Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 34
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
19/2016 postanowienia
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy punktu selektywnego zbierania odpadów
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy punktu selektywnego zbierania odpadów na części działki nr 340 obreb 1 miasta Chocianów
2016-12-08
RU.6220.8.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla punktu selektywnego zbierania odpadów
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn." Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Chocianów na części działki nr 340...
2016-12-08
RU.6220.8.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2016 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Realizacja punktu magazynowania złomu na terenie dz.nr 208/57 obręb 2...

RU.6220.7.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2016 postanowienia
ochrona powierzchni ziemi
Postanowienie o braku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiewzięcia pn." Realizacja punktu magazynowania złomu"
Postanowienie o braku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn."Realizacja punktu magazynowania złomu" na działce nr 208/57 obręb...
2016-09-23
RU.6220.7.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia pn." Realizacja punktu magazynowania złomu"
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Realizacja punktu magazynowania złomu' działka nr 208/57 obręb 2 miasta Chocianów
2016-09-23
RU.6220.7.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2016 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla punktu zbierania złomu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla punktu zbierania złomu na działce nr 208/57 obręb 2 miasta Chocianów
2016-08-29
RU.6220.6.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla punktu magazynowania złomu
Wniosek o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla punktu magazynowania złomu na działce nr 208/57 obreb 2 miasta Chocianów
2016-08-29
RU.6220.6.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2016 decyzje
ochrona wód
wniosek o wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Wykonanie urządzeń umozliwiających pobór wód podziemnych z utwowrów czwartorzędowych i trzeciorzędowych tj. studni...
2016-05-09
RU.6220.4.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2016 postanowienia
ochrona wód
wniosek o wykonanie urządzenia umozliwiającego pobór wód podziemnych
postanowienie - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2016-05-09
RU.6220.4.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wyk. urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych, studnia awaryjna nr 2 ,...
2016-05-09
RU.6220.4.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2016 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,znak RU.6220.5.2014 z dnia 30.04.2015r. wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
zmiana decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach , znak RU.6220.5.2014 z dnia 30.04.2015 r dla przedsięwzięcia pn."Wydobycie, odbióri przerób odpadów odlewniczych znajd.się na terenie FUM...
2016-01-22
RU.6220.2.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2016 postanowienia
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie zmiany warunków określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Wydobycie, odbiór i przerób odpadów odlewniczych znajdujacych...
wniosek obejmuję wydanie zmiany warunków określonych w obowiązującej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza MiG Chocianów dnia 30.04.2015r. w zakresie zmiany...
2016-01-22
RU.6220.2.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umorzenie postępowania
decyzja umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa przedszkola przy ul.Środkowej w...
2016-02-25
RU.6220.3.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa przedszkola przy ul. Środkowej w Chocianowie"
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa przedszkola przy ul Środkowej w Chocianowie " wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zjazdem,...
2016-02-25
RU.6220.3.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2016 decyzje
ochrona powietrza
decyzja umorzenie postępowania administracyjnego
decyzja umorzenie postępowania administracyjnego jako bezprzedmiotowe dla przedsięwzięcia " Kogeneracja dla Chocianowa.Rozbudowa istniejącej kotłowni o jednostki kogeneracyjne- 2 szt. o...
2016-01-21
RU.6220.1.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o zmianę warunków decyzji na Wydobycie , odbiór i przerób odpadów odlewniczych na terenie fabryki Urządzeń Mechanicznych CHOFUM S.A.
Wniosek o zmianę warunków określonych w decyzji w zakresie zmiany ilości wykonywanych kursów pojazdów ciężarowych dla realizowanego przedsięwzięcia pn.Wydobycie, odbiór i przerób...
2016-01-22
RU.6220.2.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2016 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o rozbudowę kotłowni istniejącej kotłowni o jednostki kogeneracyjne
Wniosek o rozbudowę istniejącej kotłowni o jednostki kogeneracyjne w ilości 2 szt o mocy ok.200kWe i 200kWc każda. Chocianów ul Odrodzenia
2016-01-21
RU.6220.1.2016
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2016 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia pn" Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w...
2015-11-16
RU.6220.6.2015
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2016 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn."Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chocianowie"
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w Chocianowie , położonego na działkach nr 108/3 i 108/4 obręb Chocianowiec
2015-11-16
RU.6220.6.2015
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2015 postanowienia
ochrona powierzchni ziemi
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w...
2015-11-16
RU.6220.6.2015
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chocianowie
2015-11-16
RU.6220.6.2015
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja umarzająca postępowanie
Budowa przedszkola 6 - oddziałowego wraz z przyłaczami , Chocianów , obszar Natura 2000
2015-10-19
RU.6220.5.2015
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
" Budowa przedszkola 6 oddziałowego wraz z przyłaczami" Chocianów , obszar Natura 2000
2015-10-15
RU.6220.5.2015
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2015 inne dokumenty
ochrona powierzchni ziemi
informacja z zakresu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
informacja w przedmocie przetwarzania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
2015-06-22
RU.6220.4.2015
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2015 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja odmowna
odmowa w zakresie okreslenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przesięwzięcia Rozbudowa kurmika z obecnej liczby drobiu 84 DJP o dodatkowe pomieszczenie do 30 DJP
2015-04-20
RU.6220.3.2015
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2015 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o udzielenie informacji
Informacja co do wymogu przeprowadzenia postępowania z zakresu ochrony środowiska i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie przetwarzania ustabilizowanych komunalnych...
2015-06-16
RU.6220.4.2015
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Rozbudowa kurnika z obecnej liczby 84 DJP o dodtakowe pomieszczenie dla 30 DJP drobiu ( kury brojlery)
2015-03-16
RU.6220.3.2015
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2015 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
wniosek o udzielenie informacji w zakresie rekultywacji wyrobiska po wydobywaniu kruszywa naturalnego
dotyczy sposobu przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska po wydobyciu kruszywa naturalnego - zbiornik wodny , kierunek rekreacyjny
2015-02-05
RU.6220.2.2015
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2015 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
2015-04-15
RU.6220.1.2015
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2015 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Stacja demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji
2015-01-12
RU.6220.1.2015
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.