Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1218
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
82/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów, planowanego na terenie...
2019-08-29
GG.VII.6220.15.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2019 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów
2019-08-29
GG.VII.6220.15.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie...
2019-11-14
nie dotyczy
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzew.
Zezwolenie na wycinkę 7 drzew z gatunku : grab pospolity (1), jarząb pospolity (5), klon zwyczajny (1) rosnących w Lubinie przy ul.II Brygady Legionów, ul.Budziszyńskiej na terenie...

GG.IX.6131.72.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzew.
Zezwolenie na wycinkę 24 drzew z gatunku topola osika (16) oraz topola balsamiczna (1) i topola kanadyjska (7) rosnących w Lubinie przy ul.M.Skłodowskiej-Curie.

GG.IX.6131.70.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzew.
Zezwolenie na wycinkę 3 drzew z gatunku : klon jawor (1), wierzba krucha (2) rosnących w Lubinie na działce nr 1292 w obrębie 3.

GG.IX.6131.68.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzew.
Zezwolenie na wycinkę 3 drzew z gatunku : jesion wyniosły (2) i brzoza brodawkowata (1) rosnących w Lubinie przy ul.Odrodzenia 35.

GG.IX.6131.64.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzew.
Zezwolenie na wycinkę dwóch drzew z gatunku sosna pospolita rosnących w Lubinie przy ul.Przemysłowej 14A.

GG.IX.6131.63.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzew.
Zezwolenie na wycinkę czterech drzew z gatunku jabłoń niska rosnących w Lubinie przy ul.Leśnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1190D.

GG.IX.6131.62.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzewa.
Zezwolenie na wycinkę jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna rosnącego w Lubinie przy ul. Łokietka 5.

GG.IX.6131.59.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzew.
Zezwolenie na wycinkę 14 drzew z gatunku : klon jawor (3), klon zwyczajny (4), świerk pospolity (5), wierzba biała (2) rosnących w Lubinie przy ul.Okrzei, na działkach nr 1023 i 1027 w...

GG.IX.6131.58.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzewa.
Zezwolenie na wycinkę jednego drzewa z gatunku topola biała rosnącego w Lubinie przy ul.Bilińskiego na działce nr 555 w obrębie 5.

GG.IX.6131.56.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzew.
Zezwolenie na wycinkę 6 drzew z gatunku : wierzba płacząca (3), czeremcha amerykańska (1), jarząb pospolity (1) oraz świerk pospolity (1) rosnących w Lubinie przy ul.Budowniczych LGOM i...

GG.IX.6131.51.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzew.
Zezwolenie na wycinkę trzech drzew z gatunku brzoza brodawkowata rosnących w Lubinie przy ul.M.Skłodowskiej - Curie na działce 805/24 w obrębie 9.

GG.IX.6131.50.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzew.
Zezwolenie na wycinkę dwóch drzew z gatunku wierzba biała rosnących w Lubinie przy ul.Paderewskiego 2-10 na terenie użytkowanym przez SM "Nasz Dom" w Lubinie.

GG.IX.6131.49.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzewa.
Zezwolenie na wycinkę jednego drzewa z gatunku wierzba biała rosnącego w Lubinie przy ul.Paderewskiego 26-34, na terenie użytkowanym przez SM "Nasz Dom" .

GG.IX.6131.48.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzewa.
Zezwolenie na wycinkę jednego drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny rosnącego w Lubinie przy ul.Kilińskiego 27 na terenie użytkowanym przez SM "Nasz Dom" w Lubinie.

GG.IX.6131.47.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2019 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzewa.
Zezwolenie na wycinkę jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa rosnącego w Lubinie przy ul.Leśnej, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1190D .

GG.IX.6131.46.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2019 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa istniejącej stacji paliw wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych z tym związanych", planowanego na terenie...

GG.VII.6220.1.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2019 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027

GG.VII.602.2.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2019 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027
realizacja polityki ochrony środowiska

GG.VII.602.2.2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2019 decyzje
inne
decyzja o umorzeniu postępowania
umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uzyskaniu przez lotnisko Lubin EPLU (obecnie lotniska użytku...

GG.VII.6220.4.2016
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzew.
Wniosek na wycinkę jednego drzewa z gatunku modrzew rosnącego w Lubinie przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 48.
2019-07-16
ZA/2059/51/2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzew.
Wniosek na wycinkę 4 drzew z gatunku wierzba rosnących w Lubinie przy ul.Mieszka I 22 na działce 42 w obrębie 5.
2019-07-15
nie dotyczy
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzew.
Wniosek na wycinkę jednego drzewa z gatunku żywotnik zachodni rosnącego w Lubinie na terenie ROD "Przylesie".
2019-07-04
nie dotyczy
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzewa.
Wniosek na wycinkę jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata rosnącego w Lubinie przy ul.Kilińskiego 33b-33c.
2019-07-04
nie dotyczy
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzew.
Wniosek na wycinkę 7 drzew z gatunku jarząb pospolity (5), klon zwyczajny (1), grab pospolity (1) rosnących w Lubinie przy ul.II Brygady Legionów 1, 2-20 oraz ul.Budziszyńskiej 25-27.
2019-06-06
DA/PW/784/2019
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzew.
Wniosek na wycinkę 24 drzew z gatunku topola rosnących w Lubinie przy ul.M.Skłodowskiej-Curie, na działce 1065 w obrębie 9.
2019-06-05
ZW.DŚ.942.2018
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzew.
Wniosek na wycinkę trzech drzew z gatunku klon zwyczajny (1) i wierzba krucha (2) rosnących w Lubinie na działce 1292 w obrębie 3.
2019-05-27
nie dotyczy
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2019 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek na wycinkę drzew.
Wniosek na wycinkę trzech drzew z gatunku jesion wyniosły (2) i brzoza brodawkowata (1) rosnących w Lubinie przy ul.Odrodzenia 35.
2019-05-13
nie dotyczy
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.