Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6160
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
195/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z terenu działki o nr ewid. 269/3 obręb Świerklaniec, stanowiącej własność Gminy Świerklaniec, a będącej w części w posiadaniu Wnioskodawców
(ogródek działkowy nr 50 ROD Stokrotka).

OŚR.613.113.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki o nr ewid. 269/3 obręb Świerklaniec, stanowiącej własność Gminy Świerklaniec, a będącej w części w...
(ogródek działkowy nr 50 ROD Stokrotka w Świerklańcu).
2024-05-31
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 5 sztuk drzew z terenu działki o nr ewid. 1249/7 obręb Kamieniec,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.110.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew z terenu działki o nr ewid. 1249/7 obręb Kamieniec,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2024-05-24
OŚ.6131.19.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Świerklaniec w całości opłatę naliczoną w zezwoleniu na usunięcie zieleni o symbolu OŚR.613.6.2020 z dnia 17.02.2020 r. w związku z kontrolą wykonania nasadzeń...
wskazanych w w/w zezwoleniu.

OŚR.613.106.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Świerklaniec - Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim w całości opłatę naliczoną w zezwoleniu na usunięcie zieleni o symbolu OŚR.613.81.2020 z...
wskazanych w w/w zezwoleniu.

OŚR.613.111.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca os. fiz. na usuniecie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 96/17 obręb Radzionków, stanowiącej własność Gminy Radzionków,
a będącej w części w posiadaniu wnioskodawcy (ogródek działkowy nr 220 ROD "Lepsze Jutro").

OŚR.613.104.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 96/17 obręb Radzionków,
stanowiącej własność Gminy Radzionków, a będącej w części w posiadaniu wnioskodawcy (ogródek działkowy nr 220 ROD "Lepsze Jutro")
2024-05-21
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 269/3 (obręb Świerklaniec) stanowiącej własność Gminy Świerklaniec i będącej częściowo w posiadaniu wnioskodawcy (ogród...
Usunięcie drzew
2024-05-31
OŚR.613.118.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 31.05.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 269/3 (obręb Świerklaniec) stanowiącej własność Gminy...
Usunięcie drzew
2024-05-31
OŚR.613.118.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
181/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 269/3 (obręb Świerklaniec) stanowiącej własność Gminy Świerklaniec i będącej częściowo w posiadaniu wnioskodawcy (ogród...
Usunięcie drzew
2024-05-31
OŚR.613.117.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 31.05.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 269/3 (obręb Świerklaniec) stanowiącej własność Gminy...
Usunięcie drzew
2024-05-31
OŚR.613.117.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopienicy na usunięcie drzew z terenu działki o numerze ewid.: 278/34 (obręb Kopienica) stanowiącej własność Gminy Zbrosławice i...
Usunięcie drzew
2024-03-08
OŚR.613.48.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopienicy (z dnia 08.03.2024 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o numerze ewid.: 278/34 (obręb Kopienica)...
Usunięcie drzew
2024-03-08
OŚR.613.48.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o numerze ewid. 116 (obręb Miasteczko Śląskie) stanowiącej własność i...
Usunięcie drzew
2024-06-14
OŚR.613.54.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 13.03.2024 r. znak M.6131.29.2024 uzupełniony pismem z dnia 15.05.2024 r. znak M.6131.29.2024) Gminy Miasteczko Śląskie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z...
Usunięcie drzew
2024-04-14
OŚR.613.54.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca os. fiz. naliczoną opłatę za usunięcie zieleni, związaną z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.84.2020 z dnia 03.11.2020 r.,
w związku z wykonaniem nasadzeń zastępczych za usuwane drzewa.

OŚR.613.99.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję o symbolu OŚR.613.148.2023 z dnia 13.12.2023 r. zezwalającą na usunięcie zieleni
w zakresie terminu usunięcia drzewa.

OŚR.613.108.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o zmianę zezwolenia na usunięcie zieleni o symbolu OŚR.613.148.2023 z dnia 13.12.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzewa.
2024-05-23
Ś.6131.10.19.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 10 drzew rosnących na terenie działek 138/1, 277/14 obręb Nakło Śląskie i 310/43 obręb Świerklaniec,
stanowiących własność Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.74.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 drzew
rosnących na terenie działek o nr ewid. 138/1, 277/14 obręb Nakło Śląskie oraz 310/43 obręb Świerklaniec, stanowiących własność Gminy Świerklaniec.
2024-04-16
GK.6131.2.2.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 96/17 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków i będącej częściowo w posiadaniu wnioskodawcy (ogród...
Usuniecie drzew
2024-05-21
OŚR.613.109.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (przekazany pismem Urzędu Miasta Radzionków z dnia 14.05.2024 r. znak KS.6131.68.2024) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 96/17 (obręb...
Usunięcie drzew
2024-05-21
OŚR.613.109.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie na usunięcie drzewa z terenu działki o numerze ewid.: 245/1 (obręb Radzionków) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2024-05-14
OŚR.613.95.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 11.04.2024 r. (przekazany pismem Urzędu Miasta Radzionków z dnia 08.05.2024 r. znak KS.6131.53.2024) w sprawie wydania Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży...
Usunięcie drzew
2024-05-14
OŚR.613.95.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca postępowanie wszczęte zawiadomieniem Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.04.2024 r., w sprawie nałożenia ponownego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych, zapisanych w...
z uwagi na niezachowanie żywotności nasadzeń z przyczyn niezależnych od posiadacza decyzji.

OŚR.613.73.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 8 drzew z działek o nr ewid.: 2128/247, 164/47, 649/6 obręb Świerklaniec oraz 278/10 i 277/14 obręb Nakło Śląskie, stanowiących...
odmawiająca zezwolenia na usunięcie drzew 8 drzew z terenu działek nie stanowiących własności Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.196.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 drzew z terenu działek o nr ewid. 2128/247, 164/47, 645/6, 649/6 obręb Świerklaniec, 138/1, 251/6, 278/10 i 277/14 obręb Nakło...
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-11-24
GK.6131.2.15.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca os. fiz. na usunięcie 1 drzewa, rosnącego na działce o nr ewid. 570/33 obręb Radzionków,
stanowiącej własność Gminy Radzionków, a będącej w części w posiadaniu Wnioskodawców (ogródek działkowy ROD "Nasza Przyszłość").

OŚR.613.91.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa, rosnącego na działce o nr ewid. 570/33 obręb Radzionków,
stanowiącej własność Gminy Radzionków, a będącej w części w posiadaniu Wnioskodawców (ogródek działkowy ROD "Nasza Przyszłość")
2024-05-13
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.