Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 1079
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
292/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 176/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk pospolity rosnących na działce nr 35/3 obręb Płaszewo, gm. Kobylnica.

ŚR.613.72.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2023 polityki, strategie, plany lub programy
inne
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOBYLNICA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kończewo, Kuleszewo, Słonowiczki,...
ustalenie zasad przeznaczenia i zagospodarowania terenu oraz sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z uchwałą nr LXIV/581/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
2023-04-27
GPŚ.6721.1.2023.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2023 polityki, strategie, plany lub programy
inne
UCHWAŁA NR LXV/585/2023 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kwakowo i Luleminko-Maszkowo w...
ustalenie zasad przeznaczenia i zagospodarowania terenu
2023-05-25
GPŚ.6730.12.2022.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
276/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 164/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku sosna zwyczajna rosnących na działce nr 56 obręb Kwakowo, gm. Kobylnica.

ŚR.613.37.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2023 decyzje
inne
Obwieszczenie/ zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Rozbudowa drogi gminnej nr 114005 G ul. Młyńskiej w Kobylnicy“

GPŚ.6220.25.2022.PE15
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
270/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Aktualizacja danych dla instalacji radiokomunikacyjnej SLU4402A zlokalizowanej w miejscowości Kczewo dz. nr 17/20.
2023-05-19
ŚR.6221.46.2023.III
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2023 postanowienia
inne
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
„Biogazownia rolnicza wraz z obiektami budowlanymi, urządzeniami i instalacjami z tym związanymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 12/13 zlokalizowanej w obrębie...

GPŚ.6220.39.2022.PE30
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2023 postanowienia
inne
Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
Biogazownia rolnicza wraz z obiektami budowlanymi, urządzeniami i instalacjami z tym związanymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 12/13 zlokalizowanej w obrębie...

GPŚ.6220.35.2022.PE24
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
264/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 159/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 12 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 127/2 obręb Lubuń, gm. Kobylnica.

ŚR.613.100.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2023 decyzje
inne
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
decyzja nr GPŚ.6730.10.2023.PP z dnia 16.05.2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Płaszewo PV10 ” o mocy do 10 MW wraz z...
2023-03-21
GPŚ.6730.10.2023.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
255/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 152/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew gatunku jesion wyniosły oraz 1 szt. drzewa gatunku klon zwyczajny rosnących na działce nr 33/1 obręb Sycewice PGR, gm. Kobylnica.

ŚR.613.34.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na działce nr 226 obręb Widzino, gm. Kobylnica.
2023-05-12
GPŚ.6131.67.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne SLU0203 A, zlokalizowanej w miejscowości Kobylnica, ul. Witosa, dz. nr 218/6, 218/7, 218/8, 218/9 obręb 0005 Kobylnica.
2023-03-30
ŚR.6221.23.2023.III
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
251/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne SLU6201A zlokalizowanej w miejscowości Kuleszewo dz. nr 58/2, obręb 0010.
2023-03-29
ŚR.6221.21.2023.III
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
247/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 148/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 24 szt. drzew rosnących na działkach nr: 745/4, 745/9, 745/10, 745/12 i 747/4 obręb Kobylnica, gm. Kobylnica.

ŚR.613.96.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2023 inne wnioski
ochrona powietrza
Obwieszczenie /Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
„Budowa zakładowej stacji paliw wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą“, planowanego do realizacji na działce nr 172/3 w obrębie geodezyjnym Kobylnica, gmina Kobylnica

GPŚ.6220.34.2022.PE11
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon zwyczajny rosnącego na działce nr 916 obręb Kobylnica, gm. Kobylnica.
2023-05-09
GPŚ.6131.66.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
244/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity oraz 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr 326 obręb Widzino, gm. Kobylnica.
2023-05-09
GPŚ.6131.65.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
243/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 809/5 obręb Kobylnica, gm. Kobylnica.
2023-05-09
GPŚ.6131.53.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 144/23
Decyzja niezezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku klon polny rosnących na działce nr 909/3 obręb Kobylnica, gm. Kobylnica.

ŚR.613.239.2022.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 142/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk pospolity rosnących na działce nr 300 obręb Żelkówko, gm. Kobylnica.

ŚR.613.75.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej PV Kobylnica o mocy do 45 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

GPŚ.6220.12.2023.PE12
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2023 inne wnioski
inne
Postanowienie o zawieszeniu postępowania po stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać...
Budowa farmy fotowoltaicznej „Płaszewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Kobylnica, powiat słupski, województwo pomorskie“, planowanego do realizacji na terenie działek nr...

GPŚ.6220.35.2022.PE14
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2023 inne wnioski
inne
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Budowa farmy fotowoltaicznej „Płaszewo“, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Kobylnica, powiat słupski, województwo pomorskie, planowanego do realizacji na terenie działek nr...

GPŚ.6220.35.2022.PE10
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2023 decyzje
inne
decyzja o warunkach zabudowy
na budowę drogi leśnej na terenie leśnictwa Sycewice na terenie działek nr 607 i 611 obręb Reblino, gm. Kobylnica w dniu 26.04.2023r. wydano decyzję nr ustalającą warunki zabudowy.
2023-02-17
GPŚ.6730.5.2023.PP
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
232/2023 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Informacja i zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji 31412 (41412N!) GSL_KOBYLNICA_KCZEWO zlokalizowanej w miejscowości Kczewo dz. 17/20.
2023-04-26
ŚR.6221.42.2023.III
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 135/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, 5 szt. drzew gatunku klon jesionolistny, 1 szt. drzewa gatunku wierzba iwa oraz 2 szt. drzew gatunku grab pospolity,...

ŚR.613.85.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
227/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 136/23
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 17 obręb Ścięgnica, gm. Kobylnica.

ŚR.613.89.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
222/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 133/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku grab pospolity rosnącego na działce nr 25/1 obręb Słonowice, gm. Kobylnica.

ŚR.613.84.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 129/23
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt.drzewa gatunku klon zwyczajny oraz 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły rosnących na działce nr 33/1 obręb Sycewice PGR, gm. Kobylnica.

ŚR.613.69.2023.V
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.