzewa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 684 na terenie miasta Bielsk Podlaski - ul. Mickiewicza)
2024-04-25
Gk.6131.24.2024
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
1 drzewa z dz. ew. nr 22/6 (obręb Suchy Las, gmina Suchy Las)
2024-04-22
ROŚ.6131.1.22.2024
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2024 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 39 obręb Pomorzowiczki
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.254.1.2024
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2024 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działkach o nr ewid. 54 i 58 obręb Pomorzowiczki
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.258.1.2024
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2024 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 43 obręb Pomorzowiczki
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.261.1.2024
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2024 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 100 obręb Pomorzowiczki
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.262.2.1.2024
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2024 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 101 obręb Sławoszów
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.292.1.2024
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2024 decyzje
inne
Decyzja określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasu na działce o nr ewid. 140 obręb Pielgrzymów
Zadania z zakresu gospodarki leśnej

OŚ.6164.319.1.2.2023.2024
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie 4 drzew rosnących na terenie ROD Grzybowo przy ul. Osiecka, dz. nr 1/20, ark. m. 24, działka ogrodowa nr 124 w Lesznie.

OS.6131.59.2024
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wydanie zezwolenia dla Gminy Drawsko Pomorskie na usunięcie 3 szt. drzew z działki 253/2 obręb 0006 m. Drawsko Pomorskie.
Wydanie zezwolenia dla Gminy Drawsko Pomorskie na usunięcie 3 szt. drzew z działki 253/2 obręb 0006 m. Drawsko Pomorskie.

OS-II.613.26.2024.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
zezwolić na usunięcie 1 drzewa z gatunku jarzębina z terenu dz. nr 653, obręb Góra.

OŚ.6131.55.2024
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
zezwolić na usunięcie 5 drzew: 3 z gatunku klon o obwodach pni: 160 cm, 153 cm i 190 cm, 1 z gatunku jarzębina o obwodzie pnia 48 cm oraz 1 z gatunku wierzba mandżurska o obwodzie pnia 140 cm,...

OŚ.6131.57.2024
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2024 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta ul. Mironicka", którego...

WSR-II.6220.13.2023
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon zwyczajny, rosnącego wzdłuż drogi powiatowej nr 3226P na odcinku Dobrosołowo-Anielewo, m. Dobrosołowo, gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon zwyczajny, rosnącego na działce o nr geodezyjnym 181, obręb Dobrosołowo, m. Dobrosołowo, gmina Kazimierz Biskupi, wzdłuż drogi...
2024-02-22
OŚR.6131.1.19.2024
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2024 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja zezwalająca na usunięcie 10 szt. drzewa gatunku: brzoza brodawkowata - 8 szt. i klon zwyczajny - 2 szt., rosnących wzdłuż drogi powiatowej nr 3226P na odcinku Dobrosołowo-Anielewo w...
Decyzja zezwalająca na usunięcie 10 szt. drzew gatunku: brzoza brodawkowata - 8 szt. i klon zwyczajny - 2 szt., rosnących wzdłuż drogi powiatowej nr 3226P na odcinku Dobrosołowo-Anielewo w m....
2024-02-22
OŚR.6131.1.20.2024
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
1 drzewo; dz. 107; obr. 15; ul. Paderewskiego

WSR.6131.1.22.2024.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 105/2024
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego na działce nr 26 obręb Niestkowo, gm. Ustka.

ŚR.613.11.2024.V
pomorskie / słupski / Ustka (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
8 drzew; dz. 18/65; obr. 111; ul. Węgierska

WSR.6131.1.23.2024.JM
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 104/2024
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, 7 szt. drzew gatunku robinia akacjowa oraz 1 szt. drzewa gatunku wierzba płacząca, rosnących na działce nr 188/14...

ŚR.613.65.2024.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie krzewów z terenu działki o nr ewid. 2995/37 (obręb Miasteczko Śląskie) – ul. Złota Miasteczko Śląskie
Usunięcie krzewów
2024-03-23
OŚR.613.58.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew rosnących w rejonie ul. Granicznej w Tarnowskich Górach
Usunięcie drzew
2024-02-27
OŚR.613.35.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
4 drzew z dz. ew. nr 1055 ROD "Słoneczny Stok" w Suchym Lesie (obręb Suchy Las, gmina Suchy Las)
2024-04-08
ROŚ.6131.1.16.2024
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2024 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja nr 1/2024
zmieniono decyzję Prezydenta Miasta Słupska nr 5/2023 z dnia 19.06.2023 roku znak: GKiOŚ.ROŚ.6225.7.2023.MM na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji do wytwarzania i...

GKiOŚ.ROŚ.6225.5.2024.MM
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 657/2 obręb nr 33 Podgórze przy ul. Okrężnej 9 w Wałbrzychu.

BŚK.6131.105.2024.RG, 22/Z/2024
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2024 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
"Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego,...

OS.6220.19.2023
pomorskie / słupski / Redzikowo Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.