Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1154
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
552/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 345/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna rosnącego na działce nr 208 obręb Kruszyna, gm. Kobylnica.

ŚR.613.229.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
551/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 344/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba biała rosnącego na działce nr 139 obręb Sierakowo, gm. Kobylnica.

ŚR.613.227.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
549/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita rosnącego na działce nr 179/1 obręb Kruszyna, gm. Kobylnica.
2023-11-27
GPŚ.6131.150.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
538/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 332/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 9 szt. drzew gatunku klon zwyczajny oraz 10 szt. drzew gatunku jesion wyniosły rosnących w pasie drogi publicznej nr 114039G na działce nr 407 obręb Wrząca...

ŚR.613.137.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
537/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 336/23
Decyzja zezwalającą na usunięcie 9 szt. drzew gatunku świerk pospolity oraz 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 52/2 obręb Ścięgnica Leśnictwo, gm. Kobylnica.

ŚR.613.238.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
536/2023 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji
Zgłoszenie instalacji odciągu spalin samochodowych zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Słupskiej 25, 76-251 Sycewice.
2023-10-27
ŚR.6221.87.2023.II
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2023 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
ochrona powietrza
Postanowienie o podjęciu postępowania i Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Lubuń” (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną“, planowanego do realizacji na terenie działek nr 201/2, 207,...

GPŚ.6220.3.16.2023.PE
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
532/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr 142 obręb Kczewo, gm. Kobylnica.
2023-09-22
GPŚ.6131.108.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
531/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 331/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr 142 obręb Kczewo, gm. Kobylnica.

ŚR.613.200.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
529/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku świerk pospolity oraz 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 52/2 obręb Ścięgnica Leśnictwo, gm....
2023-11-17
GPŚ.6131.155.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2023 decyzje
inne
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na części działek: nr 114/2 obręb Reblino, nr 623/3 obręb Sycewice PGR, gm. Kobylnica
ustalenie warunków zabudowy dla farmy fotowoltaicznej
2023-09-15
GPŚ.6730.22.2023.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
520/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego na działce nr 25/2 obręb Reblino, gm. Kobylnica.
2023-11-09
GPŚ.6131.113.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
519/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 323/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na działce nr 638 obręb Kobylnica, gm. Kobylnica.

ŚR.613.192.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
516/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku klon zwyczajny, 1 szt. drzewa gatunku klon jesionolistny oraz 2 szt. drzew gatunku świerk pospolity rosnących na działce nr 2/71...
2023-11-08
GPŚ.6131.81.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
515/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata oraz 6 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna rosnących na działce nr 179/1 obręb kruszyna, gm. Kobylnica.
2023-11-06
GPŚ.6131.122.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
514/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna rosnącego na działce nr 208 obręb Kruszyna, gm. Kobylnica.
2023-11-03
GPŚ.6131.148.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
513/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon zwyczajny rosnącego na działce nr 916 obręb Kobylnica, gm. Kobylnica.
2023-11-03
GPŚ.6131.147.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
512/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku klon zwyczajny oraz 1 szt. drzewa gatunku dąb bezszypułkowy rosnących na działce nr 58/2 obręb Sierakowo, gm. Kobylnica.
2023-11-02
GPŚ.6131.132.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
511/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba biała rosnącego na działce nr 139 obręb Sierakowo, gm. Kobylnica.
2023-11-02
GPŚ.6131.146.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
508/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 322/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba iwa rosnącego na działce nr 904/2 obręb Kobylnica, gm. Kobylnica.

ŚR.613.168.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
499/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 31412 (41412N!) GSL_KOBYLNICA_KCZEWO zlokalizowanej w miejscowości Kczewo...
2023-10-24
ŚR.6221.83.2023.III
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
478/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 306/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk serbski oraz 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnących na działce nr 246 obręb Sycewice PGR, gm. Kobylnica .

ŚR.613.167.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2023 inne wnioski
inne
Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa farmy fotowoltaicznej „Płaszewo“ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Kobylnica, powiat słupski, województwo pomorskie”

GPŚ.6220.35.2022.PE21
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2023 inne wnioski
inne
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu w dniu 03.10.2023 roku przez Wójta Gminy Kobylnica postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
Budowa farmy fotowoltaicznej „Płaszewo“ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Kobylnica, powiat słupski, województwo pomorskie. planowanego do realizacji na terenie działek nr...

GPŚ.6220.35.2022.PE19
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2023 inne wnioski
inne
Zawiadomienie- obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości, że w dniu 12.09.2023 roku do Wójta Gminy Kobylnica wpłynął raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia .
„Budowa farmy fotowoltaicznej „Płaszewo“ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Kobylnica, powiat słupski, województwo pomorskie“, planowanego do realizacji na terenie działek...

GPŚ.6220.35.2022.PE20
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2023 postanowienia
inne
Postanowienie Wójta Gminy Kobylnica o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowym uwarunkowaniach
„Budowa farmy fotowoltaicznej „Płaszewo“ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Kobylnica, powiat słupski, województwo pomorskie“, planowanego do realizacji na terenie działek...

GPŚ.6220.35.2022.PE18
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
457/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 293/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola kanadyjska rosnącego na działce nr 115 obręb Kruszyna, gm. Kobylnica.

ŚR.613.165.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
454/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr 142 obręb Kczewo, gm. Kobylnica.
2023-09-22
GPŚ.6131.108.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
451/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola osika rosnącego na działce nr 135/1 obręb Bolesławice, gm. Kobylnica.
2023-09-22
GPŚ.6131.163.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Obwieszczenie/zawiadomienie Wójta Gminy Kobylnica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej (PV Bzowo) o łącznej mocy do 38 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 29 obręb BZOWO...

GPŚ.6220.17.2023.PE2
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.