Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273425
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
52/2021 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 46a"
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania terenu objętego ustaleniami planu

WAU.RPP.6721.11.7.2019.MK
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
516/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-10"
przeznaczenie terenu i ustalenie zasad zagospodarowania terenu objetego ustaleniami planu położonego w osiedlach Kochanowskiego i Zabełcze

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2015 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-13"
Przeznaczenie terenu i ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla obszaru objętego ustalenaimi planu położonego w osiedlu Poręba Mała

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2015 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-17"
Przeznaczenie terenu i ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla obszaru objętego ustalenaimi planu położonego w osiedlach Kaduk i Dąbrówka

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
263/2017 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-24"
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania terenu objętego ustaleniami planu dla obszaru położonego w osiedlu Zabełcze

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
366/2015 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-28"
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania terenu objętego ustaleniami planu, położonego w osiedlu Zabełcze

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
812/2015 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-31"
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania terenu objętego ustaleniami planu, położonego w osiedlach Poręba Mała i Zawada

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2013 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-32"
Zmiana planu dotyczy dopuszczenia lokalizacji urządzeń łączności, zmiany zasad zagospodarowania terenów przy ul. Nadbrzeżnej i Al. Piłsudskiego oraz korekty przebiegu drogi

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2017 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-34"
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania terenu objętego ustaleniami planu, położonego w osiedlu Nawojowska

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2012 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-35"
Ustalenie zasad ochrony i zasad infrastruktury technicznej oraz zmiana przeznaczenia terenu przy ul. Jana Pawła II - na obszarze osiedla Nawojowska
2012-02-28
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2013 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-42"
zmiana przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenów przy ul. Barskiej

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
779/2011 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-43"
ustalenie warunków zabudowy dla terenu przy ulicy Sucharskiego na terenie osiedla Westerplatte
2011-09-27
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2015 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-43"
Usunięcie nieścisłości w ustaleniach planu obejmującego obszar położony w sąsiedztwie ulic: Lwowska i Sucharskiego, w osiedlach Westerplatte i Chruślice

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2015 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-43"
Przeznaczenie terenu i ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla obszaru objętego ustalenaimi planu położonego w sąsiedztwie ulic Lwowska i Sucharskiego, w osiedlach Westerplatte i Chruślice

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2012 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-45"
zmiana zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Lwowskiej i Krańcowej
2012-03-27
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2012 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-7"
Ustalenie zasad obsługi teletechnicznej oraz stawki opłaty związanej ze zmianą przeznaczenia terenów w części osiedla Westerplatte
2012-02-28
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
262/2017 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-8"
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania terenu objętego ustaleniami planu dla obszaru położonego w części osiedli Chruślice i Piątkowa

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2016 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-9"
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania terenu objętego ustaleniami planu, położonego w osiedlach Piątkowa, Chruślice

nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2022 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy - obszaru oznaczonego symbolem MP/11.
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2022-05-19
3/2022, 4/2022, 1/2022, 99/2021, 98/2021, 97/2021, 96/2021, 81/2021, 80/2021
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/15
Zmiana dotyczy § 3 ust. 3 pkt 1 i § 6 ust. 3 oraz ust. 5 części tekstowej uchwały Nr V/30/2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 stycznia 2011 r. zmienionej uchwałą Nr 5.39.2015 Rady Miasta...

6722.000001.2017
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
342/2012 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującą obszar oznaczony symbolem MP/12 - Z/1
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującą obszar oznaczony symbolem MP/12 - Z/1

UR.6722.000001.2011
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
341/2012 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującą obszar oznaczony symbolem MP/8 - Z/6
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującą obszar oznaczony symbolem MP/8 - Z/6

UR.6722.000001.2011
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
579/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy oznaczonego symbolem MP/12-Z/1
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/12-Z/1
2016-10-10
UR.6722.000002.2016
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
578/2016 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy oznaczonego symbolem MP/12-Z/1
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy oznaczonego symbolem MP/12-Z/1
2016-10-10
UR.6722.000002.2016
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2017 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy oznaczonego symbolem MP/12-Z/1
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy oznaczonego symbolem MP/12-Z/1
2017-01-19
UR.6722.000002.2016
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna dla obszaru położonego na południe od ul. Letniskowej wraz z podsumowaniem
podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania ustaleń planu na środowisko
2013-03-28
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
891/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, przyjętego uchwałą nr XI/184/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011 r., w zakresie...
opracowano zgodnie z art. 15 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)
2014-02-05
6721.11.2013.SG
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2015 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II – ul. Kopernika w Lubaniu
Uchwała NR VIII/34/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 26 maja 2015 r.

nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
892/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląskiej - ul. Granicznej – ul.Francuskiej w Katowicach przyjętego uchwałą Nr XL/823/05...
opracowano zgodnie z art. 15 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)
2014-02-05
PP.6721.9.2013.SG
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1111/2016 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach, przyjętego uchwałą nr VII/104/11 Rady Miasta Katowice...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach,...
2016-12-05
B.IV.6721.29.2016
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.