Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 142
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: Rekultywacji składowiska odpadów w Sulikowie położonego w miejscowości Sulików, na...
2013-05-21
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w Sulikowie
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w Sulikowie
2012-11-23
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego we wsi Sulików
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego we wsi Sulików

OS.6131.74.2012.1
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2012 inne wnioski
inne
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2012-12-10
DO/134/DZ/4154/2012
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2012 rejestry
inne
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zaświadczenie o wpisie Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z...
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nr 5/2012

5/2012
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Studniskach Górnych
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Studniskach Górnych
2012-10-26
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Studniskach Górnych
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Studniskach Górnych
2012-10-30
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Małej Wsi Dolnej
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Małej Wsi Dolnej
2012-10-17
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących we wsi Wilka
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących we wsi Wilka

OS.6131.69.2012.1
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we wsi Wilka
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we wsi Wilka
2012-10-18
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących we wsi Wilka
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących we wsi Wilka

OS.6131.68.2012.1
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we wsi Wilka
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących we wsi Wilka
2012-10-09
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w Radzimowie
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w Radzimowie

OS.6131.67.2012.1
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Radzimowie
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Radzimowie
2012-10-08
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w Mikułowej
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących w Mikułowej

OS.6131.57.2012.1
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Mikułowej
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Mikułowej
2012-09-05
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Małej Wsi Dolnej
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Małej Wsi Dolnej
2012-10-03
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 292/7 obręb Sulików
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 292/7 obręb Sulików

OS.6131.64.2012.1
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 292/7 obręb Sulików
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 292/7 obręb Sulików
2012-10-02
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 222/1, obręb Mała Wieś Dolna
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na dz. 222/1, obręb Mała Wieś Dolna

OS.6131.62.2012.1
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 222/1 obręb Mała Wieś Dolna
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 222/1, obręb Mała Wieś Dolna
2012-09-07
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 27/2, 28, 30/1, obręb Sulików
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 27/2, 28, 30/1, obręb Sulików

OS.6131.61.2012
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 27/2, 28, 30/1, obręb Sulików
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 27/2, 28, 30/1, obręb Sulików
2012-09-14
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2012-09-14
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
2012-09-11
nie dotyczy
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 2378D - działka nr 642 obręb Radzimów

OS.6131.58.2012.1
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2012 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 2378D - działka nr 642, obręb Radzimów
2012-09-11
DR.710.5.49.2012.2
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki nr 392/1. 392/4 obręb Radzimów

OS.6131.56.2012.1
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z działki nr 790/17 obręb Radzimów

OS.6131.55.2012.1
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej nr 2381D - działka nr 338/2 obręb Mikułowa

OS.6131.54.2012.1
dolnośląskie / zgorzelecki / Sulików Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.