Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 274143
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
196/2023 decyzje
inne
Decyzja z dnia 27.06.2023 r., znak: SOB.6740.111.2023 zmieniająca za zgodą stron decyzję Starosty Wschowskiego nr 241/2022 znak SOB.6740.275.2022 z dnia...
Decyzja z dnia 27.06.2023 r., znak: SOB.6740.111.2023 zmieniająca za zgodą stron decyzję Starosty Wschowskiego nr 241/2022 znak SOB.6740.275.2022 z dnia...

SOB.6740.111.2023
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę pięciu drzew gatunku sosna pospolita, dziewięciu drzew gatunku wierzba iwa, jednego drzewa gatunku głóg jednoszyjkowy oraz umorzyć postępowanie w części...

GNRiOŚ.6131.75.2024
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie usunięcia drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon zwyczajny i 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnących na działce nr 239/2, obręb Romany Sebory, gm. Krzynowłoga Mała.

WROŚ.613.6.2024
mazowieckie / przasnyski / Krzynowłoga Mała Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca postępowanie
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z nieruchomości o nr ewid. 276 obręb m. Szlichtyngowa- wycofanie wniosku przez wnioskodawcę

SOB.613.23.2024
lubuskie / wschowski / Szlichtyngowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie usunięcia drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna, 3 szt. drzew gatunku topola kanadyjska i 2 szt. drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na działce nr 148, obręb...

WROŚ.613.10.2024
mazowieckie / przasnyski / Krzynowłoga Mała Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie na usunięcie drzewa z terenu działki o numerze ewid.: 245/1 (obręb Radzionków) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2024-05-14
OŚR.613.95.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 96/17 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków i będącej częściowo w posiadaniu wnioskodawcy (ogród...
Usuniecie drzew
2024-05-21
OŚR.613.109.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie usunięcia drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa (trzypniowego) gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na działce nr 195/1, obręb Lipa, gm. Jednorożec.

WROŚ.613.14.2024
mazowieckie / przasnyski / Jednorożec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Dotyczy odmowy wydania zezwolenia na usunięcia drzewa z działki nr ew. 770/7 położonej przy ul. Dmowskiego w Gorzowie Wielkopolskim

WSR-III.6131.1.61.2024.MKZ
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 144/2024
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola kanadyjska rosnącego na działce nr 6/2 obręb Biesowice, gm. Kępice.

ŚR.613.76.2024.V
pomorskie / słupski / Kępice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2024 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie istniejącej nawierzchni publicznej drogi gminnej nr 104 890D relacji Lutynia- Wróblowice wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędną infrastrukturą

KRO.6220.13.2024
dolnośląskie / średzki / Miękinia Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 24/2024
Zezwolenie na usunięcie lipy oraz odmowa zezwolenia na wycięcie cisu z terenu posesji przy ul. Sikorskiego 21 w Świdnicy

BOŚ.6131.33.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 25/2024
Zezwolenie na usunięcie lipy z terenu posesji przy ul. Piekarskiej 2 w Świdnicy.

BOŚ.6131.42.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 29/2024
Zezwolenie na usunięcie świerka z ogródka działkowego nr 1/415 - ROD Ks. Bolka przy ul. Langiewicza w Świdnicy.

BOŚ.6131.44.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 30/2024
Zezwolenie na usunięcie sosny czarnej i świerka pospolitego z ogródka działkowego nr 1/424 - ROD Ks. Bolka przy ul. Langiewicza w Świdnicy.

BOŚ.6131.45.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 30/2024
Zezwolenie na usunięcie klonu z posesji przy ul. K. Słobódzkiego w Świdnicy; pw. zastąpienia 3 szt. drzew gat. klon pospolity o obwodzie pnia 12-14 cm.

BOŚ.6131.50.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Obowiązek nasadzeń powtórnych
Obowiązek ponownego nasadzenia 3 szt. żywotników o obw. pni 6-8 cm

BOŚ.6131.87.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 32/2024
Odmowa zezwolenia na usunięcie jesionu z terenu posesji przy ul. Wrocławskiej 40D

BOŚ.6131.43.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 33/2024
Zezwolenie na usunięcie 3 klonów zwyczajnych z posesji przy ul. Kliczkowskiej 12A p/w ich zastąpienia 9 szt. drzew ozdobnych liściastych (14-16 cm).

BOŚ.6131.33.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 35/2024
Zezwolenie na usunięcie świerka z posesji przy ul. K. Słobódzkiego 28 w Świdnicy p/w nasadzenia 3 szt. drzew ozdobnych iglastych o śr. 6-8 cm.

BOŚ.6131.52.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 36/2024
Zezwolenie na usunięcie jesionu z posesji przy ul. K. Słobódzkiego 28 w Świdnicy p/w nasadzenia 3 szt. drzew ozdobnych iglastych o obwodzie min. 14 cm.

BOŚ.6131.53.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 38/2024
Zezwolenie na usunięcie obumarłej topoli osiki z terenu posesji przy ul. Armii Krajowej 48-50-52 w Świdnicy.

BOŚ.6131.54.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 39/2024
Zezwolenie na usunięcie topoli kanadyjskiej z posesji przy ul. Wrocławskiej 40 w Świdnicy.

BOŚ.6131.57.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 40/2024
Zezwolenie na usunięcie jodły kaukaskiej i świerka pospolitego z posesji przy ul. Rolniczej 12 i ul. Kilińskiego 65-67 w Świdnicy.

BOŚ.6131.55.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 41/2024
Zezwolenie na usunięcie jarzębu pospolitego z posesji przy ul. Piłsudskiego 10-11-12 w Świdnicy.

BOŚ.6131.56.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 42/2024
Zezwolenie na usunięcie obumarłego żywotnika z terenu posesji przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 8 w Świdnicy.

BOŚ.6131.61.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 43/2024
Zezwolenie na usunięcie zamierającego dzikiego bzu czarnego z posesji przy ul. Saperów 15 w Świdnicy.

BOŚ.6131.62.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 44/2024
Zezwolenie na usunięcie klonu zwyczajnego, topoli osiki, robinii akacjowej, klonu jesionu oraz kasztanowca białego, z terenu posesji przy ul. Kliczkowskiej 12A w Świdnicy.

BOŚ.6131.58.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 45/2024
Zezwolenie na usunięcie obumarłego klonu zwyczajnego, z terenu posesji przy ul. Wrocławskiej 10 w Świdnicy.

BOŚ.6131.70.2024
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę pięciu drzew gatunku sosna zwyczajna oraz jednego drzewa gatunku olcha czarna, rosnących na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem geod. 316/13 w obrębie...

GNRiOŚ.6131.76.2024
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.