Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 3248
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
42/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki 559/37 położonej w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 78-80
2023-08-03
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach wraz z mostem nad rzeka Nacyną"
2023-07-07
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca w całości karę zniszczenie koron 4 szt. drzew
Decyzja umarzająca w całości karę w wysokości 35 147,06 zł wyliczona za zniszczenie koron 4 szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata

OS.6132.000003.2022
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2023 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ulica Gajową wraz z modernizacją ulicy Gajowej

OS.6220.000007.2022
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2023 inne dokumenty
ochrona powietrza
Opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach
Opinia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ulicą Gajową wraz z modernizacją ulicy...
2023-05-22
GL.ZZŚ.1.4901.20.2023.TM
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2023 inne dokumenty
ochrona powietrza
Opinia Państwowego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim
Opinia sanitarna w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa drogi łączącej ulicę Raciborska z ulica Gajową wraz z...
2023-02-10
NS/NZ.9027.5.2.487.2023
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2023 postanowienia
ochrona powietrza
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Postanowienie w sprawie barku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ulicą Gajową wraz z...
2023-02-10
WOOŚ.4220.56.2023.AS3.2
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ulicą Gajową wraz z modernizacją ulicy Gajowej
2022-12-23
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2023 decyzje
ochrona wód
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II"
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski -etap II

OS.6220.000005.2022
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2023 inne wnioski
ochrona wód
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Postanowienie w przedmiocie brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce,...
2023-02-27
WOOŚ.4220.689.2022.AS3.2
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2023 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3, po przyjęciu dokumentu (art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy, dla obszaru oznaczonego symbolem MP/19

UR.6722.000001.2021
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2023 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy, dla obszaru oznaczonego MP/19
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy, dla obszaru oznaczonego MP/19 wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym

UR.6722.000001.2021
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2023 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Rydułtowy wraz z oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem
Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Rydułtowy wraz z oceną oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem
2023-01-26
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2023 inne dokumenty
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w przedmiocie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu
Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Rydułtowy
2023-01-18
WOOŚ.410.595.2022.MM
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2022 inne dokumenty
inne
Opinia w przedmiocie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II
2022-12-12
GL.ZZŚ.1.435.192.2022.TM
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2022 inne dokumenty
inne
Opinia sanitarna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski
2022-12-09
NS/NZ.9027.5.15.6395.2022
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław...
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski-etap II
2022-10-24
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2022 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie punktu skupu odpadów metali w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 14A na działce nr 1794/59, km3 obręb...
Uruchomienie punktu skupu odpadów metali w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 14A na działce nr 1794/59, km3 obręb Gaszowice, gm. Gaszowice
2022-09-05
OS.6220.000001.2022
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew
Zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew w tym 4 szt. drzew z gat. jesion wyniosły, 1 szt. drzewa z gat. olcha czarna oraz 2 szt. z gat klon zwyczajny rosnących na działce nr 413/24 przy ul....

OS.6131.1.000025.2022
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew w tym 4 szt. drzew z gat. jesion wyniosły, 1 szt. drzewa z gat. olsza czarna oraz 2 szt. z gat klon zwyczajny rosnących na działce nr...
2022-09-02
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew
Zezwolenie na usunięcie 7 szt. w tym 1 szt. z gat. klon pospolity oraz 6 szt. z gat. brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 2496/53 przy ul. Ofiar Terroru 87B w Rydułtowach

OS.6131.1.000021.2022
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. w tym 1 szt. z gat. klon pospolity oraz 6 szt. z gat. brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 2496/53 przy ul. Ofiar Terroru 87B w Rydułtowach
2022-08-05
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z gat. topola szara rosnących na działce nr 370 położonej przy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach

OS.6131.1.000020.2022
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. topola szara rosnących na działce nr 370 przy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach
2022-07-01
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie 16 szt. drzew
Zezwolenie na usunięcie 16 szt. drzew z gat. topola szara rosnących na działce nr 2421/373 przy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach

OS.6131.1.000019.2022
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z gat. topola szara rosnących na działce nr 2421/373 przy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach
2022-07-01
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. dąb szypułkowy rosnącego na działce 2912/63 przy ul Raciborskiej w Rydułtowach

OS.6131.1.000010.2022
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. jesion rosnącego na działce 2912/63 przy ul Raciborskiej w Rydułtowach
2022-04-07
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. klon zwyczajny rosnący na działce nr 3723/53 położonej przy ul. Romualda Traugutta 267 w Rydułtowach

OS.6131.1.000023.2022
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. klon pospolity rosnący na działce nr 3723/53 przy ul. Romualda Traugutta 267 w Rydułtowach
2022-08-10
nie dotyczy
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.