Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5927
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
308/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca os. fiz. na usunięcie 35 drzew rosnących na działce o nr ewid. 1692/98 obręb Tarnowskie Góry
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu wnioskodawcy na podstawie umowy użyczenia.

OŚR.613.170.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
307/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o numerze ewid. 1692/98 obręb Tarnowskie Góry,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w posiadaniu os. fiz. na podstawie umowy użyczenia.
2023-10-24
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
306/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki BUD-TRANS Blacha i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. A. Krzywoń 32 o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w Radzionkowie na działce o nr ewid.: 255/6.
2023-11-16
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
305/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa III i IV etapu układu komunikacyjnego w rejonie ul. Owocowej w Wieszowie.
2023-11-13
BA.6740.4.144.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
304/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tworóg na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 1501/109 (obręb Tworóg) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tworóg
Usunięcie drzew
2023-10-10
OŚR.613.151.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
303/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tworóg z dnia 09.10.2023 r. znak Grp.OŚ.6131.S.101.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 1501/109 (obręb Tworóg)...
Usunięcie drzew
2023-10-10
OŚR.613.151.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
302/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 28/12 (obręb Przezchlebie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice
Usunięcie drzew
2023-10-23
OŚR.613.173.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
301/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice z dnia 09.10.2023 r. znak GG.6131.47.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 28/12 (obręb Przezchlebie) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2023-10-23
OŚR.613.173.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
300/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Świerklaniec opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.116.2018 r. z dnia 30.10.2018 r., zmienionej decyzją o symbolu OŚR.613.127.2019 z dnia 24.10.2019 r.

OŚR.613.154.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
299/2023 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Tarnogórskiego, wydaną dla Gminy Tarnowskie Góry - Żłobka Publicznego Nr 1
o symbolu OŚR.613.40.2022 z dnia 12.07.2022 r. w zakresie zmiany terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.164.2023
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
298/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Dyrektora Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego
o symbolu OŚR.613.40.2022 z dnia 12.07.2022 r. w zakresie zmiany terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-10-20
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
297/2023 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego
udzielająca Panu Mirosławowi Brynkus prowadzącemu działalność pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PIOMIR Mirosław Brynkus z siedzibą w Tarn. Górach przy ul. Strzelniczej 47...
2023-04-27
OŚR.6220.1.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
296/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Stowarzyszeniu Na Recz Rozwoju Gminy Tworóg naliczoną opłatę za usunięcie drzewa w związku z kontrolą nasadzeń zastępczych
wskazanych w decyzji o symbolu OŚR.613.75.2028 z dnia 19.06.2018 r.

OŚR.613.158.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
295/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Tworóg naliczoną opłatę za usunięcie drzew w związku z kontrolą nasadzeń zastępczych
wskazanych w decyzji o symbolu OŚR.613.13.2018 z dnia 21.05.2018 r.

OŚR.613.156.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
294/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie Gminie Tarnowskie Góry – Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach w całości należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego z...
Usunięcie drzew - nasadzenia za zastępcze
2023-10-20
OŚR.613.161.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
293/2023 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Rozbiórka komina, odbudowa komina nr dz. 510/8
2023-09-12
BA.6740.2.32.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
292/2023 zgłoszenia
ochrona powietrza
Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia
silnik gazowy
2023-10-16
OŚR.62221.55.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla osoby fizycznej na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1894/16 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry i będącej częściowo w...
Usunięcie drzew.
2023-10-05
OŚR.613.147.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej zam. w Tarnowskich Górach (z dnia 05.10.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1894/16 (obręb Tarnowskie Góry)...
Usunięcie drzew
2023-10-05
OŚR.613.147.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.10.2023 r. znak OŚR.613.124.2023 udzielającej Gminie Radzionków zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1055/34 (obręb...
Usunięcie drzew.
2023-11-14
OŚR.613.187.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 14.11.2023 r.) p. Agnieszki Baszyńskiej przedstawiciela firmy ZRD ORFIN Spółka komandytowa z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 5A – pełnomocnika Gminy Radzionków...
Usunięcie drzew.
2023-11-14
OŚR.613.187.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
286/2023 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
dot.
decyzja Starosty Tarnogórskiego udzielająca spółce KANLUX S.A. pozwolenia na wytwarzanie odpadów w Radzionkowie przy ul. Objazdowej 1-3.
2023-06-30
OŚR.6220.3.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.
wniosek spółki TanQuid Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 51 o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2023-11-13
OŚR.6220.4.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
285/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniające decyzję o symbolu OSR.613.146.2022 z dnia 05.01.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew oraz terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.167.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie o zmianę decyzji o symbolu OSR.613.146.2022 z dnia 05.01.2023 r.
w zakresie terminu usunięcia drzew oraz terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-11-23
M.6131.70.2022
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
283/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
decyzja umarzająca w całości postępowanie administracyjne
w sprawie wydania firmie PAX Anna Gomuła z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Hutniczej 5 zezwolenia na zbieranie odpadów
2020-02-11
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
282/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Ożarowice na usunięcie 8 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Kolejowej w Pyrzowicach,
na działce ewid. 480 obręb Pyrzowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Ożarowice.

OŚR.613.115.2023
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek pełnomocnika Gminy Ożarowice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ul. Kolejowej w Pyrzowicach,
na działce ewid. 480 obręb Pyrzowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Ożarowice.
2023-08-22
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
280/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 3 drzew
z terenu działki o nr ewid. 277/14 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.128.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących
na terenie działki o nr ewid. 277/14 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-09-14
GK.6131.2.9.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.