Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5324
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
31/2022 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa przenośników taśmowych do transportu pyłu stalowniczego wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz przebudową magazynu materiałów tlenkowych numer działki 520/8 ul. Hutnicza Miasteczko...
2021-09-16
BA.6740.2.93.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla H.A.M. w Radzionkowie
pozwolenie
2021-12-21
OŚR.6224.53.2021
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji w Miasteczku Śląskim dla Schott s.j. z siedzibą w Częstochowie
wniosek o pozwolenie
2021-12-09
OŚR.6224.51.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2022 decyzje
ochrona powietrza
decyzja
zmiana decyzji udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Idea 98 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
2021-12-22
OŚR.6224.46.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o zmianę decyzji dla IDEA 99 sp.z o.o. z siedzibą w Katowicach
zmiana decyzji
2021-11-22
OŚR.6224.46.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2022 decyzje
ochrona powietrza
decyzja umarzająca
pozwolenie
2021-08-13
OSR.6224.28.2021
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla H.A.M. s.j. w Radzionkowie
wniosek o pozwolenie
2021-08-02
OSR.6224.28.2020
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2022 decyzje
ochrona powietrza
decyzja
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla ciepłowni w Miasteczku Śląskim
2021-09-16
OSR.6224.34.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla ciepłowni w Miasteczku Śląskim
pozwolenie
2021-07-29
OSR.6224.34.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2022 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie instalacji - zbiornik na olej napędowy w Ptakowicach dla Ośrodka Jeździeckiego LANDO s.c.
ZGŁOSZENIE instalacji
2021-09-24
OŚR.6224.42.2021
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2022 zgłoszenia
ochrona powietrza
instalacja do magazynowania paliw płynnych przy ul. Nieznanego Żołnierza 26A Radzionkowie dla MAŁRO sp.o.o. z siedzibą Sośnicowicach
ZGŁOSZENIE instalacji
2021-07-12
OŚR.6224.32.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o udzielenie pozwolenia
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do powlekania zlokalizowanej w Tarnowskich Górach przy ul. Fabrycznej 28
2021-04-02
OSR.6224.17.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 26 szt. drzew i 200 m2 krzewów z terenu działek
o numerach ewid. 2255/21, 1393/73, 585/30, 586/30, 1289/13, 1392/73 obręb Radzionków, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Radzionków.

OŚR.613.91.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek
o numerach ewid. 2255/21, 2252/21, 2254/21, 1393/73, 585/30, 586/30, 1289/13, 1392/73 obręb Radzionków, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Radzionków.
2021-06-10
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 49 arkusz mapy 11 obręb Ziemięcice (teren ogrodu działkowego nr 29 ROD "Przyszłość" w Ziemięcicach)
.
2021-12-09
OŚR.613.203.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 49 arkusz mapy 11 obręb Ziemięcice (teren ogrodu działkowego nr 29 ROD "Przyszłość" w Ziemięcicach)
.
2021-12-09
OŚR.613.203.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.07.2021 r. znak OŚR.613.75.2020 udzielającej Gminie Kalety zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1521/92 obręb Kalety w...
.
2021-12-21
OŚR.613.208.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.07.2021 r. znak OŚR.613.75.2020 udzielającej Gminie Kalety zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1521/92 obręb Kalety w...
.
2021-12-21
OŚR.613.208.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.10.2020 r. znak OŚR.613.90.2020 udzielającej Gminie Tarnowskie Góry zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 2304/2 i 1962/2...
.
2021-12-23
OŚR.613.214.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.10.2020 r. znak OŚR.613.90.2020 udzielającej Gminie Tarnowskie Góry zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 2304/2 i 1962/2...
.
2021-12-23
OŚR.613.214.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2022 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.02.2016 r. znak OŚR.G.6233.5.2016 (zmienioną decyzjami Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.01.2017 r. znak OŚR.G.6233.66.2016, z dnia 06.12.2017...
.
2021-12-03
OŚR.6233.8.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.02.2016 r. znak OŚR.G.6233.5.2016 (zmienioną decyzjami Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.01.2017 r. znak OŚR.G.6233.66.2016, z dnia 06.12.2017...
.
2021-12-03
OŚR.6233.8.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Spółce HOGER Sp. z o.o. na usunięcie 5 drzew z terenu działki
o numerze ewid. 1894/23 obręb Radzionków, stanowiącej własność Gminy Radzionków, a będącej w części w posiadaniu Spółki Hoger Sp. z o.o.

OŚR.613.135.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Spółki HOGER Sp. z .o. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 1894/23 obręb Radzionków, stanowiącej własność Gminy Radzionków, a będącej w części w posiadaniu Spółki Hoger Sp. z o.o.
2021-09-02
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie drzew i krzewów
z terenu działek o numerach ewid. 278/10 i 279/10 obręb Nakło Śląskie, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.145.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
z terenu działek o numerach ewid. 278/10 i 279/10 obręb Nakło Śląskie, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2021-09-09
BDO.6131.2.11.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usuniecie drzew z terenu działek
o numerach ewid. 1519/6, 2781/3, 2130/10, 1494/13 obręb Świerklaniec, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec,

OŚR.613.149.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew z terenu działek
o numerach ewid. 1519/6, 2781/3, 2130/10, 1494/13 obręb Świerklaniec, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świeklaniec,
2021-09-22
GK.6131.2.12.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o numerze ewid.1597/139 obręb Świerklaniec, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.166.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o numerze ewid.1597/139 obręb Świerklaniec, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2021-10-10
GK.6131.2.14.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.