Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 911
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
218/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba iwa rosnącego na działce nr 20 obręb Łosino, gm. Kobylnica.
2022-05-19
GPŚ.6131.119.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły rosnącego na działce nr 173 obręb Kczewo, gm. Kobylnica.
2022-05-19
GPŚ.6131.121.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studnia awaryjna nr 3) na działce nr 389/14 obręb 0027 Wrząca, w celu restytucji komunalnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w...

GPŚ.62220.08.2022.PE8
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego na działce nr 80 obręb Bzowo, gm. Kobylnica.
2022-05-16
GPŚ.6131.120.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Płaszewo o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 75/1 w obrębie ewidencyjnym Płaszewo w gm. Kobylnica.
2022-04-28
GPŚ.6220.17.2022.PE
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 162/22
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy oraz 3 szt. drzew gatunku grab pospolity rosnących na działce nr 226 obręb Widzino, gm. Kobylnica.

ŚR.613.71.2022.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
"Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków magazynowych na produkcyjno-magazynowe - zakład kompletacji ram autobusowych z towarzyszącą infrastruktura...
2022-03-07
GPŚ.6220.09.2022.PE4
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2022 decyzje
inne
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
"Przebudowa drogi gminnej nr 114082G ul. Transportowej w Kobylnicy'

GPŚ.6220.01.2022.PE10
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku klon zwyczajny oraz 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr 20 obręb Kończewo, gm. Kobylnica.
2022-05-02
GPŚ.6131.113.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 145/22
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, 1 szt. drzewa gatunku wierzba...

ŚR.613.60.2022.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, 1 szt. drzewa gatunku wierzba...
2022-03-29
GPŚ.6131.98.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2022 decyzje
inne
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW, składającej się z pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na terenie...

GPŚ.6220.22.2021.PE11
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2021 polityki, strategie, plany lub programy
ochrona powietrza
uchwała nr XXIX/252/2020 w dniu 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod linię...
Zakres ustaleń planu, o którym mowa w §1, określa art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.).
2020-11-26
nie dotyczy
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2022 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Uchwała Nr XLVI/432/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2022 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolesławice Morelowa”
ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu
2022-03-10
GPŚ.6721.4.2020.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2022 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Uchwała Nr Nr XLV/408/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 3 lutego 2022 r., dokument – miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego „Bolesławice Leśna”
ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu
2022-02-03
GPŚ.6721.3.2021.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2022 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Uchwała Nr XLVI/433/2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Szafirowej w Bolesławicach
ustalenie zasad przeznaczenia i zagospodarowania terenu
2022-03-10
GPŚ.6721.7.2022.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2022 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Uchwała Nr XLV/416/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 03.02.2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Widzino dla obszaru...
ustalenie zasad przeznaczenia i zagospodarowania terenu
2022-02-03
nie dotyczy
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2022 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Uchwała Nr XLIV/394/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30.12.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 893/1, 893/2...
ustalenie zasad przeznaczenia i zagospodarowania terenu
2021-12-30
GPŚ.6721.1.2022.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2022 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Uchwała Nr XLIV/393/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30.12.2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolesławice Sezamkowa”
ustalenie zasad zagospodarowania i przeznaczenia terenu
2021-12-30
GPŚ.6721.5.2020.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2022 polityki, strategie, plany lub programy
inne
uchwała Nr XL/369/2021 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28.10.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica-Południe” dla...
ustalenie zasad przeznaczenia i zagospodarowania terenu
2021-10-28
GPŚ.6721.7.2021.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba krucha rosnącego na działce nr 185/4 obręb Kończewo, gm. Kobylnica.
2022-04-27
GPŚ.6131.106.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba iwa rosnącego na działce nr 1114/2 obręb Kobylnica, gm. Kobylnica.
2022-04-27
GPŚ.6131.107.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2022 postanowienia
inne
Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu złożenia raportu przez Wnioskodawców
"Budowa Obwodnicy Kobylnicy od drogi krajowej nr 21 do połączenia z ringiem Miasta Słupsk"

GPŚ.6220.11.2021.PE14
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2022 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Informacja o zmianie danych w zakresie nazwy oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (41833N!) KWAKOWO PLUS (GSL_KOBYLNICA_KWAKOWO), zlokalizowanej w miejscowości...
2022-04-12
ŚR.6221.24.2022.III
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy oraz 3 szt. drzew gatunku grab pospolity rosnących na działce nr 226 obręb Widzino, gm. Kobylnica.
2022-04-12
GPŚ.6131.101.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na działce nr 111/1 obręb Lubuń, gm. Kobylnica.
2022-04-12
GPŚ.6131.100.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 125/22
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola hybryda rosnącego na działce nr 137/2 obręb Bolesławice, gm. Kobylnica.

ŚR.613.46.2022.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2022 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 31725 (41725N!) GSL_KOBYLNICA_KOBYLNICA, zlokalizowanej w miejscowości Kobylnica przy ul....
2022-04-07
ŚR.6221.21.2022.III
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2022 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 32347 (41173) GSL_KOBYLNICA_ZELKI zlokalizowanej w miejscowości Kruszyna dz. nr 183/2.
2022-04-07
ŚR.6221.20.2022.III
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 123/22
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gatunku wierzba biała oraz 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 179 obręb Bolesławice, gm. Kobylnica.

ŚR.613.40.2022.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.