Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273461
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
21/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach numer 277/1 i 280/1 położonych w Kostkach Małych, gmina Busko-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie.
2023-03-13
BUŚ.6220.4.2023
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2024 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach numer 277/1 i 280/1 położonych w Kostkach Małych, gmina Busko-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

BUŚ.6220.4.2023
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2024 decyzje
inne
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi z rur PE dn 63 o długości sieci od 40 do 100 mb na działkach nr 1416/1, 1414/12, 1414/2,1414/3, 1414/4 w miejscowości...
2023-11-22
BI.II 67333. 202. 2023 Nr 4/2024
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Budowa strzelnicy sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną.
2023-06-05
BUŚ.6220.10.2023
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2024 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa strzelnicy sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną.

BUŚ.6220.10.2023
świętokrzyskie / buski / Busko-Zdrój Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2024 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie informujące strony o otrzymanych w toku postępowania opiniach oraz terminie załatwienia sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zawiadomienie informujące strony o otrzymanych w toku postępowania opiniach oraz terminie załatwienia sprawy zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla...

WGK-II.6220.1.15.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2024 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - Etap I rejon cmentarza
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - Etap I rejon cmentarza
2024-01-26
WOOŚ.410.28.2024/MM
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2024 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - Etap I rejon cmentarza
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - Etap I rejon cmentarza
2024-02-06
NS-ZNS.9022.2.3.37.2024
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2024 decyzje
inne
Zmiana zezwolenia na usunięcie drzew.
Zmiana decyzji OŚRL.613.4.2023 w zakresie zmiany terminu wykonania nasadzeń.
2024-01-09
OŚRL.613.1.2024
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew z dz. nr 38/1 i 11/12 w ob. ew. Murowany Most i 65/2 i 121/3 w ob. ew. Rudawka, gm. Krasnopol.
2024-01-25
OŚRL.613.2.2024
podlaskie / sejneński / Krasnopol Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Usunięcie drzew z dz. nr 235/8, 234/1 i 235/1 w ob. ew. Stabieńszczyzna, gm. Krasnopol.
2024-01-29
OŚRL.613.3.2024
podlaskie / sejneński / Krasnopol Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2024 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Biłgoraja
Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Biłgoraja przez RDOŚ w Lublinie
2023-08-30
nie dotyczy
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2024 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymagany w prognozie oddziaływania na środowisko
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymagany w prognozie oddziaływania na środowisko
2023-09-14
nie dotyczy
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2024 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biłgoraja na lata 2021-2027
Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biłgoraja na lata 2021-2027
2024-02-14
nie dotyczy
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2024 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko dla ZIT MOF Biłgoraja
Prognoza oddziaływania na środowisko dla ZIT MOF Biłgoraja
2024-01-08
nie dotyczy
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2024 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla strategii IIT
Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla strategii IIT dla Partnerstwa "Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego"
2023-07-27
WSTIII.410.80.2023.KŁ
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2024 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Zakres i stopień szczegółowości dla prognozy oddziaływania na środowisko.
Zakres i stopień szczegółowości dla prognozy oddziaływania na środowisko dla strategii IIT Partnerstwa "Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego"
2023-08-10
WSTIII.411.31.2023.KŁ
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2024 inne wnioski
inne
Wniosek do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta...
Wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Biłgoraja na lata 2024 - 2035.

SI.061.1.2024.2
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2024 inne wnioski
inne
Wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Biłgoraja na lata 2024 -...
Wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Miasta Biłgoraja na lata 2024 -...

SI.061.1.2024.1
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2024 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Biłgoraja na lata 2024 - 2035
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Biłgoraja na lata 2024 - 2035
2024-02-14
nie dotyczy
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2024 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Zgoda Lubelskiego PWIS na odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Biłgoraja na lata 2024 - 2035.
Zgoda Lubelskiego PWIS na odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta Biłgoraja na lata 2024 - 2035.
2024-02-06
DNS-NZ.7016.10.2024
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2024 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 08.02.2024r. znak L.dz. NZ.9022.2.5.2024.791.1, nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania...
rozbudowie, budowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Falentach oraz przepompowni ścieków „Stadionowa” w Raszynie na terenie gminy Raszyn wraz z rozbiórką istniejących...
2024-02-13
OŚGK.6220.14.2023.AD
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2024 inne dokumenty
inne
Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.795.2023.JO.7 z 12 lutego 2024 r.
Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4220.795.2023.JO.7 z 12 lutego 2024 r. do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej...
2024-02-12
WGK-II.6220.1.10.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2024 inne dokumenty
inne
Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.221.2023.JO.5 z 12 lutego 2023 r.
Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.221.2023.JO.5 z 12 lutego 2023 r. do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na...
2024-02-12
WGK-II.6220.1.9.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2024 postanowienia
inne
Postanowienie o podjęciu postępowania
Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej PV Kobylnica o mocy do 45 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 44, 46, 47, 48/2 obręb Kwakowo oraz...

GPŚ.6220.12.20.2023.PE
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2024 inne wnioski
inne
Obwieszczenie o wpłynięciu raportu oraz o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa dotyczącego oceny odziaływania na środowisko
Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej PV Kobylnica o mocy do 45 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 44, 46, 47, 48/2 obręb Kwakowo oraz...

GPŚ.6220.12.22.2023.PE
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej,
Wniosek w sprawie zmiany decyzji środowiskowej pn.„Punkt zbierania metali żelaznych, metali nieżelaznych, kabli i akumulatorów” na działce o nr ewid. 810/1 przy ul. Partyzantów 32 w...
2024-01-25
IOŚ.6220.2.2024
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2024 inne dokumenty
inne
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko złożone przez pełnomocnika na wezwanie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu"
2024-02-14
WGK-II.6220.1.3.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2024 decyzje
inne
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/2024
dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, inwestycja na terenie działek nr ewid. 242/11, 242/18, 241/18, 264/2 obręb Resko, gmina Resko.

GP.6733.1.2024
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2024 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków handlowo – usługowych przy ulicy Warszawskiej, na działce ewidencyjnej nr...

GK-ROŚ.6220.1.20.2021
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.