Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5596
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
316/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 1990/377 obręb Miasteczko Śląskie
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 1990/377 obręb Miasteczko Śląskie
2022-08-29
OŚR.613.117.2022
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
315/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 1990/377 obręb Miasteczko Śląskie
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 1990/377 obręb Miasteczko Śląskie
2022-08-29
OŚR.613.117.2022
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
314/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana zezwolenia na usunięcie drzew udzielonego Gminie Kalety decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.07.2021 r. znak OŚR.613.162.2022 w zakresie zmiany gatunku i ilości drzew planowanych...
Zmiana zezwolenia na usunięcie drzew udzielonego Gminie Kalety decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.07.2021 r. znak OŚR.613.162.2022 w zakresie zmiany gatunku i ilości drzew planowanych...
2022-11-18
OŚR.613.162.2022
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
313/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana zezwolenia na usunięcie drzew udzielonego Gminie Kalety decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.07.2021 r. znak OŚR.613.162.2022 w zakresie zmiany gatunku i ilości drzew planowanych...
Zmiana zezwolenia na usunięcie drzew udzielonego Gminie Kalety decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.07.2021 r. znak OŚR.613.162.2022 w zakresie zmiany gatunku i ilości drzew planowanych...
2022-11-18
OŚR.613.162.2022
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
312/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 5 drzew z terenu działek o nr ewid. 65 i 53 obręb Kamieniec,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.133.2022
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
311/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew z terenu działek o nr ewid. 53 i 65 obręb Kamieniec,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2022-10-13
OŚ.6131.9.2022
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
310/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Miasteczko Śląskie na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 3178/20 obręb Miasteczko Śląskie
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko Śląskie.

OŚR.613.78.2022
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
309/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 3178/20 obręb Miasteczko Śląskie
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko Śl. (ul. Norwida).
2022-06-15
M.6131.11.2022
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
308/2022 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Rozbudowa ulicy Grzybowej.
2021-09-17
BA.6740.8.946.201
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
307/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Instalacja do przyjmowania odpadów nr dz. 1466/3, 1980/2
2022-11-28
BA.6740.8.575.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
304/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 201/52 (Obręb Strzybnica) teren ogrodu działkowego nr 33 ROD TULIPAN
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 201/52 (Obręb Strzybnica) teren ogrodu działkowego nr 33 ROD TULIPAN
2022-10-19
OŚR.613.144.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
306/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 638/269 (Obręb Świerklaniec)
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 638/269 (Obręb Świerklaniec)
2022-10-18
OŚR.613.145.2022
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
305/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 638/269 (Obręb Świerklaniec)
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 638/269 (Obręb Świerklaniec)
2022-10-18
OŚR.613.145.2022
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
303/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 201/52 (Obręb Strzybnica) teren ogrodu działkowego nr 33 ROD TULIPAN
ezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 201/52 (Obręb Strzybnica) teren ogrodu działkowego nr 33 ROD TULIPAN
2022-10-19
OŚR.613.144.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
302/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 154/2 (Obręb Lasowice) teren ogrodu działkowego nr 18 ROD TAGOR
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 154/2 (Obręb Lasowice) teren ogrodu działkowego nr 18 ROD TAGOR
2022-10-26
OŚR,613.147.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
301/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 154/2 (Obręb Lasowice) teren ogrodu działkowego nr 18 ROD TAGOR
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 154/2 (Obręb Lasowice) teren ogrodu działkowego nr 18 ROD TAGOR
2022-10-26
OŚR.613.147.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
300/2022 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie instalacji
kurnik
2022-10-28
OŚR.6224.31.2022
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
299/2022 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie instalacji
kurnik
2022-10-28
OŚR.6224.30.2022
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
298/2022 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja udzielająca p. Krzysztofowi Sopot działającemu w obrocie prawnym jako SOPOT KRZYSZTOF Sopot Krzysztof „SOPOT” z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Lipowej 1 zezwolenia na...
Sprawa wydania p. Krzysztofowi Sopot działającemu w obrocie prawnym jako SOPOT KRZYSZTOF Sopot Krzysztof „SOPOT” z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Lipowej 1 zezwolenia na przetwarzanie...
2022-04-13
OŚR.6233.3.2022
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
297/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Parkowej 3 o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2022-11-21
OŚR.6220.6.2022
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
296/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek Pana Grzegorza Łuczaka prowadzącego działalność pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INVERTA Grzegorz Łuczak z siedzibą w Tarnowskich górach przy ul. Opolskiej 23c lok. 5 o...
2022-11-17
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
295/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 65 drzew z terenu działek o nr ewid. 1849/44, 1075/29, 2096/29, 2113/29, 2112/29, 2341/91, 2570/52, 294/4, 236/89, 1983/28, 2204/36,...
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Radzionków.

OŚR.613.125.2022
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
294/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o wydanie zezwolenia na usunięcie 65 drzew z terenu działek o nr ewid. 1849/44, 1075/29, 2096/29, 2113/29, 2112/29, 2341/91,. 2570/52, 294/4, 236/89, 1983/28, 2204/36,...
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Radzionków.
2022-09-19
KS.6131.113.2022
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
293/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję OŚR.613.66.2022 r. z dnia 28.06.2022 r. wydaną dla Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Królowej Wszechświata w Tarnowskich Górach
w sprawie zmiany terminu nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.151.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
292/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Królowej Wszechświata w Tarnowskich Górach
o zmianę decyzji o symbolu OŚR.613.66.2022 z dnia 28.06.2022 r.
2022-10-28
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2022 zgłoszenia
ochrona powietrza
zmiana zgłoszenie z dnia 21.12.2011 r.
w zakresie prowadzącego instalację
2022-11-17
OŚR.6224.34.2022
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 4 drzew z terenu działek o nr ewid. 4545/124, 1787/83 obręb Tarnowskie Góry i 3553/5 obręb Sowice,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.111.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terernu działek o nr ewid. 4545//124, 1787/83 obręb Tarnowskie Góry i 3553/5 obrę Sowice, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2022-08-18
Ś.6131.1.1.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2022 decyzje
ochrona powietrza
pozwolenie
na oprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
2022-10-31
OŚR.6224.27.2022
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2022 decyzje
ochrona powietrza
zmiana decyzji
udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
2022-10-14
OŚR.6224.26.2022
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.